Hirdetés

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája

7 perc olvasás
Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája

Hunyadi Mátyás trónra kerülése előtt

 • Hunyadi János halála
  • Fiai: László, Mátyás
  • Trónviszály: bárói liga (Garai, Cillei, V. László) ←→ Hunyadiak
 • László vissza akarja venni tőle a Jánostól örökölt méltóságokat
  • László becsalja Nándorfehérvár várába és megöli Cillei Ulrikot
  • László megígéri, hogy nem áll bosszút
  • →Hunyadiak politikai elszigetelődése
 • 1457 – Lászlót és Mátyást Budán mégis letartóztatják
  • Lászlót lefejezik
  • Mátyást bebörtönözik
 • Anyja (Szilágyi Erzsébet) és nagybátyja (Szilágyi Mihály) állnak a Hunyadiak élére
  • → Polgárháború
  • László Prágába menekül
  • Viszi Mátyást is magával
  • Meghal leukémiában
  • Nincs örökös + polgárháború + török veszély
 • Szeged – Szilágyi és Garai megegyeznek
  • Büntetlenség báróknak
  • Mátyás a király
  • Mátyás feleségül veszi Garai Annát
 • 1458 – országgyűlés
  • Mátyást királlyá választják
  • Prágában sincs örökös
   • Új király Podjebrád György
   • Azzal a feltétellel adja át Mátyást, ha Podjebrád Katalint veszi feleségül
   • Hazaengedi
  • trónra kerül, de hivatalosan nem király: a korona még Bécsben
  • Nagyon fiatal → ötévi kormányzó: Szilágyi Mihály
Hirdetés

Hatalmának megszilárdítása

 • Szilágyi-féle cikkelyek
  • Köznemeseknek kedvező törvények
  • Megnyerésükre törekedik
 • Eleinte a rendekkel együttműködés
 • Szilágyinak Erdélyben kell intézkednie
 • Mátyás közben a főméltóságokat saját embereinek osztja (Szapolyai, Báthory)
 • Török: Szerbia meghódítása
  • Ürügy arra, hogy odaküldje Szilágyit
  • Az egyház támogatja a keresztes jellegű hadjáratot
 • → a riválisai mind kiiktatva
 • Vitéz Jánost elküldi Bécsbe a koronáért
 • 1463 – bécsújhelyi egyezmény
  • Sopront és a koronát visszakapja
  • Mátyás engedélyezi Frigyesnek, hogy ő is hordhassa a királyi címet
  • Egyezség: ha Mátyásnak nincs utódja, Frigyes utódjai öröklik a trónt
 • 1464 – megkoronázzák

Hunyadi Mátyás reformjai

 • Cél: a rendi hivatalok csökkentése, csak tőle függő hivatalok erősítése
 • 1464 – kancelláriai reform
  • A királyi tanács korlátozására
  • Régen: nagy- és titkos kancellária
   • Nagy kancellária: esztergomi érsek irányítása alatt; fontos oklevelek
   • Titkos kancellária: élén titkos kancellár; királyi előjoghoz kapcsolódó ügyek
  • Most: egyesítve a két kancellária
   • Két egyenrangú kancellár rendszerét megtartja
   • A titkos kancellária élére bizalmasát állítja
  • Szakképzett polgárok veszik át a hivatalokat a nemesektől a bíróságokon
 • Pénzügyi hivatalnokok ezentúl nem bárók, hanem polgárok és köznemesek
  • Átnevezés: főkincstartó (bárói méltóság) → kincstartó
  • Ernuszt János, Handó György, Nagylucsei Orbán
  • Nem személyi függés, hanem szakértelem szerint töltik be a hivatalukat
  • = kora újkori állam kiépülésének kezdete
 • →tisztviselők szorosabban függenek a király személyétől
 • Koronára visszaszálló birtokokkal saját bizalmasaiból csinál bárói réteget (Kinizsi Pál, Báthoryak, Szapolyaiak)
 • 1467 – pénzügyi reform
 • Nemesi adómentesség, városi vámok alóli adómentesség → korlátozott bevételek
 • Eddig: „kapuadó”
 • Most: „füstpénz” – kapuk helyett kéményekre kell adózni (eddig telekre, most házra)
 • Eddig a külkereskedelmi vám: „harmincadvám”
 • Most: „koronavám
 • Átnevezés miatt a mentesség már nem érvényes
 • Rendkívüli hadiadó (subsidium)
 • Eddig hadjáratok alatt szedte
 • Most évente min. egyszer szedi
 • További bevételi források
  • Sómonopólium
  • Pénzverő kamarák bevételei
 • Hadsereg reformja
  • Zsoldosok
  • Lőfegyverek: számszeríj, puska
  • Itáliai gyalogság (modern felszerelés)
  • Telekkatonaság (parasztok besorozása) helyett: hadakozópénzt szed
  • Fekete sereg”: királyi, egykori huszitákból álló zsoldos sereg, közvetlenül király függésében
 • Déli végvárrendszer kiépítése
  • Két vonal: belső és külső
  • Határvédelem biztosítása

