Hirdetés
Hirdetés

Eljárási díjak

6 perc olvasás

AZ ELJÁRÁSI DÍJAK TÍPUSAI

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezésekor alapdíjat, valamint – a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetnie.

A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét a Tájékoztatóvizsgákra vonatkozó részei tartalmazzák.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

AZ ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGE

Minden jelentkezőnek minimum 9 000 Ft-ot, azaz a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját be kell fizetnie. Ezért a díjért 3 képzés megjelölésére van lehetőség. Ha 1, 2 vagy 3 jelentkezési helyet tüntet fel, akkor egyaránt 9 000 forint alapdíjat kell befizetnie, így tehát érdemes kihasználni a 3 jelentkezési lehetőséget, hiszen az alapdíjat mindenképp be kell fizetnie.

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetnie a jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül. Így például a 9 000 Ft-os alapdíjban legfeljebb 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség, abban az esetben, ha a 3 jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli (úgy, hogy emellett az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv megegyezik). Természetesen az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!

Amennyiben az alapdíjban benne foglalt 3 képzésen felül további jelentkezési helyeket is megjelöl a jelentkezéskor, jelentkezésenként 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetnie az alapdíjon (azaz a 9 000 Ft-on) felül.

Hirdetés

A felvételi eljárási díj (alap és kiegészítő díjak együtt) befizetésének határideje a felvételi jelentkezési határidő, vagyis 2012. november 15.

Figyelem! Azok a jelentkezők, akik a 2013. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapjukhoz csatolva megfelelő dokumentummásolattal alátámasztották középfokú tanulmányaik idejére vonatkozóan hátrányos helyzetüket, illetve halmozottan hátrányos helyzetüket, és ezen a jogcímen többletpontra jogosultak, kedvezményben részesülhetnek a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíjának megfizetése során. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak.

  • Amennyiben a jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű, az alapdíjat nem kell befizetnie, csupán az esetleges kiegészítő díj(ak) összegét.
  • Amennyiben a jelentkező hátrányos helyzetű, az alapdíj tekintetében 50%-os díjkedvezményben részesül, vagyis az alapdíj felét (4 500 Ft-ot) és az esetleges kiegészítő díja(ka)t kell befizetnie.
  • Figyelem! Amennyiben a jelentkező hátrányos helyzetét, illetve halmozottan hátrányos helyzetét a benyújtott dokumentummásolatok nem támasztják alá (pl. mert nem a jelentkező középfokú tanulmányai idejére vonatkoznak), nem részesülhet díjkedvezményben. Ebben az esetben a benyújtott dokumentumainak elbírálását követően felszólítást fog kapni az eljárási díj befizetésére. Hátrányos helyzetre vonatkozó kérelem elutasítása esetén a 2013. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díj utólagos befizetése a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes.


Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor nem tesz nyilatkozatot és ezzel együtt a felsőoktatási felvételi jelentkezéséhez nem mellékeli az igazoló dokumentummásolatot, akkor a fizetési kedvezményt később nem veheti igénybe! 
A díjkedvezmény kizárólag a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíjára vonatkozik.

 

Figyelem! A befizetés jelentkezési határidőig történő elmulasztása vagy hiányos teljesítése a felsőoktatási felvételi eljárásból a meg nem fizetett jelentkezési helyek kizárását eredményezi! A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a jelentkezőnek jelentkezéskor, vagyis legkésőbb a jelentkezési határidő (2012. november 15.) lejártáig kell a felvételi eljárási díjat megfizetnie.

Amennyiben a jelentkező az eljárási díjat részben vagy egyáltalán nem egyenlíti ki, akkor a jelentkező bár továbbra is szerepel a központi felvételi nyilvántartásban, azonban a meg nem fizetett díj összegének megfelelő számú jelentkezési helye kizárásra kerül. A jelentkezési helyek közül a kizárás a legkevésbé preferált jelentkezési hellyel kezdődik és a megjelölt prioritás sorrendnek megfelelően sorban és a tartozás összegének megfelelő számban történik. Mindig az, a sorban következő jelentkezési hely kerül kizárásra, amelyikért fizetnie kellett volna (állami ösztöndíjas hely esetében, amennyiben párosul hozzá önköltséges forma, úgy az is kizárásra kerül). Amennyiben a jelentkező a teljes alapdíjjal tartozik, úgy az összes jelentkezési helye kizárásra kerül.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!