Hirdetés

A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása

4 perc olvasás
A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása

1, A vállalat fogalma és környezete

A vállalat olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely a gazdasági élet más szereplőitől elkülönülten gazdálkodik. A piac közreműködésével kapcsolódik ezekhez, és pénzjövedelem szerzésére törekszik.

Hirdetés


Hirdetés

A vállalat a piac kínálati oldal szereplőjének, a háztartás pedig a keresleti oldal szereplőjének tekintjük a továbbiakban. Működése közben erőforrások áramlanak be (emberek, gépek, anyagok…), s javakat bocsált ki (termékek és szolgáltatások). A vállalatnak alkalmoznia kell a piaci környezethez. Ilyen például az egymáshoz fűződő közvetlen kapcsolatok (pl. adásvétel); bizonyos piaci törvényszerűségek (pl. fogyasztók racionalitása); állam befolyása, törvények; történelemi és kulturális hagyományok.

2, A vállalat céljai

A vállalat főbb céljai:
Jövedelmezőség, profit Korszerűsödés és termelékenység növelése
A vagyon megtartása Fizetőképesség, likviditás
Növekedés, fejlődés Fizikai és pénzügyi erőforrások megszerzése
Piaci pozíciók megtartása, javítása Vezetői különcélok

A vállalatot elsődlegesen a profit hajtja, tehát a tevékenységek közül azt választja, amivel a legnagyobb profitot képes elérni. Non-profit vállaltokat, most nem vizsgálom.

3, Választás a technológiák között: technikai és gazdasági hatékonyság

Hirdetés

Egy bizonyos feladat elvégzését több módszer alapján végezhetjük el. Ezeket a módszereket technológiáknak nevezhetjük. (gyapotszedés: sok néger kevés gép, vagy több gép kevés néger). A találmányok több mint 80 százaléka gazdasági okokból bukik el, miközben műszakilag működőképes.

A gazdasági hatékonyságot úgy állapítjuk meg, hogy az adott feladat elvégzéséhez meghatározzuk a legkisebb költségű eljárást, vagy fordítva: adott összköltség mellett keressük a legnagyobb termelési eredményt.

4, Termelékenység, jövedelmezőség és gazdaságosság

A gazdasági hatékonyságot úgy állapítjuk meg, hogy

adott feladat elvégzéséhez meghatározzuk a legkisebb költségű eljárást, vagy

adott összköltség mellett keressük a legnagyobb termelési eredményt.

Hirdetés

5, A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése, és a határtermék, átlagtermék fogalma, kiszámítása

Termelési függvény: a termelési tényezők kombinációi és az általuk termelhető maximális termékmennyiségek közötti összefüggés. Q = f (K, L)

Munka átlagterméke (APl,): az egységnyi munkaráfordításra jutó termelékenység (Q/L)

Munka határterméke (MPL): munkaráfordítás-változás hatására bekövetkező termelésváltozást fejezi ki (∆Q/∆L)

A termelés addig növelhető az üzemben, amíg a munka határterméke nullává nem válik (a és b pontok).

Hirdetés

A termelés egy darabig gyorsulva nő (o–c pontok között), majd lassulva (c–a pontok között), s végül csökken (a pont után). Addig gyorsul a termelés növekedése, amíg a határtermék növekvő (d pontig).

Az átlagtermék akkor maximális, amikor épp egyenlő a határtermékkel (k pont).

A csökkenő hozadék elve az a tétel, miszerint egy tényező határterméke csökken, amint egyre növelik annak felhasználását.

Mindezek csak a termelés technikai oldalát mutatták be, ami meghatározza azt a keretet, amelyen belül a termelő kiválaszthatja a legjobb (optimális) erőforrás-felhasználást és termelési mennyiséget

Címkék: kapcsolatokpiac


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!