Hirdetés

Poszt-konstantini időszak, Julianus – pogány vallás ”helyreállítása”

4 perc olvasás
Poszt-konstantini időszak, Julianus – pogány vallás ”helyreállítása”

Konstantin halála után 3 ”keresztény” fia uralkodik. A pogányságot rendeletek útján próbálják felszámolni

Hirdetés

337: Uralkodócsalád valamennyi férfitagját lemészárolják

– 2 kisgyermek – egyik Julianus – kivételével

340: Testvérháború Constans (középrész) és II. Konstantin (nyugat) között

– II. Konstantin életét veszti, Constant nyugaton uralkodik. Ő maga köztudottan homoszexuális, de homoiousionista is (niceai zsinatot elfogadja).

– Keleten Constantinus az Arianizmust támogatja

Hirdetés

341: Minden pogány áldozat betiltása

342: Sardica (ma Szófia) városában birodalmi zsinat

– A zsinat két részre szakad: Constantinus és Constant követői különválnak.

346: Pogány templomok bezárása, vagyonuk elkobzása

350: Constnas katonai lázadás áldozata, Constantinus egyeduralkodó

– Magát püspökök püspökének (episcopus episcoporum) nevezi, de csak halálos ágyán keresztelkedik meg.

Hirdetés

– Erőszakkal is érvényt szerzett ariánus meggyőződésének.

356: Minden pogány szertartás betiltása (halálbüntetés mellett)

361: Julianus a császár

– Constantinus meghal, az arianizmus hanyatlik, belső megosztottság, elveszti állami támogatását is.

– Julianus uralkodása a pogány visszahatás időszaka. Julianus nem tud azonosulni a keresztény vallással (látva családjában tapasztalható riasztó jeleket). A neoplatonizmus lelkes hívévé válik.

– Neoplatonizmus:

III. századi aposztata filozófus, Ammonius Sakkas alapozza meg. Istent őslétezőnek véli, amelyből mint ős forrásból minden táplálkozik, és mindenben jelen van. Az ő szülötte a Világész. A Világész hozza létre a Világszellemet, amelyből származik az anyag. Minél messzebb van egy létező az őslétezőtől, annál tökéletlenebb. A leghátul van a bűn, amelytől az ember aszkézis utján szabadul meg. A lélek misztikus elmélkedés és extázis révén egyesül az őslétezővel. Véleményük szerint a pogány istentisztelet a Világszellem kisugárzása. (a new age-nak is erős a neoplatonista beütése…)

Hirdetés

– Julianus célja: megújítani a pogány államvallást. Kereszténységet visszaszorítja, elbocsátja a keresztény hivatalnokokat, megtiltja számukra az oktatást, megszünteti a klérus kiváltságait, a pogány templomokat a keresztények költségein újraépítteti. Szítja az egyházon belüli ellentéteket, visszahívja az anti-ariánusokat. Jeruzsálemi templom felépítésével próbálkozik, azonban egy földrengés (!!!) meghiusítja szándékát.

363: Perzsákkal szemben Julianus elesik

– Jövendőmondói, akik vezetése alapján kormányozta csapatait, félrevezették. Ő maga halálos sebet kapott

I/5. Kereszténység államvallás, pogányság „végső” felszámolása

Julianust követő császárok kereszténybarát politikát folytattak, de nem léptek fel a pogányság ellen sem.

375-383: Nyugaton Gratianus a császár.

– Megválik a pontifex maximus címről

Hirdetés

– Viktória szobrának eltávolítása a római sznátustól

– Pogány papok jövedelmének megvonása

– Pogány áldozatok betiltása

379-395: Nagy Theosodius császár (kelet)

– Kereszténység államvallássá tétele

380 febr. 27: „Cunctos populos” kezdetű rendelkezés. Kereszténység államvallás

– Parancs, hogy minden alattvaló „Szt. Péter vallásában éljen, amelyet Róma népének adott át”

– Anti-ariánus hitvallás, ezt vallotta Damaskus pápa és Péter alexandriai püspök

– Akik ezt vallották, „katolikus keresztényeknek” minősülnek, mintenki más eretnek, őrült, akik nem viselhetik az ecclésia nevet. Ezek büntetését is kilátásba helyezi.

Hirdetés

381: Konstantinápolyban II. egyetemes zsinat

– Niceai hitvallás megerősítése, Szentlélek isteni mivoltának kimondása, arianizmus végleges veresége

382: II. Valentinianus nyugat-római császár és Theosodius betiltja a pogány vallást

– Áldozatok bemutatása

– Templomok felkeresése

– Bálványok tisztelete

425-455: III. Valentinianus császár

– Minden pogány irat elégetése

– Neoplatonista Porphyrius munkáinak megsemmisítése

527-565: I. Justinianus kelet-római császár

– Neoplatonizmus utolsó szellemi központjának, az athéni iskolának a felszámolása (ehhez képest 1508-ban a pápa freskón örökíti meg az athéni iskola tanárait

– Rendelet alapján valamennyi pogány alattvalónak meg kell keresztelkednie (70 ezer pogány engedelmeskedett)


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!