Hirdetés

A náci és bolsevik ideológia összehasonlítása

A nemzetiszocializmus, vagy nácizmus egy totalitárius világnézet és mozgalom. Képviselői Németországban 1933. január 30-án Adolf Hitler vezetésével az NSDAP megszerezte a politikai hatalmat és egypárti diktatúrát alakítottak ki, amit az 1938. márciusától bekövetkezett Anschluss után Ausztriára is kiterjesztettek. Tagjai faji és etnikai alapon megkülönböztető társadalmat teremtett. A párt választás útján jutott hatalomra, Hitlert Hindenburg nevezte ki kancellárrá. A párt színe volt a vöröskereszt, szimbólumként a horogkeresztet használták. Hitler nagy építkezéseket hajtott végre Berlinben, létrehozta az ifjúsági szervezeteket, a Jungvolkot és a Hitlerjugendet. Irányítása alatt tartotta a karhatalmi szervezetet, az SS-t és a Titkos Államrendőrséget is a Gestapót.

Hirdetés

 

Az ideológia fontos elemei:

 • szocialisztikus gondolatok: államosítás, munkakörülmények javítása
 • élettér-elmélet („Lebensraumpolitik”, „Lebensraum im Osten”: több lakóterület teremtése a németek számára a kelet felé történő terjeszkedés által)
 • marxizmus-, kommunizmus-, bolsevizmusellenesség
 • a zsidóság és szlávság elleni fajgyűlölet/fajelmélet/ a német/germán/árja felsőbbrendűségből (Übermensch, Untermensch) kiindulva
 • Führerprinzip: a vezetőben való feltétlen hit, személykultusz minden téren, manipuláció, vezérkultusz
 • a demokrácia korlátozása, ennek következményeként a nem együttműködő politikai pártok, szakszervezetek, és sajtótermékek megszűntetése
 • szociáldarwinizmus (az emberi társadalomban is a „legalkalmasabb” csoportok (fajták, változatok) tudnak fennmaradni, életben maradni, szelektálódni)
 • eugenika (a szociáldarwinizmusban megfogalmazott fajfejlődés „elősegítése”, az akadályozó tényezők „kiiktatása”)
 • homofóbia (homoszexuális beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv)
 • a vallásszabadság korlátozása
 • nem teljesítés politikája: a fegyverkezés megkezdése, a megszállt területek kiürítése és a hadisarc fizetésének abbahagyása (ezzel a versailles-i békeszerződésben foglaltaknak mond ellent)
 • Európa németjeinek egyesítése Nagy-Németország létrehozásának érdekében; Ausztria bekebelezése (Anschluss), Csehország és Lengyelország németek lakta területeinek elfoglalása, valamint Európa (beleértve a Baltikumot) németjeinek hazatelepítése. Úgy vélte, szövetséget köthet Angliával, mert az angolok a franciáktól jobban félnek, mint amennyire ragaszkodnak a status quo- hoz
 • terjeszkedés keletre, a Szovjetunió elfoglalásával a Birodalom kiterjesztése az Urálig. Hitler szerint a Szovjetunió hatalmas területét arra nem alkalmas népek lakják, ugyanis hagyták, hogy a zsidók/kommunisták kezükbe vegyék a hatalmat
 • ezután fordulna az eddig tétlen Franciaország felé, és vagy megsemmisítené a nemzetet, vagy a gyengébb partner szerepébe kényszerítené
 • a létrejött 400 milliós Német Birodalom (egy pángermán Európa) szembeszállhatna az Egyesült Államokkal

 

Hitler egyeduralma 1945. május 8-án ért véget.

 

A bolsevik (kommunista) ideológia:

Oroszországban a bolsevikok 1917. november 7-én jutnak hatalomra. A hatalmat Lenin ragadja meg, majd halála után Sztálin lesz a diktatúra vezére, osztályalapon, és a kommunista párthoz való viszony alapon különbözteti meg az embereket. Katonai puccsal jut hatalomra. Felszámolják a többpártrendszert és kiiktatják a politikai ellenfeleket. Jelképük a vörös ötágú csillag és a sarló kalapácssal. Sztálin idejében nagy építkezések zajlanak Moszkvában és Péterváron. Sztálin a fiatalokat is bekebelezi, létrehozza a fiatalok szervezetét. Sztálin irányítja az erőszakszervezetet is az NKVD-t.

Az ideológia fontos elemei:

 • diktatúrát álcázó demokratikus állam létrehozása
 • a hatalom egy kézben összpontosult, a hatalmi ágak megszüntetése
 • Bolsevik hatalom államosította az ipart és a kereskedelmet
 • internacionalizmus – a proletárforradalom bármikor világszinten kitörhet!
 • az állam / kommunista párt beavatkozó szerepe minden szinten: gazdasági, politikai szinten egyaránt; (sőt: a magánéletben is)
 • tervgazdaság
 • vezérkultusz
 • Hadikommunizmus: piac kizárásán alapuló rendszer
 • Lenin: gazdasági irányváltás – NEP
 • Erőszakos iparosítás, kollektivizálás
 • Parasztokat kolhozokba (termelőszövetkezet) és szovhozokba (állami gazdaság) kényszerítették
 • Állami irányítás
 • Szovjet ipar alkalmassá vált egy tömeghadsereg kialakítására
 • Lenin halála után (1924) Sztálin szerezte meg a párt vezetését
 • A rendszer megfélemlítette a társadalmat
 • A rendszert vélt és valós ellenfelei üldözik, bárki lehet a nép ellensége
 • a munkásosztály és a parasztság pozitív megkülönböztetése a régi “uralkodóosztályhoz” képest (de ez csak elméletben!) – a gyakorlatban a rendszer ugyanúgy semmibe vette őket
 • a párttagok előjogokat élveznek (gazdasági, szociális és politikai szinten egyaránt!)
 • Tömeges tisztogatások
 • GULAG táborok
 • Az 1930-as évek végére a pártot is elérik a tisztogatások-koncepciós perek “az ellenség befurakodott a párt soraiba”
 • A párt, a gazdaság, a hadsereg és az államapparátus minden szintjén tisztogatások
 • Sztálin személyi kultusza
 • A vezér képe, szobrai elárasztották az országot
 • Paraszt nem érdekelt a termelésben, éhínség;  (Ukrajna: kannibalizmus elterjedése)

A bolsevizmus 1991-ben a rendszerváltást követően szűnt meg.

A két ideológia között nincs logikai különbség: a nácizmus faji, a bolsevik (kommunista) ideológia osztály-alapon különbözteti meg az embereket!

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!