1) A nyelvi változás fogalma és általános jellemzői:

a) Használat során folyamatos változás

b) Csak a szabályszerű változások sorolhatóak a nyelvi változáshoz, mint nyelvészeti fogalomhoz

c) Lassú, a kortársak számára alig érzékelhető

d) Az írásbeliség csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem követi

e) Nyelvi állandóság teszi lehetővé a kommunikációt

f) Diakrón nyelvvizsgálat: a nyelvnek mint változó rendszernek a vizsgálata (nyelvtörténet)

g) Szinkrón nyelvvizsgálat: a nyelv egy adott pillanatában érvényes struktúráját, jellegzetességét vizsgálja (leíró nyelvészet)

 

2) A nyelvi rendszer változásai:

a) A szókincs változása:

Új szavak bekerülése a nyelvbe – régiek kikopása

Nem szabályszerű (- nem tekintik a nyelvi változás részének)

 

b) A nyelvi rendszer változása:

Lassan zajlik (érthető nyelvemlékek)

Mondattani változások (pl. névelő megjelenése)

Alaktani változások (pl. névutók raggá válása, múlt idejű igealakok egyszerűsödése)

Hangtani változások (pl. tővégi magánhangzók lekopása)

 

c) A nyelvi változás eredményei:

Bizonyos nyelvi elemek egyszerűbbé vagy bonyolultabbá válása

Nyelvváltozatok közötti mozgás

Jelentésváltozások

Beszédritmus változásai

Spontán szókeletkezés

 

d) Nyelvi változás menete:

Szűkebb csoportról/területről induló érintkezés elterjedhet az egész nyelvközösségben

 

3) A változás okai:

a) Külső okok:

Az anyagi és a szellemi kultúra változásai

A történelmi, társadalmi változások

Mindennapi szokások változása

Tudatos változtatások (nyelvújítás)

 

b) Belső okok:

Asszociációk

Hangtani, alaktani változások továbbgyűrűző hatása

A kiejtés megkönnyítése

Az egybeesések elkerülése

 

c) A változás megítélése:

Hagyományos felfogás:

(1) Nyelvi eszmény

(2) Nyelvi változások egy részét nyelvromlásként kezeli

(3) Nyelvműveléssel lép fel a károsnak minősített változások ellen

A nyelvváltozást nem lehet minősíteni – nem kell kutatni az okokat, csak magát a változást