Szó: hangalak + jelentés

 

A hangalak és jelentés viszonya többnyire megegyezésen alapul (konvencionális)

Ha a hangalak és jelentés között valódi viszony van, akkor a hangalakból következtetni lehet a jelentésre. Ezek a motivált szavak. Ide tartoznak a hangutánzó és hangulatfestő szavak

Szavak csoportosítása hangalak és jelentés viszonya alapján

1. Egyjelentésű szavak: a hangsor csak egyetlen jelentést idéz fel. Kevés ilyen szó van, többnyire összetett szavak
Pl: ablakpárkány

 

2. Többjelentésű szavak: egy hangsorhoz több egymásból levezethető jelentés kapcsolódik
Pl.: csiga, zebra

 

3. Azonos alakú szavak: a hangalak azonos, de a jelentések között nincs semmilyen kapcsolat (homonímák)

Szótári homonímák: a szavak szótári alakjának azonossága
Pl: ég, dob, csap

Nyelvtani homonímák: toldalékos szóalakok azonossága
Pl: merek, sírt

Vegyes homonímák: szótári alakok és toldalékos alakok egybeesése
Pl: szemét, hasad

 

4. Rokonértelmű szavak: szinonímák

Azonos jelentésű, különböző hangalakú szavak
Pl: kutya-eb, kerékpár- bicikli
Hasonló jelentésű szavak
Pl: rohan-szalad, kiabál-ordít-üvölt

 

5. Hasonló alakú szavak: hasonló hangsor, de eltérő jelentés
Pl: helység-helyiség, fáradság-fáradtság