Hirdetés
Hirdetés

A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása

4 perc olvasás

Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása

A vállalat fogalma és környezete

A vállalat céljai

Választás a technológiák között: technikai és gazdasági hatékonyság

Termelékenység, jövedelmezőség és gazdaságosság

A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése

A határtermék, átlagtermék fogalma, kiszámítása

1, A vállalat fogalma és környezete

A vállalat olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely a gazdasági élet más szereplőitől elkülönülten gazdálkodik. A piac közreműködésével kapcsolódik ezekhez, és pénzjövedelem szerzésére törekszik.

Hirdetés

A vállalat a piac kínálati oldal szereplőjének, a háztartás pedig a keresleti oldal szereplőjének tekintjük a továbbiakban. Működése közben erőforrások áramlanak be (emberek, gépek, anyagok…), s javakat bocsált ki (termékek és szolgáltatások). A vállalatnak alkalmoznia kell a piaci környezethez. Ilyen például az egymáshoz fűződő közvetlen kapcsolatok (pl. adásvétel); bizonyos piaci törvényszerűségek (pl. fogyasztók racionalitása); állam befolyása, törvények; történelemi és kulturális hagyományok.

2, A vállalat céljai

A vállalat főbb céljai:
Jövedelmezőség, profit Korszerűsödés és termelékenység növelése
A vagyon megtartása Fizetőképesség, likviditás
Növekedés, fejlődés Fizikai és pénzügyi erőforrások megszerzése
Piaci pozíciók megtartása, javítása Vezetői különcélok

A vállalatot elsődlegesen a profit hajtja, tehát a tevékenységek közül azt választja, amivel a legnagyobb profitot képes elérni. Non-profit vállaltokat, most nem vizsgálom.

3, Választás a technológiák között: technikai és gazdasági hatékonyság

Egy bizonyos feladat elvégzését több módszer alapján végezhetjük el. Ezeket a módszereket technológiáknak nevezhetjük. (gyapotszedés: sok néger kevés gép, vagy több gép kevés néger). A találmányok több mint 80 százaléka gazdasági okokból bukik el, miközben műszakilag működőképes.

A gazdasági hatékonyságot úgy állapítjuk meg, hogy az adott feladat elvégzéséhez meghatározzuk a legkisebb költségű eljárást, vagy fordítva: adott összköltség mellett keressük a legnagyobb termelési eredményt.

Hirdetés

4, Termelékenység, jövedelmezőség és gazdaságosság

A gazdasági hatékonyságot úgy állapítjuk meg, hogy

adott feladat elvégzéséhez meghatározzuk a legkisebb költségű eljárást, vagy

adott összköltség mellett keressük a legnagyobb termelési eredményt.

5, A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése, és a határtermék, átlagtermék fogalma, kiszámítása

Termelési függvény: a termelési tényezők kombinációi és az általuk termelhető maximális termékmennyiségek közötti összefüggés. Q = f (K, L)

Munka átlagterméke (APl,): az egységnyi munkaráfordításra jutó termelékenység (Q/L)

Munka határterméke (MPL): munkaráfordítás-változás hatására bekövetkező termelésváltozást fejezi ki (∆Q/∆L)

A termelés addig növelhető az üzemben, amíg a munka határterméke nullává nem válik (a és b pontok).

A termelés egy darabig gyorsulva nő (o–c pontok között), majd lassulva (c–a pontok között), s végül csökken (a pont után). Addig gyorsul a termelés növekedése, amíg a határtermék növekvő (d pontig).

Az átlagtermék akkor maximális, amikor épp egyenlő a határtermékkel (k pont).

A csökkenő hozadék elve az a tétel, miszerint egy tényező határterméke csökken, amint egyre növelik annak felhasználását.

Mindezek csak a termelés technikai oldalát mutatták be, ami meghatározza azt a keretet, amelyen belül a termelő kiválaszthatja a legjobb (optimális) erőforrás-felhasználást és termelési mennyiséget


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!

Ez is érdekelhet még:
A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József,  Batsányi János, Bessenyei György A felvilágosodás mint egyetemes, nemzetközi eszmerendszer Európa országaiban eléggé változatos képet mutat....

Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor
Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor

Már nincs sok idő hátra, legkésőbb ma éjfélig kell leadnotok a jelentkezéseteket a 2020-as pótfelvételin, ha szeptembertől egyetemen vagy főiskolán...

Close