Hirdetés

Gazdasági és jogi alapismeretek – Mikrogazdasági alapok

9 perc olvasás
Gazdasági és jogi alapismeretek – Mikrogazdasági alapok

Romlékonyság: a szolgáltatások úgy viselkednek, mint a romlékony áruk, nem tárolhatók. Egy adott szolgáltatás abban az időpontban és ott értékes, ahol és amikor az ügyfél igénybe kívánja venni.

Hirdetés

PIAC

A tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserkapcsolatainak rendszere, melynek elemei a kereslet és a kínálat, ár és jövedelem. (potenciális vevő a nézelődő. Hogy bánnak vele, pl. Pretty Woman) A keresletet a vevők képviselik, a kínálatot az eladók.

Az ár alku kérdése. Mindent annyiért lehet eladni, amennyiért megveszik.

A jövedelem a fogyasztást befolyásolja. (Kivéve a tradicionális termékeknél, mint pl. a kenyér)

A kereslet és a kínálat kölcsönösen hat egymásra. Magas árhoz alacsony keresetmennyiség, alacsony árhoz nagy kereset mennyiség tartozik.

Hirdetés

A jövedelem változás együtt jár a fogyasztói magatartás megváltozásával vagy a társadalmi szokások megváltozásával.

TERMELÉSI TÉNYEZŐK

Termelési tényezőknek nevezzük a gazdasági javak előállítása során felhasznált erőforrásokat (munka, természeti tényezők, tőkejavak, vállalkozó((i) (képességek))) A termelési tényezők közös jellemzői:

  • Egyenrangúak: mert mindegyik tényező elengedhetetlen feltétele a termelésnek,
  • Kölcsönösen feltételezik egymást: mert bármelyik hiánya megállítja a termelést
  • Helyettesíthetők: pl.: a munkaerő egy része gépekkel.
  • Korlátozott mértékben állnak rendelkezésre egy adott pillanatban, amely azonban hosszabb távon feloldható.

Munka: A munka, mint termelési tényező, az ember mindazon szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyeket a javak előállítása során felhasználhat. Jelölése: L (Labour)

Természeti tényezők: mindazon erőforrások, amelyek a természetben készen találhatók és természetes formájukban használhatók javak előállítására. Jele: A (Land)

Tőkejavak: olyan termelt javak, amelyeket további termelési folyamatokban használnak fel. Jele: K (Capital)

Hirdetés

A vállalkozás a vállalkozói tevékenységek összessége: A vállalkozó feltárja, illetve felkelti a termelés iránti igényeket, egységbe szervezi, működteti és irányítja a termelési tényezőket. Tevékenységének célja a profitszerzés, aminek érdekében vállalja a kockázatokat. Jele: E (Enterpreneur)

Az egyes tényezők tulajdonosai különböző jogcímen kapják meg részesedésüket. Ezt hívjuk tényezőjövedelmeknek.

  • A munka jövedelme a munkabér.
  • A tőke jövedelme a kamat.
  • A föld és a birtokba vehető természeti erőforrások jövedelme a földjáradék.
  • A vállalkozó jövedelme a profit.

A jövedelem természetbeni formáját reáljövedelemnek hívjuk. A pénzformában megjelenő jövedelmet nomináljövedelemnek nevezzük.

Ennek megfelelően az a pénzösszeg, amit a munkavállalók keresetként egy bizonyos időszak alatt megkapnak, a nominálbér. Az a jószág- és szolgáltatásmennyiség, amit ezen a pénzen megvásárolhatnak, a reálbér. Ugyanígy értelmezhető a nominálkamat és reálkamat, valamint a nominál profit és reálprofit.

A GAZDASÁGI KÖRFORGÁS

A piac az adott áruk cseréjének színtere. Ezen a színtéren lép kapcsolatba egymással a csere két szereplője a vevő és az eladó. A gazdaság klasszikus körforgásában a résztvevők szerepe állandóan változik, hol vevőként, hol eladóként jelennek meg. A háztartások jövedelemhez munkájuk vagy más tulajdonukban lévő termelési tényező eladásával jutnak. A vállalatok ezeket a tényezőket az inputpiacon megveszik, és terméket gyártanak az outputpiacra, ahol mint eladó jelennek majd meg. A termelési tényezők piacán (inputpiacon) a vállalkozások a termelésben használható javak és szolgáltatások vevőiként találkoznak a termelési tényezők tulajdonosaival, mint eladókkal.

Hirdetés

A fogyasztási javak piacán (outputpiacon) a jövedelemmel rendelkező tényezőtulajdonosok a tovább már fel nem dolgozott javak és szolgáltatások vevőiként találkoznak a vállalkozásokkal, mint eladókkal.

[/protect]

Lapozz a további részletekért

1 2

Címkék: gazdaságjogpiac


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!