Hirdetés

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalom átvétel

8 perc olvasás
Magyarország német megszállása és a nyilas hatalom átvétel

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalom átvétel

/Holokauszt Magyarországon/

 

A holokauszt definiálása

 • görög-angol eredetű szó, jelentése „égő áldozat”
 • /ivritben/újhéberben:shoá/ à a szó eredetileg csapást, veszedelmet jelent
 • a II. világháborúban, a náci Németországban a zsidóságot sújtó módszeres népirtás, amely a nemzetiszocialista pártalakulat, az SS feladata volt
Hirdetés

 

A náci ideológia alapjai, fajelmélet

 • A fasizmus szélsőséges formája, a nácizmus Németországban alakult ki
 • 1933-ban Hitler jutott hatalomra s vele együtt a fasizmus is
 • Az olasz fasizmus alapmintájához a fajelméletet, az antiszemitizmust és az ehhez kapcsolódó Lebensramut /élettér-/ – elméletet, a militarizmust és a szélsőséges rasszizmust is hozzáadja
 • A fajelmélet nem Hitler „találmánya” Angliában jelent meg először
 • Felsőbbségi tudat, mely szerint Angliának kell viselni a fehér ember terhét, azaz Anglia feladata a gyarmati területek kezelése, ezt felsőbbrendű pozícióból teszi
 • Részben Gobineau /1830-as évek/ nevéhez kapcsolható à a fehér civilizáció fejlettebb, felsőbbrendű
 • A fajelmélet megfogalmazása 1890-es évekre tehető

 

Ezeket az elemeket használta fel később Hitler

Árják

 • A legkiválóbbak, ők a felsőbbrendű faj, németek, angolok, skandinávok, svédek
 • Az a dolguk, hogy uralkodjanak
 • Meg kell őrizni a vértisztaságok

Segédnépek

 • Franciák, spanyolok, olaszok, portugálok, románok, magyarok /mediterrán népek/
 • Ki kell szolgálniuk az uralkodó fajt /fizikai munkával/
 • Gondoskodni kell, hogy ne szaporodjanak, és ne tanuljanak túl sokat /csak írni-olvasni és számolni/
Hirdetés

 

Kiirtandók csoportja

 • zsidók, szláv népek, színes fajok

 

Élettér elmélet

 • Mindehhez kapcsolódik még a Hitler által a Mein Kampfban megfogalmazott élettért elmélet, a lebensraum
 • külső élettér à a német népnek területre van szüksége
 • belső élettér à az országon belül néhány faj foglalja a helyet az árják elől
 • A népirtáshoz vezető út
 • A III. Birodalom létének politikai alapja a tiszta faj fogalmán alapuló hitleri világkép volt
 • Az NSDAP programja célul tűzte ki a zsidók megfosztását állampolgári jogaiktól, és kényszerítésüket Németország elhagyására
 • Ahogy a nácik hatalomra kerültek Németországban, a zsidóság helyzete alapvetően megváltozott
 • Hitler zsidóellenes politikájának fokozatos megváltozását tíz pontban foglalhatjuk össze:
 • szóbeli agresszió, testi agresszió
 • a zsidó közösségnek a társadalom többi részétől való elszigetelést szolgáló intézkedések
 • kényszerkivándorlások, deportálások és letelepítés
 • elkülönítés és gettókba való telepítés
 • gyilkosságok, kivégzések
 • éhezés és gázkamrák a koncentrációs táborokban
 • halálmenetek
 • A népírtás ördögi létrájának egyes fokait jelző események szemléletesen bizonyítják, hogy Hitler terve termékeny talajra talált
 • Megvalósítása ugyanis lehetetlen lett volna, ha az érintett államok lakosságának legalább egy része nem vesz részt benne
 • A különböző szolgálatok első akciói még meglehetősen zavarosak és véletlenszerűek voltak
 • Az SA 1933 márciusától kezdte zaklatni az utcán a zsidókat, és bojkottot szervezett a zsidó orvosok és jogászok ellen, hogy azt a látszatot keltse à akciói társadalmi igényt elégítenek ki
 • Az első hivatalos intézkedések 1933. április 7-én, az állami hivatalnokok átvilágításáról szóló törvény hatályballépésével kezdődtek
 • A zsidó származású tisztviselőket azonnali hatállyal kényszermunkadíjba helyezték, kivéve azokat, akik már 1914. augusztus 1. előtt is állami hivatalnokként dolgoztak
 • A zsidók foglalkozását korlátozó intézkedések a társadalmi élet egyre nagyobb területére terjedtek el
 • A következő szakaszt a nürnbergi törvények kihirdetése nyitotta meg
 • szeptember 15-én az NSDAP új jogi irányelveket tett közzé à ezek szerint zsidóknak tekintendő, akinek három nagyszülője „zsidó fajú” vagyis zsidó vallási közösséghez tartozik
 • A zavaros törvény nem különítette el a vallási hovatartozást a faji jellemzőktől
 • Függőben hagyta a különféle „keverékek” kérdését is
 • Elvágta azonban a zsidókat a német társadalom többi részével összekötő utolsó szálakat is, s az állami védelemtől megosztva, gettóba kényszerítette őket
 • A zsidóellenes intézkedések hívei közötti érdekellentétek és a fegyverkezéshez szükséges pénzügyi források megőrzésének szükségessége miatt 1936 és 1938 között valamelyest enyhült a zsidók zaklatása
 • A viszonylagos békesség időszaka 1938 novemberében ért véget, amikor a párizsi német nagykövetség titkára, von Rath, merénylet áldozata lett.
 • Következett a „kristályéjszaka”
 • Miközben az SA tagjai a zsinagógákat dúlták fel, a Gestapo megkezdi 20 ezer véletlenszerűen kiválasztott zsidó deportálását à útjuk a danhaui koncentrációs táborba vezetett
 • A program része volt a zsidókat az ország gazdasági életéből kizáró rendeletek kiadása is

Lapozz a további részletekért

1 2