Hirdetés

A nyelvművelés – vázlat

3 perc olvasás
A nyelvművelés – vázlat
 • A nyelvművelés célja a helyes és választékos nyelvhasználat elősegítése, a nyelvhelyességi hibák elkerülése.
 • A nyelvművelő mozgalom egyidős a nyelvújítással: a Magyar Nyelvőr című nyelvművelő folyóirat 1872 óta jelenik meg.
 • A korábban főleg rádiós és televíziós nyelvművelő műsorok (Álljunk meg egy szóra!, Beszélni nehéz) népszerűsítették a nyelvművelés ügyét, olyan nyelvészek közreműködésével, mint Grétsy László, Balázs Zoltán és mások.
 • A nyelvészek között létezik egy kisebbségi álláspont, amelyik feleslegesnek tartja a nyelvművelést: szerintük a nyelv spontán fejlődésébe nem kell beavatkozni, csak az állapítható meg, hogy például melyik nyelvváltozatot, szóalakot milyen gyakran és milyen szituációban használják, mely szóalakok mentek ki a divatból, stb. Ezt a véleményt osztja például Kálmán László és Nádasdy Ádámé.
 • A nyelvművelés legfőbb forrása az oktatás. Egyéb források a már említett nyelvművelő műsorok a rádióban és televízióban, a ma már interneten is fellelhető Magyar Nyelvőr című folyóirat, illetve az olyan rendezvények mint A magyar nyelv hete.
Hirdetés


Hirdetés

A nyelvművelők csoportjai:

 • naiv nyelvművelők: bárki, aki fontosnak érzi, hogy a nyelv megfelelően legyen használva
 • szakértő nyelvművelők: tudományos alapokon nyugvó szakértők törekvései (pl.: nyelvészek)

A nyelvhelyességi hibák leggyakoribb típusai:

 • A toldalékok hibás használata (mivel a magyar toldalékoló nyelv):
  • Ebbe a kérdésbe nincs igaza – a ba/be (hová), és a ban/ben (hol) helyhatározórag összekeverése.
 • Az igekötők felesleges, vagy téves alkalmazása, mivel az igekötők konkrét jelentésváltozással járnak:
  • Bevállalja, kihangsúlyozza, átbeszéli (vállalja / felvállalja, hangsúlyozza, megbeszéli – átbeszéli, legfeljebb idővel kapcsolatban, pl. átbeszélik az éjszakát.
 • Hasonló alakú szavak összekeverése: helység / helyiség, egyelőre / egyenlőre, adaptál /adoptál, gondatlan / gondtalan, stb.
 • Névutók hibái: Miatt (okhatározó) helyett végett: Betegség végett zárva (Nyilván nem azért zárt be, hogy megbetegedjen…)
 • Töltetél szavak használata: hát, izé, stb.
 • Vulgáris szavak használata
 • Túl sok szleng használata 
 • -suk/-sük: pl.: látjuk helyett lássuk.
 • -nák (nákolás): E/1 formában -nék helyett -nák, pl.: Szívesen táncolnák veled. (táncolnék helyett)
 • Az alany és állítmány egyeztetésének eltévesztése: Gáborék eljutott a teljesítőképessége határáig.

Mi meg eljutottunk a tétel (nem tételek) végéig.