Hirdetés

A kulturális földrajz

2 perc olvasás

Alapfogalmai:
kulturális földrajz: a társadalomföldrajz részterülete, amely eredetileg az emberi kultúra földrajzi, természeti környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozik.

Hirdetés

kultúra: tanult viselkedésmódok, normák, szemléletek összessége. Csoportjelenség, nem egyéni tulajdonság. Egy életmód csoportos megnyilvánulása.

kulturális jellemvonás: a kultúrát felépítő legkisebb egységek.

kultúraterjedés:
/expanziós: egyik populációról a másikra terjed.

@ hierarchikus: az eredeti kultúrát birtokló adja tovább a vele azonos szinten levő csoportoknak. Csak később megy át más hierarchia szintre.

járványszerű: határokat és hierarchia szintet nem ismerve járványszerűen terjed tovább.

szelektív (stimulációs): csak a kultúra bizonyos elemei terjednek tovább.

távolságidő gyengülés: a centrumtól távolodva a kultúra hatása gyengül, időt vesz igénybe, míg a távolabbi területekre elér.

kultúrtáj: mesterséges közeg, melyet az ember alakít ki megtelepedésével.

kultúra alrendszerei:
– technológiai alrendszer
– társadalmi alrendszer
– ideológiai alrendszer

kultúrrégió: olyan területi egység, amelynek társadalma valamely kulturális ismérv alapján összetartozik.

– formális kultúrrégió: olyan területi egység, amely lakosai egy vagy több közös jellemvonással rendelkeznek.

funkcionális kultúrrégió: jellemzője a heterogenitás. Inkább társadalmi, gazdasági, politikai funkció mentén szerveződtek.
/felfogásbeli kultúrrégió: csak az emberek felfogásában élő régió. Nehezen definiálható. Saját maguknak adnak nevet, megkérdezés alapján állapíthatók meg a határi.

Kultúrterületek:

fogalma: ha két vagy több kulturális régió, vagy komplexum egybe esik. A világ 11 nagy kultúrterületre osztható. Kiindulópontjai: társadalmi magatartásforma, vallás, nyelv, urbanizációs szint.

– észak amerikai, szigetvilág, latin amerikai, európai, orosz, iszlám, kínai, indiai, fekete afrikai, ausztráliai és óceániai.