Hirdetés

Számítógépes hálózatok csoportosítása

8 perc olvasás
Számítógépes hálózatok csoportosítása

Számítógépes hálózatok csoportosítása

A helyi (lokális) hálózatok fogalma, elônyei

A személyi számítógépek (a továbbiakban PC-k) megjelenésével és elterjedésével – főleg az üzleti életben – a számítógépek információfeldolgozó képességét használják ki. Konkrétabban: számítógépen célszerű tárolni a vállalatnak a megrendelés és teljesítés nyilvántartását, a leltár- és raktárkészlet adatait, a dolgozók személyzeti adatait, … és a sort lehetne még folytatni.
Az egyre nagyobb adathalmaz tárolása és gyors visszakeresése, feldolgozása egyre nagyobb követelményeket állít a számítógéppel szemben, vagyis egyre nagyobb teljesítőképességű gépeket igényel.

Hirdetés

A jobb gép persze drágább is, ami nehezíti a „minden munkahelyre számítógépet” cél elérését.
Kezdetben, a technikai lehetőségek miatt, a megvalósítás útját abban látták, hogy olyan számítógép hálózatot hoznak létre, amelyben egy nagy teljesítőképességű, központi számítógéphez viszonylag olcsó terminálokat csatlakoztatnak. Ennek a megoldásnak sok előnye van. Az egyik ilyen, hogy az adatokat, információkat, egy közös adatbázisban lehet elhelyezni. A közös adatbázishoz vagy annak bizonyos részeihez mindenki – akinek erre jogosultsága van – hozzáférhet, felhasználhatja a benne levő adatokat információkat.

Az ilyen hálózati számítógép többfelhasználós üzemmódban működik, ezért ha a szoftvereket a hálózati működéshez telepítették, nem kell minden munkahelyre ugyanazt a programot vagy programcsomagot megvásárolni.
A hálózati alkalmazásokban költségmegtakarítás érhető el, ha a drága külső egységeket – pl. lézernyomtató, scanner, stb.- a munkaállomások közösen használják.

Az első számítógép-hálózatok kiépítésének célja mindenek előtt a távolság áthidalása volt, hiszen egy nagy géphez akart csatlakozni mindenki a saját termináljával. Az egyes terminálok a központi géptől akár több ezer km távolságban is lehetnek. Ma is használnak ilyen hálózatba kapcsolt számítógépeket, s ezek révén például lehetővé válik, hogy valaki Magyarországról hozzáférjenek külföldi adatbankok információihoz.

Persze a számítógép-hálózatok rendeltetése ma már nemcsak a távolságok áthidalása, hanem az erőforrások elosztása, összekapcsolása valamint a felhasználók közötti kommunikáció biztosítása.

Hirdetés

Az előző definícióban két olyan fogalmat is használtam, amelyek ismerete fontos számunkra, de idáig még nem találkoztunk vele. Az egyik fogalom az erőforrás, a másik a kommunikáció. Régebben erôforráson a számítógépes rendszer fontosabb hardver elemeit értették: központi egység, tár, különböző perifériák; ma az erőforrás fogalma kiegészül a szoftverrel, a programokkal és adatokkal. Kommunikáción ember és gép, illetve gép és gép közötti információ cserét, továbbítást értünk.

A hálózati környezetben folyó munka tipikusan párbeszédes (interaktív): párbeszéd folyik a gép és a felhasználó között, de párbeszéd folyhat a gép segítségével egyszerre két vagy több felhasználó között is.

Topológia

Hálózati topológián a hálózati állomások (szerver, munkaállomások) különböző elrendezési, illetve összekapcsolási lehetőségeit értjük. A hálózat fizikai felépítését, vagyis azt a mintázatot, amelyet a csomópontok egymáshoz láncolása révén kapunk, a topológia határozza meg.

Teljesen összekapcsolt (szövevényes) hálózat: minden számítógép minden számítógéppel össze van kötve.

