Változások az érettségi- és felvételi rendszerben 2008-tól

Az új pontozási rendszer – felkészülési időt hagyva a jelentkezőknek – 2008. január elsejétől kerül bevezetésre. A 2008-as felvételi eljárásokban részt vevőknek, így a 2007/2008-as tanévben rendes érettségi vizsgát tevőknek már az új számítás rendszer alapján állapítják meg felvételi pontjaikat. A változás az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre történő jelentkezésnél alkalmazott pontszámítást érinti.

hirdetés

2008-tól minden alapképzési szakon két érettségi tárgy eredményéből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait. A sporttudományi képzési területbe tartozó szakokon 2008-tól a többi alapszakhoz hasonlóan érettségi eredményekből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait.

Alapképzés, egységes, osztatlan képzés pontszámítása 2008-tól

A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

1. A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása. (200+200)

2. Az érettségi pontok kétszerese. (2×200)

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül (vagyis a tanulmányi pont ettől kezdve nem évül el!)

Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont). A maximálisan elérhető összpontszám 480 pont.

TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200 pont):

a) Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont).

b) Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

hirdetés

ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200 pont):

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

TÖBBLETPONTOK (maximum 80 többletpont):

Összesen 80 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 80 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jogosult.

Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 50 pont): Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 35 többletpont vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 50 többletpont jár. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 50 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont.

Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok: Legfeljebb egy, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont jár. Tárgyanként legfeljebb egy, az alábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények az érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak:

hirdetés

a. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpont jár.

DE: 2008. szeptember 1-től kezdve az OKTV helyezés által már nem lehet érettségi eredményt szerezni!

b. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 15 többletpont jár. Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 többletpont jár.

Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont: Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont jár.

Előnyben részesítés (maximum 50 pont):

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult.

További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult.

A felsőoktatási törvény 147.§ (10) bekezdése értelmében hátrányos helyzetű az a jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 480 pont.

Minimum:

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot.

Egyéb

A filozófia vizsgatárgy esetében középszinten, a művészettörténet vizsgatárgy esetében közép- és emelt szinten 2008-tól új elemként jelenik meg az írásbeli vizsgarész.

Az új képzés rendszere

1. Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév – a képzés során szerzett kreditek egy része az alapképzésben beszámítható.

2. Alapképzés – „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc): az új képzési rendszer első ciklusa. A képzési idő 6-8 félév, szaktól függően.

3. Mesterképzés – „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc): az új képzési rendszer második ciklusa. A képzési idő 2-4 félév.

4. Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető (orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, jogász, építészmérnök): a képzés szerkezete nem oszlik meg alap és mesterképzésre. A képzési idő 10-12 félév.

5. Szakirányú továbbképzésben másoddiplomás szakképzettség szerezhető: a képzési idő 2-4 félév.

6. Doktori képzés – PhD, DLA: az új képzési rendszer harmadik szakasza. A képzési idő 6 félév.