Törvénykezés

 • 1486: Nagy Törvénykönyv
  • Nádori cikkelyek: nádor 12 jogát rögzítik
  • Eddigi szokásjogok írásba foglalása
  • Új nádor választása
  • Jogok:
   • Királyválasztó gyűlés összehívása
   • Első szavazat mindig az övé
   • Ő a kiskorú király gyámja
   • Rendi gyűlés vezetője
   • Király és rendek közti bíró

Trónöröklés

 • Podjebrád Katalin és babája belehalnak a szülésbe
 • Edelpeck Borbála (osztrák)
  • Házasságon kívüli gyerek: Corvin János

Hunyadi Mátyás külpolitikája

 • Cseh háború (1468)
  • Ürügy: Podjebrád György kelyhes huszita
  • Kettős probléma:
   • Csehek és morvák betörései az országba
   • Német-Római Császárságra fáj a foga
    • Cseh Király választófejedelem
    • → Meg kell szereznie a cseh trónt
   • Podjebrád György halála
   • 1471: Jagelló Ulászlóé a trón
   • Mátyás ellen osztrák-cseh-lengyel szövetséget hoz létre
   • Mátyás felbontja, lengyel különbéke
   • Sziléziát (Csehország), Morvaországot elfoglalja, itteni rendek cseh királlyá választják (1469)
   • Boroszló vára: osztrák-cseh támadás
    • A várba zárkózik, a feldúlt Sziléziában az ostromlók éheznek
    • → feladják, békét kérnek
   • Mátyás és Ulászló osztoznak a cseh koronán: Morvaország-Szilézia és Csehország
  • Osztrák háború
   • Frigyes nem ismeri el Mátyást, mint cseh király
   • → Mátyás hadjáratot indít
   • → győzelem, elismerik, hadisarc
   • Később kiújulnak a harcok
   • Mátyás elfoglalja: Alsó-Ausztria, Bécs, Bécsújhely (Frigyes rezidenciája)
   • Felveszi az osztrák hercegi címet
   • Mégis III. Frigyes fia lesz a német-római császár
    • Német rendek tartottak a hatalmától
    • Miksát választják német királlyá
   • Török-magyar viszony
    • Magyar részről defenzív harcok
    • Déli végvárrendszer ostromai
    • 1463 – I. Mehmed megtámadja Boszniát (utolsó ütközőállam)
    • 1464 – Mátyás visszafoglalja Jajca várát, hogy távol tartsa a törököt
    • Kiegyenlített erőviszonyok >> Boszniát kettéosztják
    • 1479 – kenyérmezei csata
     • Isza Bég
     • Kinizsi Pál (temesi ispán)
     • Báthory István (erdélyi vajda)
    • 1483 – fegyverszünet
    • Mátyás átengedi a törököt Karintiába
    • Dzsem herceg
     • Mehmed fia, Bajazid öccse
     • Belső trónviszályok, Bajazid szultán lesz: védelemért cserébe ígéretekkel fordul Franciaországba
     • Mindenki az ő őre akar lenni, míg meg nem ölik
Hirdetés

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!