Hirdetés
Hirdetés

Néhány jellemző tömegkommunikációs szövegfajta műfaji sajátosságai

6 perc olvasás

1. A tömegkommunikáció:

– a kommunikációnak az a fajtája, amely széles befogadó rétegnek közvetett és egyirányú módon információkat közvetít nyelvi és nem nyelvi eszközök segítségével.

Hirdetés

háttere: ipari forradalom, fogyasztói társadalom létrejötte, igény a tájékozódásra, szórakozásra.

 

2. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai:

2.1. Nyomtatott sajtó

– legrégebbi médiaműfaj

– (médiaműfaj – tömegközlési és tájékoztatási eszköz)

– több csoportosítási szempont: megjelenés rendszeressége szerint, terjesztés helye szerint,  tartalmuk szerint, célzott közönség szerint, nyelvük szerint, műfaj szerint:

 

2.1.1. Tájékoztató (információs) sajtóműfajok:

– hír, információ, közlemény, tudósítás, riport, interjú

 

2.2.2. Véleményközlő (publicisztikai) sajtóműfajok:

– cikk, kommentár, glossza, jegyzet, nyílt levél, olvasói levél, kritika

 

2.2  Rádiós műfajok:

– lehet írott anyagot előadó, megszólaltató műfajok (hír, jegyzet, glossza, levél), illetve olyan hangos anyagok, amelyek közvetlenül a rádió részére készültek. Fontos az érthető, tiszta beszéd; világos, pontos és tömör megfogalmazás.

 

2.3  A televíziós műfajok:

– 1950-es évektől létezik, a legkiterjedtebb műfaj. A ma legelterjed- tebb médium a tv, amely különböző, fejlett jelrendszereket képes kombinálni (ezek: a kép, a hang, és az emberi beszéd).

 

2.4  Az internet:

– a legösszetettebb műfaj, a fentiek mindegyike megtalálható rajta. Jellemzője: gyors információterjedés

 

3. A tömegkommunikációs szövegfajták műfaji sajátosságai:

3.1 Hír

– újságírás egyik alapműfaja

– legyen: friss, közérdekű, fontos

– ha a négy alapvető kérdésre válaszol (kivel/mivel, hol, mikor, mi történt/mi fog történni) akkor kishírről beszélünk

– ha a négy alapvető kérdésen kívül válaszol a ’miért, hogyan’ kérdésekre is, akkor kifejlett  hírről beszélünk

– kartácshír: dolgok közepébe vágó („in medias res”) hír

– paródiahír: távolról, valamilyen részlet felől közelítő hír

– mindkettő lehet címes és cím nélküli hír

 

3.2 Információ

– a hír alapja

– hírláncok összessége, tehát több, kisebb hírre bontható

– az újságban megjelenő információ mindig címes

 

3.3 Közlemény

– valamilyen vállalat, szervezet, magánszemély fontos, közérdekű információját tartalmazó  üzenet

– a sajtó általában szó szerint adja közre

 

3.4 Tudósítás

felel a ki/mi, hol, mikor, mit, miért, hogyan kérésekre

– pontos, tárgyilagos, tényszerű

– hír és tudósítás közötti különbség: a tudósítást készítő mindig a saját maga által látott, hallott, tapasztalt, átélt eseményről ad tájékoztatást

– készülhet különleges eseményről (pl.: kiállítás megnyitásáról, balesetről, természeti katasztrófáról stb.) vagy mindennapi eseményről

 

3.5 Riport

– fontos a riport írójának a személyes jelenléte

– a riportban az író elbeszélő, cselekvő résztvevő

– valóságban megtörtént eseményről tudósít úgy, hogy a résztvevőket is megszólaltatja

– cselekménye van! -párbeszédektől, képszerű kifejezésektől, irodalmi fogások alkalmazásától lesz hiteles

– helyzetrajz, jellemfestés, képzelőerő, személyes hang

– három szerkezeti egység: bevezetés (érdeklődés felkeltése), tárgyalás (közvetítés, okmányozás, párbeszéd), befejezés (lezárás: zárt befejezés, nyitott befejezés: további kérdések  végiggondolására késztet)

Hirdetés

– sokféle témája lehet, pl.: egy esemény, egy táj, egy ember, egy szakma stb.

 

3.6 Interjú

– újságíró kérdéseivel párbeszédes formájú

– közönség számára érdekes információk

– közérdekű téma

– interjúban az újságíró nem cselekvő, mint a riportban, hanem közvetítő, „faggató” szerepet tölt be

 

3.7 Cikk

– minden olyan írás, amely az újságokban megjelenik

De: sajtóműfajokban:

– összefonódik a korrekt, tényszerű közlés a cikkíró elemzésével, véleményével

– tény- és véleményközlő részek egymásra épülnek, kiegészítik egymást

– gyakran tartozik hozzá illusztráció (fénykép, táblázat, grafika stb.)

 

3.8 Kommentár (hírmagyarázat)

– hírek, információk megértését segíti háttérmagyarázattal (pl.: hírben szereplő kevésbé ismert,  vagy régen történt eseményt magyarázza el)

– megjelenhet: hírbe foglalva; külön, hírmagyarázatként

 

3.9 Glossza

– rövid, tömör, szókimondó, ironikus, csattanóval záruló írás

– kigúnyolható valós jelenségből indul ki;

bíráló

– olvasó érzelmeire, humorérzékére kíván hatni

 

3.10 Jegyzet

– életből vett, hétköznapi eseményről ír

– rövid, stíluseszközben gazdag

– hangvétele lehet komoly, humoros, lírai, drámai, ironikus

– olvasó érzelmeire kíván hatni, elgondolkodtatásra akarja késztetni

 

3.11 Nyílt levél

-közérdekű, nyilvánosságra tartozó témájú ismert vagy kitalált (fiktív) szeszélynek szóló levél

 

3.12 Olvasói levél

– olvasó véleménye, hozzászólása, tanácskérése a lapban olvasottakkal kapcsolatban

– rövidítve vagy átdolgozva kerülnek az újságba

 

3.13 Kritika (műbírálat)

– műalkotásra készült bemutató, értékelő írás

– tárgya lehet: irodalmi, színházi, zenei, képzőművészeti alkotás, tévé-, rádióműsor vagy film

– egyszerű bemutatásról a tudományosan alátámasztott bírálatig

– ismertetés: ajánló módon mutat be egy művet, pl.: könyvajánló

– recenzió: értékeli, értelmezi a művet, megállapításait tudományos eszközökkel igazolja

– bírálat: kifejtett recenzió, elhelyezi a művet az alkotó munkásságában, kifejti a mű üzenetét

– tanulmány; monográfia: tudományos szaksajtó műfaja

– esszé: elmélyült, elmélkedő irodalmi és tudományos jellegű, személyes hangvételű

 


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!

Ez is érdekelhet még:
A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József,  Batsányi János, Bessenyei György A felvilágosodás mint egyetemes, nemzetközi eszmerendszer Európa országaiban eléggé változatos képet mutat....

Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor
Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor

Már nincs sok idő hátra, legkésőbb ma éjfélig kell leadnotok a jelentkezéseteket a 2020-as pótfelvételin, ha szeptembertől egyetemen vagy főiskolán...

Close