Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

A monetáris politika

1, Az állam feladatai

 • Stabilizációs feladat
 • Elosztási (redisztribuciós) feladat

Az állam szavatolja a gazdaság folyamatos működőképességét

Az állam a jövedelemtulajdonosoktól jövedelmet von el, és azt visszajuttatja a gazdaságba, ám eltérő szerkezetben, mint ahogy beszedte

 • Allokációs feladat

Olyan feladatokat is elvégez az állam, melyet a magán szféra nem vállal, vagy nem vállalhat

2, A monetáris politika lényege és hatása a pénz- és árupiacra

A gazdaság szabályozását a pénzmennyiség szabályozásával kívánja elérni

Milton Friedman munkásságára épül a monetarista szemlélet

A forgalomban lévő pénzmennyiség felett a jegybank dönt

Jegybank: (központi vagy nemzetibank) övé a pénznyomtatás monopóliuma; a jegybankpénz állámilag garantált és kötelező elfogadni

A jegybanktól felvett banki hitelek után fizetendő kamatot refinanszírozási kamatnak nevezem.

Ha növelni akarja a forgalomban lévő pénzmennyiséget

 • Közvetett pénzteremtés

A jegybank csökkenti a refinanszíozási kamatlábat → ceteris paribus a keresledelmi bankok és nem monetáris pénzintézetek pénzkereslete megnő → a bankrendszer második szintje is csökkenti a gazdasági szférák felé a hitelkamatlábat

Előnye: célirányos, kicsi az infláció, biztonságos

Hátránya: lassú folyamat

 • Közvetlen pénzteremtés:

A kormány vásárolni kezd

Előny: gyors

Hátrány: nem tudja eladni, vagy csak veszteséggel→ nem lehet teljes mértékben visszaszerezni a pénzt, óriási infláció veszély

Ha csökkenteni akarja a forgalomban lévő pénzmennyiséget

 • Közvetett „pénzelvonás”

A jegybank növeli a refinanszírozási kamatlábat→ ceteris paribus a kereskedelmi bankok és a nem monetáris pénzintézetek pénzkereslete lecsökken→ a bankrendszer második szintje is növeli a kamatlábat a gazdasági szférák felé

 • Közvetlen „pénzelvonás”

A kormány elad

A monetáris politika buktatói:

 • Lassan fejti ki hatását
 • Feltételezi a jegybank és a kormány jó kapcsolatát
 • Feltételezi a szereplők racionális gondolkodását, és azt, hogy a jövedelemtulajdonosok racionálisan költik el rendelkezésre álló jövedelmüket
 • Társadalmi érdekeket és az egyéni érdekeket összhangba hozzák

Leginkább jól működő piacgazdaságban van esély a sikeres alkalmazására

3, Az ösztönzés és visszafogás monetáris eszközei

4, A költségvetési és monetáris politika kapcsolata

Akkor a leghatásosabb, hogyha a két gazdaságpolitikai irányzatot egyszerre alkalmazzák

5, Az állami beavatkozás hatása a makroegyensúlyra