I. I g e

 

II. N é v s z ó k

A) Tulajdonképpeni névszók

1. a) főnév:  (köznév tulajdon név:  személynév – állatnév – márkanév – intézmény – cím – földrajzi név)

    b) főnévi igenév

2 a) melléknév

   b) melléknévi igenevek (- folyamatos igenév – befejezett igenév – beálló igenév)

3. Számnév: határozatlan számnév, határozott számnév: (- tőszámnév – törtszámnév – sorszámnév)

 

B) A tulajdonképpeni névszókat helyettesítő szók

4. névmások:

a) főnévi névmás: (- személyes névmás – birtokos névmás – visszaható névmás – kölcsönös névmás)

b) melléknévi névmás:

c) számnévi névmások

d) kérdő névmás

e) mutató névmás

f) határozatlan névmás

g) általános névmás

h) kérdő névmás

 

III. H a t á r o z ó   s z ó :

helyhatározó

időhatározó

módhatározó

határozói igenevek

módosítószók

igekötők

 

IV. V i s z o n y s z ó k : (formaszók)

névelő

névutó

módosító szó

kötőszó

segédigék

 

V.  I n d u l a t s z ó k :

érzelemkifejező indulatszók

akaratkifefejező indulatszók

hangutánzó indulatszók