Hirdetés

Sajátos tájszemlélet Petőfi Sándor lírájában

9 perc olvasás
Sajátos tájszemlélet Petőfi Sándor lírájában

Életrajza

 • Petőfi a magyar irodalom egyik legnagyobbika, forradalmi költő, az 1848-as forradalom előkészítője és vezetője, népi költő.
 • 1823. január 1-én született Kiskőrösön
 • Apja Petrovics István mészáros és kocsmáros
 • Anyja, Hrúz Mária, szlovák anyanyelvű, férjhezmenetele előtt cselédlány
 • Néhány hónapos volt, amikor Kiskunfélegyházára költözött, ezt tartja később szülővárosának
 • Apja egyik vállalkozásába belebukott, elszegényedtek
 • Sok helyen járt iskolába, pl. Kecskemét, Pest, Aszód, Pápa, Debrecen, Selmecbánya
 • Vándorszínésznek állt, segédszínész volt
 • Katona lett, de gyenge szervezete nem bírta, ezért leszerelték
 • Járta az országot
 • Barátai voltak: Jókai Mór, Orlay Petrics Soma
 • Nagy szegénységben élt
 • Kapcsolatba került a fővárosi értelmiségi ifjakkal (Pilvax)
 • 1843 őszén ismét felcsapott színésznek
 • 1844-ben Pestre megy, hogy költő legyen
 • Elvitte verseit Vörösmartynak, aki felkarolta
 • Nemzeti Kör vállalta versei kiadását
 • Pesti Divatlap c. folyóirat segédszerkesztője lett
 • Ebben az évben megírta a János vitézt (ez meghozta számára a hírnevet)
 • Nyughatatlan természete miatt barátaival nehezen jött ki, sehol sem találta helyét
 • 1846. márciusában visszatért Pestre, és belevetette magát a politikai életbe
 • 1846. szeptember 8-án megismerkedett Szendrey Júliával, beleszeretett, és összeházasodtak
 • Egy gyermekük született, Zoltán
 • Magánéletében megtalálta a boldogságot
 • 1847-ben a Toldi megjelenése után örök barátságot kötött Arany Jánossal (egyező látásmód)
 • 1848-ban a márciusi forradalom vezetője lett
 • Az elért politikai eredményeket kevesellte, ezért támadta a kormányt, szembe került barátaival -> elvesztette népszerűségét
 • Mikor Szabadszálláson képviselő akart lenni, megbukott -> lelkileg nagyon megviselte
 • Szabadságharcban Bem tábornok oldalán harcolt
 • 1849. július 31-én a segesvári csatában elesett
Hirdetés


Hirdetés

Költészete

 • A szabadság és a szerelem költője (Szabadság, szerelem című vers ezt a két témát jelöli meg)
 • Hirdette, hogy a költő feladata a nép vezetése
 • A forradalom szimbóluma lett
 • Műveire a szimbolikusság és a romantikus túlzások a jellemzők
 • Petőfi új költőideált teremtett, ő emelte irodalmi rangra a népdalt
 • Verstípusai:
  • Tájversek
  • Daltípusok (bordal, népdal szerű vers)
  • Forradalmi versei, buzdító költeményei
  • Szerelem élménye
  • Ars poetica
  • Forradalom, politikai versek

Négy nagyobb költői korszaka volt

1. korszak (korai költészet)

 • Verseinek zöme népdal, népies dal
 • Közvetlenség, természetesség
 • Ide tartozik például Az Alföld című verse (1844)
 • Már ekkor, pályája első szakaszában ismert költő
 • Művei: A helység kalapácsa (vígeposz); János Vitéz (elbeszélő költemény)
 • Műveinek alaphelyzete egy általánosnak tekinthető emberi helyzet: szerelem, bánat, stb…
 • A János vitéz az 1. korszak összegzője

2. korszak (válság)

 • A válság időszakának tartják ezt a korszakot, melynek okai: az erősödő kritikai támadások, szülei nehéz sorsa, barátai cserbenhagyják, szerelmi csalódás éri
 • Felhők-ciklus (66 epigrammát tartalmaz, válság versek)
 • A fájdalom járja át műveit
 • Igyekezett új témákat és kifejezési formákat keresni gondolatainak
 • Művei: Felhők-ciklus (versciklus); Cipruslombok Etelke sírjáról; Szerelem gyöngyei (M. Bertához)

3. korszak (érett költészet)

 • Politikai és ideológiai radikalizálódás jellemzi a korszakot
 • Megtalálja új hangnemét, forradalmi látomásverseket és szerelmi verseket alkotott
 • Kedvelt történelmi eseménye volt a francia forradalom
 • A Puszta, télen (1848)
 • kiemelkedő művei születtek:

4. korszak (forradalmi események)

Tájköltészete

A magyar tájköltészet egyik kimagasló alakja és nagy megújítója. Elődei, főleg a klasszicizmus költői a tájfestészetet akarták utánozni, de műveik nem tudtak igazi hatást eléri.

Hirdetés
 • A személyes élményeiből eredő táj- és hazaszeretet megfogalmazása Ady tájköltészetében folytatódik
 • A realitáshoz kötődik
 • Az útilevelekben, útijegyzetekben nagyon jól írja le a képzelt tájat

Miben újszerű tájköltészete?

 • Rokon a népies életképek világával
 • Műfaja: az epika-líra határán álló műfaj
 • Nem törekedett pusztán a tájleírására
 • Egyrészt egy táj bemutatását tartalmazza másrészt a költőnek a tájhoz fűződő érzéseit a táj hatására keletkezett gondolatát tárja fel
 • Táj szinte ürügy, hogy belső világát kifejezze
 • Néhány tájversében a táj jelképként jelenik meg
 • Fenntartja az alaphelyzet és a táj közti távolságot
 • A táj, mint érzelemtükör jelenik meg
 • Két típusa alakul ki:
 1. Többnyire vad, ember által ritkán látogatott, csodálatos táj ez: zord sziklákkal, rohanó patakokkal, vízmosásokkal, méltó a nagy érzelmekhez. (Pl. Burns, Lamartine, V. Hugo tája ez.) Ilyesfajta romantikus tájjal Petőfinél is találkozhatunk – különösen költészetének legkorábbi éveiben.
 2. Ám ezzel a a természetábrázolással párhuzamosan jelentkezik költészetében egy másfajta alkotás igénye: Petőfi szülőföldje nem a hegyvidék, a zord sziklák, élményei az Alföldhöz kötötték. Így a táj szépségét ebben a környezetben leli fel. A rónát, a síkságot dicséri, mely a szabadság jelképévé is lesz nála. Elsőként fedezte fel a róna szépségét – a tájat idealizáltan kiesnek, mégis pontosan, hitelesen ábrázolja.
  Versek: A csárda romjai (1845), A Tisza (1847), Kiskunság (1848)

Az alföld

 • Az első korszakába tartozik (1844)
 • Vallomás a szülőföld szépségéről és szeretetéről
 • Alföld mint téma akkoriban forradalmi újítás volt
 • Számára az Alföld nemcsak a szülőhelyet, hanem a szabadság képzetét is jelentette a maga végtelenségével és korlátlanságával
 • Tájköltészetének első remeke
 • Sajátos szerkesztési technika: a látókör tágítása, majd fokozatos szűkítése továbbá a horizont újabb kiszélesítése az Alföld végtelenségének képzetét kelti
 • Személyes, a tájhoz fűződő érzelmek kifejezése, hazaszeretet
 • Szerkezet

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!