Hirdetés

Angol igeidők

11 perc olvasás

Angol Igeidők röviden

Rövidítések:

J – jelző

T- tárgy

H – határozó

Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+ A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

Hirdetés

pl.: I usually get up at 6:30.

— A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

? Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

Hirdetés

pl.: Do you usually get up at 6:30?

Használata:

1. Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2. Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3. Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4. Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

Hirdetés

5. Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

Helyesírási tudnivalók:

1. Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2. Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+ A + be + ige + -ing + J + T + H

Hirdetés

pl.: I am sitting.

— A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

? Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

pl.: Are you watching TV now?

Használata:

1. A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2. Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

Hirdetés

3. Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4. Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

Helyesírási tudnivalók:

1. Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2. A szó végi l, p, m megduplázódik.

Hirdetés

3. Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4. Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5. Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Hirdetés

Ø birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6. Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+ A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He has been to London.

Hirdetés

— A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

? Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

pl.: Have you ever been to London?

Használata:

1. A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

Hirdetés

2. A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3. A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4. A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5. Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

Hirdetés

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Angol igeidők

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+ A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

— A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

? Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

Hirdetés

pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

Használata:

1. A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2. A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Lapozz a további részletekért

1 2 3

Címkék: Nyelvtan


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!