Elônyök: egy vezeték hiba esetén is működôképes. Nagysebességű, mert egyszerre „minden” gép között létrejöhet az adatkapcsolat.
Hátrány: nehéz bôvíteni, drága, stb.

Hirdetés

Előnyök: a gazdaságosság, mivel ez igényli a legrövidebb kábelhosszt.
Hátrány: kábelhiba esetén az egész rendszer működésképtelenné válhat. Nehéz a kábelhibát felderíteni. Egyszerre csak egy egység adhat. (-> lassabb adatátvitel)

Csillag topológia

Előnyök: A munkaállomások külön-külön kábelen csatlakoznak az állomány-szerverhez, így kábelhiba esetén csak egy munkaállomás válik üzemképtelenné.
Hátrány: nagy kábelezési költség, nehezen lehet bővíteni. A kommunikáció csak a „fôszámítógépen” keresztül történhet.

Gyűrű topológia

A gyűrű topológia legfôbb jellemzôje, hogy az információ körbejár. A munkaállomások csak a nekik szóló parancsot hajtják végre, a többit továbbítják a gyűrű következő állomásához.

Fa topológia

Előnyei közé sorolható a kisebb kábelezési költség.
Hátránya viszont, hogy a kábelhiba (szakadás) esetén a hálózat egymástól független alhálózatokra esik szét, és az állomány-kiszolgálóhoz közelebbi adatutak nagyobb hálózatterhelés esetén könnyen túlterhelődhetnek. Ilyenkor a rendszerválaszidők is jelentsen megnövekednek.
Tisztán fatopológiát ritkán alkalmaznak, de kombináltan más topológiával gyakran. Pl. mérési adatgyűjtô rendszereknél használják. A hálózati meghibásodás szempontjából egyre fontosabbak az elemek a piramis csúcsa felé, ezért azokat a csúcson szokás megkettôzni.

Manapság a hálózattípusok egy csoportja, a helyi (vagy lokális) hálózatok [LAN = Local Area Network] egyre inkább kezdenek terjedni. A helyi hálózatok iránti érdeklődést elsősorban az a felismerés adja, hogy az intézmények feladatainak ma már egyre nagyobb részét képezik olyan feldolgozások, amelyeket korlátozott hatáskörzeten (pl. épületen) belül kell elvégezni, és ennek során a központi adatbázishoz több munkahelyről kell „majdnem egyidőben” hozzáférni.

Hirdetés

A LAN-ok iránti érdeklődés másik oka, hogy az intézmények, illetve azok kisebb részlegei egyre kevésbé képesek feladatainak hatékony ellátásához szükséges egyre nagyobb teljesítőképességű és drága számítástechnikai eszközöket (például lézernyomtató, rajzgép, stb.) egyedül beszerezni és gazdaságosan üzemeltetni.

Helyi hálózatnak tekintjük az önálló(helyi) feldolgozó képességgel és erőforrás készlettel (processzor, memória) rendelkező eszközök (számítógépek) összekapcsolásával létrehozott olyan hálózat, amelyben az egyes munkaállomások konkurens módon érhetik el a hálózat kijelölt gépein tárolt erőforrásokat és a hálózaton belüli kapcsolatot egyetlen vezetékpáron speciális eljárás segítségével valósítják meg.

A konkurens mód azt jelenti, hogy egy számítógépen párhuzamosan több program futását, munkaállomások együttes működését engedélyezi illetve biztosítja akár úgy is, hogy azonos tárat, képernyőt és billentyűzetet is használhatnak.
A lokális hálózatok egy másik meghatározása: Lokális vagy helyi hálózatnak nevezzük a számítógépek olyan közvetlen – nem telefonvonalon keresztüli – összekapcsolását, ahol az egyes számítógépek, a hálózat ún. csomópontjai, a rajtuk és bennük futó programok segítségével képesek elérni egymás perifériáit.