Hirdetés

Archiválás célja (DOS parancsal v. más programmal)

5 perc olvasás
Archiválás célja (DOS parancsal v. más programmal)

Mi az archiválás célja, hogyan lehet megvalósítani DOS paranccsal vagy más programmal ?

Archiváláson általában a Harddisk-en lévô (adat, program, kép stb.) állományokról készült biztonsági másolást értünk, amelynek az a célja, hogy ha sérül az eredeti állomány, az minimális adatvesztéssel visszaállítható legyen. DOS külsô parancsok közül a BACKUP-RESTORE parancspár szolgál archiválási-dearchiválási feladatok végrahajtására. Az igy készült archív állományok mérete megegyezik az eredeti állományéval.

Hirdetés

BACKUP (file-ok biztonsági mentése)

File-ok vagy file csoportok lemezre mentésére szolgál. Külső parancs.

Formátum: BACKUP ktn[d:][/s][/m][/d:hó-nap-év][/t:óra:perc:mp][/f] [/l[:étn]].
Paraméterek:
– ktn : könyvtár neve, amit menteni akarunk,
– d : a meghajtó betűjele, ahová mentünk.

Opciók:

  • s : alkönyvtárak mentése is,
  • m : csak a megváltozott könyvtárakat menti,
  • a : céllemezen lévô mentéshez hozzáadja az újat,
  • d : a megadott dátum időpontja után keletkezett vagy változott file-okat menti,
  • t : a megadott dátum adott időpontja után keletkezett vagy változott file-okat menti,
  • l : lista készítés a mentésről.

Megjegyzés: a BACKUP paranccsal archivált állományok A (Archiv) attributuma törlôdik, és mindaddig törölve is marad amíg nem módosítunk rajta.

Hirdetés

Példák:
backup c:\ a: /s /l az egész c lemez kimentése alkönyvtáraival együtt és lista file készítése
backup.log néven;
backup c:\kv1 a: a kv1 alkönyvtár mentése az A meghajtóra;

RESTORE (a backup-pal tárolt file-ok visszatöltése);

File v. file-ok visszatöltése lemezrôl egy másik lemezre. A backup paranccsal létrehozott állományokra használható. Külső parancs.

Formátum:
– d : éfn[/a][/p][/b:hó-nap-év][a:hó-nap-év][/m][/n][/l:idö][e:idö]
Paraméterek:
– d : a visszatöltendô file-okat tartalmazó lemez;
– éfn : a visszatöltendő file-ok nevei, joker megengedett.
Opciók:
– s: a megnevezett könyvtárak, valamint alkönyvtárak tartalmának visszatöltése;
– p: visszakérdezés minden file visszahozatalánál;
– a, b: az a és b időpont között keletkezet file-okat tölti vissza;
– m: megváltozott vagy megszűnt file-ok visszatöltése;
– n: azokat a file-okat tölti vissza, melyek nem hosszabbak, mint a célkötetben lévő azonos nevű file-ok;
– l, e: az l és e időpont között lévő file-ok visszatölti.

Példa: restore a: c:\ /s: az egész C lemez visszatöltése alkönyvtáraival együtt. Ha az alkönyvtárak nem léteznének a C lemezen a parancs létrehozza őket.

Néhány ismertebb backup program:

Hirdetés
  • FastBack;
  • PC-Backup;
  • Norton Backup.

További, napjainkban egyre szélesebb körben elterjedt archiválási módszerek a tömörítô-kifejtô (Pack-Unpack azaz Pakolt-Nem pakolt) rendszerekkel végezhetôk. A tömörítés során a tömörítô program, adott módszerekkel, a forrásállomány méretét adatvesztés nélkül lecsökkenti, miközben készít belôle egy archiv állományt. Megfelelô kifejtô programmal, vagy kapcsoló paraméterrel az eredeti állapot hiánytalanul visszaállítható. Egy állomány általában annál nagyobb mértékben tömöríthetô, minél több szöveges részt tartalmaz, és annál kevésbé, minél több numerikus részt (számot, gépi utasítást stb.). A kifejtés a bepakolt állományok visszaállítását jelenti eredeti állapotukba.

Ismertebb tömörítô-kifejtô programok:

PKARC – tömörítô program, *.ARC tömör állományok létrehozása vagy bôvítése (add)
PKXARC – *.ARC állományok visszafejtésére (extract)
PKZIP – tömörítô program (Zipper), *.ZIP tömör állományok létrehozására szolgál
PKUNZIP – *.ZIP állományok visszafejtésére
ARJ – tömörítô és egyben kifejtô program, *.ARJ állományok kezelése (legelterjedtebb).
RAR – Jelenleg a legsokoldalúbb tömörítô-kifejtô rendszer

A tömörítô-kifejtô programok kezelése, szintaxisa a DOS parancsokéhoz hasonló, az állománynév után paraméterek és opciók adhatók meg.
Példa: ARJ a -vva -r a:\turbo.arj .\tp\*.* a Turbo-Pascal könyvtár teljes tömörítése több floppyra
ARJ x -vva -r a:\turbo.arj ez pedig a visszafejése (-r alkönyvtárakkal együtt)

A segédprogramok közül a Norton Commander 4.0 -ás, és a fölötti verziói már az archiválási munkákat is korszerűbb módon teszik lehetôvé:
– archiválási módszer választható (pld. zipper vagy arj , stb.)
– Forróbillentyűk, vagy egér használhatók : Alt + F5 : Comp
Alt + F6 : DeComp
– A tömör állományok katalógusjegyzéke a képernyôre kérhetô <Enter>-el, tényleges kifejtés nélkül.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!