Hirdetés

Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi rend, nemzetközi szervek

4 perc olvasás

Nemzetközi jog, nemzetközi szervezetek:

 • Nemzetközi jog:nemzetközi kapcsolatokban az érdekérvényesítés egyik legfontosabb eszköze, a nemzetközi rend normatív alakja.
 • Nemzetközi államközösségben minden szuverén államnak magának kell felelnie biztonságáért, a nemzetközi jog megsértését csak a sértett torolhatja meg.
 • Nemzetközi jog alanyai az államok és nemzetközi szervek, forrása az államok által kötött nemzetközi szerződés.
 • Valódi nemzetközi szervezetek jöttek létre a két világháború megrázkódtatásai nyomán.
 • 1919 Népszövetség, Népszövetség tanácsát alkották: Anglia, Fo, Olaszo, Japán
 • 1945 ENSZ: nemzetközi államközösség békéjének és biztonságának fenntartása, konfliktusok békés úton való rendezése.
Hirdetés

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 • Magába foglalja a különböző nemzetközi szereplők közti akciók és interakciók összességét.
 • Nemzetközi kapcsolatok elmélete a politikai kapcsolatokkal foglalkozik.
 • Nemzetközi politika: legalább 2 olyan szereplő közti nemzetközi környezetben zajló interakció amelyek a nemzetközi jog alanyainak számítanak.
 • Külpolitika: szuvenír államnak a nemzetközi környezetre irányuló minden politikai, gazdasági, katonai és társadalmi akcióját.
 • Szuverenitás: az a főhatalom amely fölött nem áll senki, az hozza meg a politikai közösségre vonatkozó végső döntést. Az állam külső függetlenségét jelenti, azt a tényt hogy jogilag nincs alárendelve semmilyen más hatalomnak.
 • Hatalmi politika: egy állam más államok ellenállásával szemben is érvényt tud szerezni akaratának, és képes érvényesíteni akaratát másokkal szemben.

 

Nemzetközi rendszer struktúrája:

Nemzetközi politika főbb meghatározói:

 • Nemzetközi rend plurális anarchiája
 • Az államok a nemzetközi rendszer főszereplői
 • Konfliktusok globalizálódása, a bipolaritás tendenciája
 • A hidegháború és az elrettentés egyensúlya
 • Regionalizálódás, multipolaritás és lokális háborúk
 • A hatalom paramétereinek megválasztása É és D ellentét

 

Nemzetközi kapcsolatok fő cselekvő részei:

 • Államok
 • Nemzetközi szervezetek
 • Transznacionális társadalmi, gazdasági és szakmai szervezetek
 • Az egyének

 

 

 

ENSZ:

 • Elődje az Atlanti Charta volt, melyet USA és nagy-Britannia kötött.
 • Roosevelt és Churchill 1941. aug. 14-én írta alá.
 • A népek önrendelkezését, szabadkereskedelmet, gazdasági együttműködést, erőszakmentességét tartalmazta.
 • Az államközi kapcsolatok alapelvei:
Hirdetés

1. Az államok szuverenitása és egyenlősége
2. nemzetközi viszályok békés rendezése
3. erőszakkal való fenyegetőzésről vagy erőszak alkalmazásáról való lemondás
3. Beavatkozás tilalma
4. Népek önrendelkezési joga

 

 • Fő szervei:

1. közgyűlés
2. biztonsági tanács
3. gazdasági és szociális tanács
4. gyámsági tanács
5. nemzetközi bíróság
6. titkárság

 

 • ENSZ székhelye New York
 • Demokráciájának alapja a közgyűlés melyben minden tagország képviselőjének 1 szavazata van, többségi döntéssel hoz határozatot.
 • Biztonsági tanács a felelős a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért.
 • Biztonsági tanács:nemzetköz viszályok esetén vizsgáló és békítő szerepet tölt be.
 • Gazdasági és Szoc. Tanács:egyezménytervezeteket hoz létre, nemzetközi értekezéseket készít elő, nemzetközi gazdasági bizottságokat állít fel.
 • Gyámsági tanács: gyarmatbirodalmak idején volt szerepe
 • Titkárság: hivatali apparátus munkáját szervezi meg, előkészíti a közgyűlést

 

Kormányközi szervek:

 • Nem kormányzati jellegű nemzetközi szervek a kormánytól függetlenül, önálló kezdeményezés alapján jönnek létre
 • Több feladatot átvesznek a túlterhelt kormányzattól.
 • BINGO:gazdasági célú transznacionális szervezetek
 • MANGO: nemzetközi bűnszövetkezetek
 • Európai Unió: kormányközi és nem kormányközi szervezeteket foglalja magába

 

 


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!