Hirdetés

A püthagoreizmus

Püthagorasz

 • Krotonban telepedett le, politikai befolyásra tett szert
 • Ő alkotta meg a város alkotmányát és befolyást gyakorolt a város gazdasági, politikai és szociális viszonyainak alakulására, nevéhez fűződik a város pénzverésének megteremtése.
 • Követői már a mester életében szövetségbe tömörültek, amelyek hierarchikusan épültek fel, tagjai vagyonközösségekben éltek és egymással szerves egységet alkottak. A szövetségek nők számára is nyitva álltak. Feladatuknak tekintették a vallásos-filozófiai hagyomány ápolását és gyarapítását. Jelentős politikai szerepet játszottak, üldözték is őket.

A püthagoraszi világszemlélet

 • Alapjában vallásos jellegű –> az emberi lelket a testtől elkülönülő, önállő létezőnek tartották, sőt az emberi személyiség értékesebb felének, amelyet a testi lét többé-kevésbé beszennyez.
 • Kidolgozták a lélek megtisztulásának tanát, és a lélek halhatatlanságának tanát.
 • Lélekvándorlás tana: a léleknek többszöri megtestesülésen kell átmennie ahhoz, hogy megszabaduljon a testiség korlátaitól és megtisztulva az istenek honába visszatérjen. –> ehhez aszketikus életmód és szellemi erőfeszítés szükséges.
 • Hozzájárultak a tudomány, főleg a matematika fejlődéséhez –> a valóságot számviszonyokkal jellemezhető rend (harmónia) hatja át.

Harmónia és arány

 • A derékszögű háromszög két befogójának négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével
 • A háromszög szögeinek összege két derékszöggel egyenlő
 • Megkülönböztet tökéletes és nem tökéletes számokat
  • Tökéletes számok: háromszög-, derékszög-, négyzetszámok
   • Háromszögszámok: az első n természetes szám összegei és belőlük háromszögek alkothatók (1+2+3+4=10)
   • Derékszögszámok: a függőleges sor mindig eggyel kevesebb pontból áll, mint a vízszintes (2, 6, 12…)
   • Négyzetszámok: páratlan számok összegezéséből (1+3=4)
 • Vannak olyan számhármasok, amelyek közül kettőnek a négyzetösszege egyenlő a harmadik négyzetével (32+42=52)
 • A zenei harmónia számok arányaival fejezhető ki
 • Páratlan számoknak az erkölcsileg jó, a párosoknak az erkölcsileg rosszat feleltették meg

A püthagoraszi asztronómia, ontológia és etika

 • Mindenütt a rendet keresték, mely az összhang forrása.
 • A világmindenség összhangját a zenei harmónia mintájára képzelték el. –> a földi testek mozgásuk közben zajt adnak –> az égitestek mozgása is hangokkal jár „szférák zenéje”
 • Többségük a Földet tekintette a kozmosz középpontjának
 • Kivétel: Philolaosz: a középpont egy tűzcentrum, amely körül kering a Föld, az Ellenföld, a Hold, a Nap és az állócsillagok
 • A valóság lényegét a rend alkotja, amely matematikai viszonyokkal, főleg arányokkal kifejezhető
 • A számok a valóság építőkövei
 • A rend normatív eszme. Ha az ember cselekvésében ezt a harmóniát valósítja meg, akkor jót, ha vele ellentéteset, akkor rosszat cselekszik
 • A rendnek isteni jelleget tulajdonítanak
 • Az erényeknek is bizonyos számoknak kell megfelelniük (igazságosság:4)


Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!