Hirdetés

Könyvtár kialakítása, fogalma, fajtái

 • Mutassa be röviden a könyvtárak történetét!
 • Mi a könyvtár fogalma?
 • Milyen könyvtárfajtákat különböztetünk meg? Mi az egyes könyvtárfajták szerepe? Mondjon egy-egy példát is rájuk!
 • Melyek a könyvtár részei? Mutassa be az egyes részek feladatát pár mondatban!

Története:

A kezdetekben kézírással készültek pl. a kódexek. Ilyen módon azonban igen sokáig tartott egy-egy könyv megalkotása. A könyvkészítés technikájában hatalmas ugrást jelentett Johannes Guttenber találmánya a nyomda. Az első Guttenberg által nyomtatott könyv az 1455ben készített 42 soros biblia volt. A Thomas Edison által 1878 szabadalmaztatott fonográf jóvoltából lehetővé vált a hangrögzítés is. Az első könyvtárak az írásbeliség elterjedésével már létrejöttek. Az egyiptomi Alexandriában volt az ókor legnagyobb gyűjteménye: félmilliónál is több papirusztekercset tároltak ott.

Hirdetés

Magyarországon Nemzeti Könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár, amit Széchényi Ferenc, Széchenyi István apja alapított 1802-ben 15 000 kötet odaajándékozásával. Feladata minden magyar vonatkozású könyvtári anyag gyűjtése, feltárása és megőrzése a teljesség igényével. (Magyar vonatkozású alatt értjük a külföldön akár idegen nyelven megjelent magyar könyveket is.) Mai állománya közel ötmilliós.

Könyvtár:

A könyvtár: Azokat az intézményeket, hívjuk könyvtáraknak, amelyek zömmel a nyilvánosság számára kiadott dokumentumok összegyűjtésével, feldolgozásával foglalkoznak. A dokumentumok lehetnek írásos, képi, audiovizuális, és elektronikus formájúak. A könyvtár ma már nem csak saját gyűjtésű dokumentumait tárolja, hanem helyet ad ahhoz is, hogy a számítógépes rendszereken keresztül hozzáférjenek az olvasók a számítógép-hálózaton lévő információforrásokhoz. Ezen feladatai mellett a könyvtár még nagyon sok funkciót betölt. Így könyvek folyóiratok kölcsönzésén és olvasásán túl lehetőséget ad arra is, hogy ott találkozzunk egymással, társalgókban beszélgessünk. A könyvtár gyakorta színhelye a tanulásnak, oktatásnak, valamint zenét is hallgathatunk, vagy filmeket is nézhetünk ott. A kazettát, videokazettát, lemezt is kölcsönözhetjük.

Az információszerzés feltétele a megfelelő dokumentumhoz való hozzájutás. Ezt a katalógusok segítik, amik számítógépesek, vagy kartoték-rendszerűek lehetnek.

A mai legmodernebb könyvtárak működése számítógépeken alapul. A raktározás, nyilvántartás és akár a kölcsönzés alapja az adatbázis-kezelő programok használata.

A különféle könyvtárak felépítése és belső rendje eltér. Meghatározza ezt az állomány mérete és összetétele. Ez alapján beszélünk zárt raktáras és szabadpolcos rendszerről. A lényegi különbség abból adódik, hogy az olvasótermekben, a kölcsönzőben szabadon hozzáférhető-e a könyvtári állomány nagyobbik része, vagy a dokumentumok tetemes része zárt raktárban van, ahova az olvasók nem mehetnek be.

Hirdetés
 • A zárt raktári rendszerű könyvtárakban az olvasó és a dokumentum között a kapocs a katalógus, a számítógépes rendszer és a segítő, tájékoztató könyvtáros.
 • A kisebb gyűjteményben a könyvtári anyag szabadon hozzáférhető az olvasói termekben. Az ilyen könyvtárat szabadpolcos rendszerűnek nevezzük. Ennek legnagyobb előnye, hogy az olvasók közvetlen kapcsolatba kerülnek a dokumentumokkal.

  Nem ritka az sem, hogy a könyvtárak a vegyes rendszert választják. Ekkor van egy jelentős szabadpolcos rendszer, de a ritkábban használt, vagy védendő értékesebb állományt zárt raktárban tartják.

  A közművelődési könyvtár hálózattal találkozunk a leggyakrabban, mivel ide tartoznak a megyei, a városi, és a községi könyvtárak is. Az egész könyvtárcsoport lényege, hogy lakossági igényeket elégítsen ki.

  A szakkönyvtárak: A legspeciálisabb könyvtárak, mivel feladatuk egy-egy szakmai terület, vagy tudományág szakirodalmi információs igényeinek kielégítése.

  A felsőoktatási könyvtárak: Feladatuk az adott oktatási intézmény tudományos tevékenységének kiszolgálása. Nyilvánosak, de főként egyetemi oktatók és hallgatók saját munkájukkal kapcsolatosan használják.

  Az iskolai könyvtárak:

  Tanárok, diákok részére biztosítja az oktatáshoz szükséges dokumentumokat. Az önálló könyvhasználat megtanulásának helye. Közművelődési feladatokat is ellát. Gyakorlati feladat: A kézbe kapott könyvtári könyvről mondjon el a lehető legtöbb szakszerű információt!A könyv részeit érdemes megnézni, hogy fizikailag mit ismerhetünk fel: gerinc alapján a kötést: fűzött, vagy ragasztott; kötéstáblája bőr, vagy papír, kemény vagy puha. Ezután van-e borító, vagy védőborító, védőlap, előzéklap, címlap. A védőborítón van-e fülszöveg? Majd eldönthetjük, hogy könyvtári a könyv, vagy sem. Ha könyvtári a gerincen olvashatjuk a felül a raktári számot, alul a 3 jegyű számmal jelzett szakrendi jelet, vagy ETO számot, alatta a betűrendi jelet, vagy Cutter-számot.
  Interneten keresztül elérhető könyvtárak

  Hirdetés

  Virtuális könyvtár: nem tényleges dokumentumokat tartalmaz, csak elérési útvonalakat az információhoz (azaz csak az URL-címmel jelentetik az állományt).

  Elektronikus könyvtár: tényleges dokumentumokat tárolnak. Van olyan, ami hagyományos formából kerül digitalizálásra, de van olyan is, amely már eleve csak elektronikus formában létezik.

  Digitális könyvtár: csak a hagyományos, nyomtatott formában megjelent dokumentumok kerülnek digitalizálásra.

  Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy:

  • nincs gyűjtőkörük,
  • nincs nyitva tartásuk,
  • nincs használati díj (azaz ingyenesek), és
  • nincs könyvtárépület; nem kell kimozdulnom onnan, ahol van megfelelő számítógép és Internet csatlakozás.

  Fajtái:

  Tulajdon szerint:

  • közkönyvtár
  • magánkönyvtár

  Használói szerint:

  • nyilvános
  • korlátozottan nyilvános
  • zárt

  Nagyság szerint:

  • kis (kevesebb, mint 10 000 kötet)
  • közép (10 000-100 000 kötetnyi állomány)
  • nagy (több, mint 100 000 kötet)

  Típus szerint:

  • nemzeti
  • közművelődési
  • felsőoktatási
  • iskolai
  • szak

  Olvasók kora szerint:

  • felnőtt
  • gyermek
  • ifjúsági

  Címkék: könyvtár  Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
  Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

  Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!