Hirdetés

Immanuel Kant és A tiszta ész kritikája

4 perc olvasás
Immanuel Kant és A tiszta ész kritikája

Immanuel Kant

 • 1724-1804
 • skót származású
 • apja nyergesmester
 • Königsbergben tevékenykedett

A tiszta ész kritikája

 • 1781, második kiadás: 1787
 • a metafizikai gondolkodásmód radikális megváltoztatását eredményezte a mű
 • a mű felépítése:
  • előszók és bevezetés
  • a tiszta ész elemeinek tana
  • a tiszta ész módszerének tana (kb. ötöde az elemek tanának: alig 100 oldal)
 • tiszta ész: az ész ítélőszéke, cél, hogy az ész újra vágjon bele önmaga megismerésébe
 • alaptétel: a tárgyaknak kell az ismereteinkhez alkalmazkodniuk
  • ok: az értelem szabálya benne van az emberben, még mielőtt a tárgyak adva volnának
 • Kant szerint metafizikai fordulat kell (pl. matematika: Thales; Kopernikusz: heliocentrikus világkép)
 • minden tudás tapasztalattal kezdődik, de nem minden tudás ered tapasztalatból
  • tehát –tal de nem –ból
  • kivétel: a priori ismeretek
 • a megismerés két módja:
  • a priori (tapasztalat előtti, minden tapasztalattól független)
   • ismertetőjelei:
    • szükségszerűség (vagy ő maga szükségszerű, vagy azok a tételek, melyekből levezetjük)
    • szigorú általánosság
   • ezen belül van tiszta a priori ismeret
    • semmilyen empirikus nem keveredik hozzá
    • pl. minden változásnak oka van: a priori, de nem tiszta, mivel a változás fogalma tapasztalatból merített
  • a posterioi (tapasztalat utáni, empirikus)
 • a tárgyaknak kétféleképp vehető jelentése:
  • jelenség
  • magánvaló
 • a tárgy megismeréséhez szükséges, hogy valóságát a tapasztalat által, vagy a priori ész által bizonyítsuk
 • az ítéletek két csoportja a logikai alany és állítmány viszonya szerint:
  • analitikus
   • B hozzátartozik A-hoz, az A fogalomban látensen benne van a B
   • magyarázó ítélet, pl. minden test kiterjedt
   • minden ilyen ítélet a priori
  • szintetikus
   • B egészen kívül van A fogalmon, de kapcsolatban van vele
   • gyarapító ítélet, pl. minden test súlyos
   • majdnem minden ilyen ítélet tapasztalati
   • Szintetikus a priori ítélet:
    • a matematika és a természettudomány is tartalmaz ilyeneket
    • a tiszta ész feladata (pl. a matematikai ítéletek: 7+5=12)
    • „Minden matematikai ítélet szintetikus.”
    • 7+5=összeg, de a két szám fogalmának egyesítésében nincs benne a 12  empirikus úton érhető csak el (pl. ujjainkkal)
 • a transzcendentális filozófia a tiszta ész valamennyi elvének rendszere
 • A tiszta ész feladata ez a kérdés: Hogyan lehetségesek szintetikus a priori ítéletek?
 • ezt sok lépcsőn át ezzé alakítja: Hogyan lehetséges metafizika mint tudomány?
 • Egy hazai reakció: 1801-ben jelent meg Debrecenben a Kánt szerént való filosófiának rostál-gatása levelekbenn.
  • E vitairatból olvashatók ki az új ortodoxia nézetei.
  • A kanti filozófia volt talán a legveszélyesebb az egyházak számára.
   • Ok: egyáltalán nem buzdít ugyan hitetlenségre, de közvetetten szemben áll a dogmatikus teológiai gondolkodással (pl. a transzcendentális eszmék szerkezetére vonatkozó fejtegetések).
 • Antinómiatan
  • antinómia: egymásnak ellentmondó kijelentések, amelyek igazsága és hamissága mellett egyforma érvénnyel érvelhetünk
  • nem oldhatók meg a tiszta ész bizonyossága által
  • pl. a világ véges vagy végtelen volta, szabadság-szükségszerűség, Isten léte vagy nemléte, a lélek halhatatlansága vagy múlandósága
  • Isten az ész a priori ideája, nem ismerhető meg a tiszta ész világánál
   • létezését sem igazolni, sem cáfolni nem lehet
  • Isten az erkölcsi (gyakorlati) ész posztulátuma
  • az értelem számára az intelligíbilis világ objektumai hozzáférhetetlenek (pl. halhatatlanság, szabadság, Isten)

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!