Reakcióhő

A kémiai folyamatokat mindig kíséri hőváltozás. A kémiai reakciót kísérő hőváltozást a reakcióhővel jellemezük.

A reakcióhő megmutatja a kémiai változásban elnyelt vagy felszabadult hőmennyiséget, ha a termokémiai egyenletben feltüntetett minőségű, mennyiségű és állapotú anyagok alakulnak át. Mértékegysége: kJ/mol, előjele lehet pozitív (endoterm reakciók) és negatív (exoterm reakciók). Jele: ΔHr.

Ha egy reakció többféle úton mehet végbe, a termokémia főtétele szerint a reakciót kísérő hőváltozások összege független a részfolyamatok minőségétől és sorrendjétől, csak attól függ, hogy milyen kiindulási anyagokból milyen termékek keletkeznek, és milyen azok állapota.

 

 

 

Képződéshő

A képződéshő azt fejezi ki, hogy mekkora a hőváltozás 1 mol anyagnak meghatározott állapotú elemeiből való képződésekor.

A reakcióhőt megkaphatjuk, ha a termékek képződéshőjének összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét. Mértékegysége: kJ/mol, előjele lehet pozitív vagy negatív, jele: ΔHk.