Hirdetés

USA kialakulása (1775-1783)

6 perc olvasás
USA kialakulása (1775-1783)

Kiindulópont

 • A világ nagy része a XVIII. században Európa gyarmata lett
 • Közép- és Dél-Amerikában változatlanul a spanyolok, portugálok voltak az urak
 • A hollandok gyarmatbirodalma pedig az Indonéz-szigetvilág lett
 • A franciákkal vívott hétéves gyarmati háborúból (1756-1763) Anglia került ki győztesen, övé lett India és az észak-amerikai kontinens
Hirdetés

Az észak-amerikai gyarmatok

 • A XVIII. Századra Észak-Amerikában 13 angol gyarmat jött létre
 • A déli gyarmatokkirályi vagy magántulajdonban voltak
 • néger rabszolgákkal dolgoztató ültetvényes rendszer terjedt el
 • A föld birtoklásáért földbért kellett fizetni

Az északiak

 • önkormányzattal rendelkező kolóniák
 • Ide az Angliában üldözött puritánok költöztek, akik magukkal hozták az önigazgatás és a szabad véleménynyilvánítás igényét.
 • farmergazdaságok voltak: A farmer tulajdonával szabadon rendelkezett.
 • A XVIII. században a gyarmatoknak külön-külön szorosabb volt a kapcsolatuk az anyaországgal, mint egymással.
 • Megkezdődött azonban az amerikai belső piac kialakulása.
 • Mindez, és az északról, Kanadából fenyegető francia veszély szükségessé tette a gyarmatok szövetkezését. Első kezdeményezője Benjamin Franklin volt.

Anglia és a gyarmatok viszonya

 • Amerika a XVIII. század vége felé még mezőgazdasági jellegű, de északon ígéretes ipar is kibontakozott.
 • Anglia észak-amerikai kolóniáit nyersanyagtermelő és árufelvevő piacoknak tekintette.
 • A 7 éves háború költségeinek fianszírozására használta fel a gyarmatokat
 • Meg akarta akadályozni, hogy az amerikai gazdaság saját lábra álljon.
 • Megtiltották, hogy az amerikaiak az Allegheny (eligeni)-hegységtől nyugatra fekvő vidékre települjenek
 • Vámokkal sújtották a nyugat-indiai területekre irányuló kereskedelmet
 • Törvénytelennek nyilvánították a papírpénz kibocsátást
 • Bélyegtörvény: minden okmányra, hirdetésre, újságra illetéket vetett ki
 • Az angol parlament által megszavazott adókat és vámokat az amerikaiak törvénytelennek tekintették.
 • bojkottálták az angol árukat,az adók illetékek fizetését pedig megtagadták.
 • A kormány meghátrált, és visszavonta a sérelmezett vámokat,de fönntartotta az angol parlament adókivetési jogát teavám
 • Az amerikaiak válaszul a tengerbe szórták három hajó rakományát. („Bostoni teadélután” 1773.)
 • A fegyveres összecsapások állandósultak.
 • 1774 szeptemberében Philadelphiában összeült az amerikai gyarmatok első kongresszusa.
 • 1775. április 19-én Lexingtonnál eldördült az első sortűz, még ezen a napon Concordnál a fegyveres farmerek megfutamították az angol katonaságot. Kitört a függetlenségi háború.
 • 1776. július 4-én a kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Megszületett az új, független állam, az Amerikai Egyesült Államok.
 • A Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazványát Thomas Jefferson készítette
 • Elvetette a rabszolgaságot, és ezt is az angolok bűnei közé sorolta
 • Megszületett az új, független állam
 • Demokrácia, fő hatalom: nép
 • Nép joga a rendszer megválasztása
 • 13 tartomány egyesülése

Függetlenségi háború győzelme

Erőviszonyok

Angolok

 • Az erőviszonyok az angoloknak kedveztek
 • Jól felszerelt hadseregük, hadiflotta
 • korlátlan pénzügyi hitel
Hirdetés

Amerikaiak

 • az angolokat támogató ún. loyalistákkal is meg kellett küzdeni
 • nagy erkölcsi fölény
 • Ügyesen alkalmazták az indiánoktól eltanult szétszórt alakzat taktikáját.
 • A lakosságra mindenütt számíthattak.
 • Jó helyismeret
 • Önkéntes hadsereg + német zsoldosok
 • Vezető: George Washington
 • Az amerikai csapatokat azonban kezdetben kudarcok érték: az angolok bevették New Yorkot.
 • Az első jelentős győzelem 1777-ben volt, Saratogánál fegyverletételre kényszerítették a Kanadából előrenyomuló Burgoyne  csapatait.
 • A saratogai győzelem után Franciaország szövetséget kötött az Amerikai Egyesült Államokkal. A szövetséghez később csatlakozott Spanyolország, majd Hollandia is.
 • Az amerikai hadsereg diadalmasan nyomult előre.
 • 1781-ben Yorktown mellett francia segítséggel Washington bekerítette, és felszámolta az utolsó harcképes angol hadsereget.
 • 1783-ban a Versailles-ban megkötött békében Anglia kénytelen volt elismerni az Egyesült Államok függetlenségét, Kanadát azonban megtarthatta Anglia

Összegzés

 • Az amerikai gyarmatok sikeres harca egyszerre volt polgári forradalom és függetlenségi háború
 • A függetlenség elnyerése után nyitva maradt a kérdés: kialakul-e az egységes amerikai nemzet?
 • 1787-ben összeült a szövetségi (alkotmányozó) gyűlés, és megalkotta az Egyesült Államok alkotmányát.
 • A világ első és legrégebbi alkotmánya, mely a hatalom megosztás elvére épül és egyben modern köztársasági alkotmány.

Az unió felel:

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!