Hirdetés

A patrisztika (Szent Ágoston)

3 perc olvasás

Az egyházatyák kora

 • A Jézus által alapított keresztény egyház
 • Jézus kivégzése
 • Keresztényüldözések
 • Nagy Konstantin: megtiltotta a keresztényüldözést
Hirdetés

A kereszténység találkozása a filozófiával

 • Ahhoz, hogy a kereszténység teljesíteni tudja küldetését, képzett értelmiségre volt szüksége, melynek tagjai az észérvek erejével is meg tudják védeni a keresztény tanítást, sőt magasabbrendűségét igazolni is tudják. Őket hitvédőknek nevezzük.
 • Jelentős keresztény alkotók: Justinus, Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Origenész…
 • Ezek az egyházatyák messzemenő egyezést igyekeztek felmutatni a kereszténység és a neoplatonizmus között.
 • Szent Jeromos (Hieronimus): Ő fordította le a teljes Bibliát latin nyelvre Vulgáta néven
 • Eretnekségek: a korai kereszténységnek nem csak a külső ellenséggel kellett szembe néznie, hanem azokkal a mozgalmakkal is, amelyek az elismert keresztény tanítástól eltérő elveket vallottak. (gnoszticizmus, manicheizmus, arianizmus)

Szent Ágoston (Augusztinusz)

 • A Ny-Római Birodalom bukása után egyre fogyott a népesség, katasztrofálisan süllyedt a közbiztonság. Az emberek számára kiútként a remeteség, az egyházi hivatás és a hivatalnoki vagy katonai pálya kínálkozott.
 • Augusztinusz a korai középkorban élt, amikor is a keresztény értelemben boldog életre az evilági kilátások gyakorlatilag minimálisak voltak
 • A kultúra folytonosságát a katolikus egyház intézményei igyekeztek biztosítani.
 • Korábban eretnek tanokat vallott, majd megismerkedett a neoplatonizmussal, végül a keresztény tanokban talált megnyugvást. Visszavonult, hogy a kereszténység tanításaiban elmélyedhessen.

Ismeretelmélete

 • Az igazság ismerete a boldog élet forrása – csak a bölcs ember lehet boldog, és a bölcsesség feltételezi az igazság ismeretét
 • Nem elég az ismeretet keresni, meg is kell azt találni. Ez az igazság pedig maga az Isten.
 • Az igazság meglétéről meg is kell bizonyosodnunk.
 • Bizonyosságnak azonban nem az érzékszervek a forrásai, hanem a belső tapasztalat, az öntudat önmagáról tett tanúbizonysága.
 • Az érzékeket pusztán a lélek külső szerveinek tartja. Érzékelésre az állatok is képesek. Ez a megismerés legalacsonyabb foka.
 • Az emberi lélek teljesen szellemi természetű, és fő feladata, hogy a fenti dolgokat racionálisan értékelje.
 • Megvilágosodás elmélete: Miképp a szem nem látja a tárgyakat a Nap fénye nélkül, értelmünknek is szüksége van a szellemi tárgyak meglátásához. Ez a fény: Isten.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!