Hirdetés

A különböző felszínformák keletkezése

5 perc olvasás
A különböző felszínformák keletkezése

A földrészek hosszú fejlődés eredményeként alakultak ki. Az ősi kéregmaghoz, az ősmasszívumokhoz hegységek forrtak hozzá.

Hirdetés

Ősmasszívumok: A Föld legősibb kéregdarabjaiból és a hozzájuk forrt ős-, és előidei hegységek lepusztult maradványaiból állnak.. Az ősmasszívum szerkezeti-földtani fogalom, de nem domborzati egység. Az ősmasszívumok domborzatilag lehetnek síkságok (Balti-pajzs nagy része), és hegységek is (Brazil-felföld egyes részei).

Fedetlen ősmasszívumok: Az ősmasszívumokat a külső erők koptatták, így az üledéktakaró lepusztult és kialakultak a fedetlen ősmasszívumok. Ha nem történik üledéklerakódás, akkor is kialakul. A fedetlen ősmasszívumok területén az ősi kőzetek (mélységi magmás pl.: gránit, diorit, gabbró és az átalakult kőzetek pl.: kristályos pala, gneisz) a felszínre is bukkannak.

Fedett ősmasszívumok: A merev ősmasszívumok a későbbi hegységképződések során emelkedtek és süllyedtek. A süllyedő ősmasszívumokra tengeri elöntések halmoztak üledékes kőzettakarót. Ezeket fedett ősmasszívumoknak nevezzük. Főként itt találhatók szerves eredetű üledékes ásványkincsek (kőszén, kőolaj). A fedett ősmasszívumoknál a kőzetek nagy mélységben találhatók. Minden ősmasszívumban találhatók mélységi magmás ércek (vas-, nikkel-, platina-, krómérc), ezen kívül rézérc, cinkérc, az arany és az ezüst érce.

Gyűrthegységek: A hegységképződések egyik legfontosabb folyamata az üledékes kőzetrétegek gyűrődése. Az így kialakult hegységeket gyűrthegységeknek nevezzük. A Föld jelenlegi gyűrthegységei a ma is aktív lemezszegélyek mentén alakultak ki. A gyűrthegységekben egymással többnyire párhuzamos vonulatokat találunk. A vonulatok más-más kőzetből állnak (pl.: üledékes, vulkáni és kristályos vonulatok). Egyes hegységek láncszerűen csatlakoznak egymáshoz.. Ezeket lánchegységeknek nevezzük. A hegységek szerkezeti formái a különböző gyűrődéses formák. A gyűrthegységek közül a Pacifikus-hegységrendszer amerikai tagjai (Kordillerák, Andok) a Föld színes és nemesfémek érceiben legdúsabb hegységei. Az Eurázsiai-hegységrendszerben gazdag barnakőszén-, kőolaj-, földgáz-, és sótelepek keletkeztek.

Hirdetés

Röghegységek: A röghegységek részben gyűrthegységek feldarabolódásával, részben törésekkel tagolt és különböző magasra megemelt középidei üledékeken alakultak ki. A gyűrthegységek feldarabolódásakor törések éledtek fel, a törések mentén rögök emelkedtek ki, és árkok, medencék süllyedtek be. Az óidőben keletkezett Kaledóniai és Variszkuszi hegységrendszer tagjai már röghegységgé alakultak át. A variszkuszi röghegységek peremén levő egykori tengerágakban jöttek létre a Föld leggazdagabb feketekőszén-telepei.

Síkságok: A süllyedékek (tengeri, tavi medencék) kitöltésével alakultak ki. A síkság az a felszínforma, ahol a felszín viszonylagos szintkülönbségei nem haladják meg a 200 métert, a térszíni lejtése nem nagyobb 6%°-nél. Tökéletes síkság: 1 km2-nyi területen a felszíni szintkülönbségek nem haladják meg a 10-20 métert. Tökéletlen síkság: 1 km2-nyi területen a felszíni szintkülönbségek meghaladják az 50-60 métert.

Tengerszint feletti magasság alapján a síkság lehet:

Mélyföld: A tengerszint alatt található sík terület. Pl.: Hollandia

Alföld: 0 és 200 méter tengerszint feletti magasság között elhelyezkedő sík terület.

Hirdetés

Fennsík: 200 méter tengerszint feletti magasságú sík terület.

Kialakulása szerint a síkság lehet:

Feltöltött síkság: Feltölthetik a folyók, tavak (pl.: Alföld, Tiszántúl, Kínai-alföld, Mezopotámia, Hindusztáni-alföld, Mississippi-alföld), a tenger (pl.: Nyugat-szibériai alföld), a szél (pl.: Belső-Ázsia), a jég a hordalékmorénával (pl.: Lengyel-alföld, Germán-alföld, Kelet-Európai síkság középső része). A folyók, tavak és a tengerek által feltöltött síkságok tökéletes síkságok.

Táblás síkságok: Üledékek (homokkő, mészkő, bazalt) egymásra rakódott rétegeiből táblás vidék alakul ki (pl: .Brazil-, Préri-, Szír-Arab tábla, Dekkán).

Letarolt síkságok: A belföldi jégtakaró tarolta le őket. A koptatás a kőzetminőségtől függ, ezek tökéletlen síkságok. (pl.: Kanadai-, Balti masszívum).


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!