Hirdetés

Népvándorlás és az antik kultúra bukása

Az egykor oly hatalmas Római Birodalmon a Kr.u. 2-3. században a hanyatlás jelei mutatkoztak. A rabszolgamunkát felváltó colonus rendszer már általánossá vált, és a beszűkült piac miatt folytatódott a városok hanyatlása is. A hatalmas birodalom egyes részei egyre kevésbé kapcsolódtak egymáshoz. A nyugati területek egyre inkább elmaradtak a keletiektől. A válságot Constatinus császár is érzékelte, ezért is tette át székhelyét Büzantionba, amit Constantinapolisnak nevezett el (Konstantinápoly).

Hirdetés

A császár a romló gazdasági helyzetben nem tehetett mást: emelnie kellet az adókat. Constantinus helyhez és foglalkozáshoz kötötte a colonusokat és a kézműveseket. A rabszolgák száma egyre csökkent, ugyanakkor a szabadok számára a colonussá válás egyet jelentette egyfajta függőség kialakulásával. Ez az egyre népesedő réteg helyhez kötött, terményszolgáltatásra kényszerített, alávetett réteg volt. A korábban városokban élő nagybirtokosok vidéken rendezkedtek be, ezért a városok kezdtek elnéptelenedni. Ebben a helyzetben a nem colonus szabad kisbirtokosok is a nagybirtokos függésébe kerültek.

Az Római Birodalmat minden addiginál nagyobb támadások érték a 2-3. Században fokozatosan keletre húzódó germánok részéről, akik folyamatosan be-betörtek a birodalomba. Kr.u. 375. Körül a kelet felé húzódó keleti gótok szembe találták magukat a nyugat felé vonuló hunokkal, akiktől verseget szenvedtek, és nyugat felé kényszerültek. A keleti gótok nyugatra vonulása indította meg a népvándorlást, a Nyugat-Római birodalom fellazulása. A felbolygatott népek mozgalma néhány évtized alatt jelentősen átalakította Európa térképét.

A hunok állattenyésztéssel foglalkozó nomád törzsei Ázsiából jöttek, őshazájuk a Góbi-sivatagtól északra a Selenga folyó völgyében lehetett. Nyertes csatáikat az európaik számára ismeretlen harcmodorukkal nyerték; mesterien használták az íjat. Attila volt a hunok legnagyobb királya, kit már életében legendák öveztek. A középkor keresztény szemléletében Attila Isten ostora volt, akivel Isten a bűnös világot sújtotta, pedig legnagyobb hőse volt annak a kornak, amelyben élt.

A Hun Birodalom központja a Tisza melléke volt, innen indítottak nyugatra támadásokat, miután Konstantinápolyt is adózásra kényszeríttették. Attila 453-ban meghalt. Halálával birodalma összeomlott, mivel testvérháború robbant ki a hatalomért. Világtörténelmi fő hatása Attilának és a hun népnek az volt, hogy a határerődök lerombolásával megnyitották a barbárok előtt a Nyugat-római birodalom belsejét, s ezzel előkészítették annak bukását.

Hirdetés

A gótok belépést kaptak a Római Birodalomba, miután kiegyeztek Theodosius császárral. A megállapodás arról szólt, hogy a gótok letelepülhetnek, államot képezve az államban, kultúrájukat római mintára átalakítják, katonai erejüket pedig a birodalom védelmére használják fel.

A gótok betelepülésükkel germán népek egész sora indult meg, elsősorban a nyugati birodalom területére, sokszor egymást kényszerítve más vidékekre. Így telepedtek le a frankok a Rajna torkolatvidékén, angolok keltek át Britannába, burgundok szállták meg a Rhône vidékét, a nyugati gótok szerezték meg Hispániát, a vandálok pedig Afrikát.

A jövevények letelepedtek és földek nagy részére rátették a kezüket. A városok a fosztogatások eredményeként elnéptelenedtek, pusztulásnak indultak. A birodalom névileg még létezett, területeit viszont már germán királyságok uralták, a császári hatalom már csak Itáliára terjedt ki. A még menthetőt az erőskezű Aētius kísérelte meg megvédeni, és igyekezett a germán királyságokkal jó viszonyt teremteni. Végül Odoaker germán vezér letette trónjáról az utolsó római császárt, Romulus Augustulust, és az egész birodalom örökösének tartotta magát.

Germánok: Észak- és Közép- Európában élő törzsek közös megnevezése, a Kr.u. 1. Század környékén. Nem élt bennük az összetartozás tudata. Három csoportjuk volt: ingaevonok, herminonok és istvaeonok. Patriarchális nagycsaládokban éltek, társadalmuk szabadokra, félszabadokra és rabszolgákra oszlott. Nem rendelkeztek fejlett kultúrával, ezt csak a rómaiakkal való találkozásuk hozta meg. Germán törzsek: gótok, longobardok, szászok, frankok, alemannok, markomannok.

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (33)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!