Hirdetés

A politika rendszere, modellek, tipológiák

4 perc olvasás
A politika rendszere, modellek, tipológiák

A politikai rendszer tartalmazza a politika kapcsolatát a külső feltételeit meghatározó gazdasági és társadalmi folyamatokkal, középpontjában a politikai akaratformálás és döntéshozatal folyamata áll.

Hirdetés

Mivel a politikai hatalom elsősorban intézményekben testesül meg, ezért a politika rendszerét ez alapján érdemes felosztani.

 • A legfontosabb intézmények a politikai közösség fenntartását szolgálják
 • Rule making: a kötelező erejű döntések meghozatala
 • Rule applying: a meghozott döntések végrehajtása
 • Adjudicating: szabályok alkalmazása körüli viták eldöntése
 • Rule-enforcement: a szabályok megszegőivel szembeni szankciók alkalmazása

Easton

 • A politikai rendszer azoknak az intézményeknek és eljárásoknak az összessége, amelyek révén a társadalom számára kötelező döntéseket meghozzák és betartásukat kikényszerítik
 • A rendszer és környezete kapcsolata: „input” (bemenet) a választópolgárok kívánságai, követelései, amelyek teljesítéséhez adózással, szavazatokkal járulnak hozzá, a kormányzat ezekre ad választ az „outputokkal”
 • A politikai rendszer két fő feladata:

1. az egész társadalomra nézve kötelező erejű döntések meghozatala 2. ezek elfogadtatása a társadalom tagjaival, szankciók terhe mellett

Hirdetés

Almond

 • Szerinte a modern politikai rendszereket nagyon differenciált, specializált struktúrák jellemzik, meghatározott funkciókkal
 • A politikai rendszer input funkciói a következők:
   • A politikai elit kinevelése és rekrutáció
   • A társadalom érdekeinek feltárása és megfogalmazása
   • Az érdekek egyesítése a pártprogramokban
   • A politikai kommunikáció, az információk közvetítése a társadalomtól a kormányzatig és vissza
 • A politikai rendszer kimenetei:
   • Szabályalkotás
   • Szabályalkalmazás
   • Szabályok betartása felőli ítélkezés
 • A politikai rendszer alapvető feladata a társadalom integrációja, alkalmazkodási képességeinek növelése, a társadalmi rend fenntartása, a változások ellenőrzés alatt tartása
 • Extraktív (=forráselvonó), disztributív (=elosztó) és szimbolikus (=identitást teremtő) teljesítmény a kormányzat részéről
 • A politikai rendszerek modernizációs sora

  1. primitív rendszerek 2. tradicionális rendszerek 3. uralmi intézmények 4. modern társadalmi rendszerek

Az uralmi formák tipológiája (görögök)

 • uralmat gyakorlók száma szerint:

  1. monarchia: egy ember uralma 2. kevesek arisztokráciája 3. többség demokráciája

Machiavelli

 • Egyeduralom vagy köztársaság

Hatalom minősége szerinti osztályozás

 • Abszolút
 • Korlátozott: törvény vagy hatalommegosztás által
 • Mérsékelt eszközökkel
 • Szélsőséges eszközökkel
Hirdetés

Brunner: az osztályozás négy alapkérdése

 • Ki hozza meg az alapvető kérdéseket: az uralom struktúrája lehet monisztikus vagy pluralisztikus; ha vezetőit a nép határozza meg, akkor autonóm, ha nem akkor heteronóm uralom; ha a nép az uralom jogcímét elfogadja, akkor legitim, ha nem illegitim
 • Milyen mélyen hatolnak a döntések a társadalom életébe: az uralom terjedelme (csupán közügyek vs. alattvalók magánéletének ellenőrzése)
 • Az uralom célja: fennálló rend megőrzése vagy megváltoztatása (statikus vs. dinamikus uralom)
 • Az uralom gyakorlásának eszközei: mérsékelt vs. szélsőséges uralom

Fejlődés szempontjából (Almond)

 • Primitív rendszerek
 • Tradicionális rendszerek
 • Modern politikai rendszerek

A politikai rendszerek konkrét összehasonlító tárgyalásában külön veszik sorra

 • Nyugati demokráciák
 • Államszocialista vagy kommunista rezsimek
 • Fejlődő világ politikai rendszerei