Hirdetés
Hirdetés

USA kialakulása (1775-1783)

Kiindulópont

– A világ nagy része a XVIII. században Európa gyarmata lett
– Közép- és Dél-Amerikában változatlanul a spanyolok, portugálok voltak az urak.
– A hollandok gyarmatbirodalma pedig az Indonéz-szigetvilág lett.
– A franciákkal vívott hétéves gyarmati háborúból (1756-1763) Anglia került ki győztesen, övé lett India és az észak-amerikai kontinens.

Hirdetés

 

Az észak-amerikai gyarmatok

– A XVIII. Századra Észak-Amerikában 13 angol gyarmat jött létre.
– A déli gyarmatok
– királyi vagy magántulajdonban voltak
– néger rabszolgákkal dolgoztató ültetvényes rendszer terjedt el.
– A föld birtoklásáért földbért kellett fizetni.

 

Az északiak

– önkormányzattal rendelkező kolóniák.
– Ide az Angliában üldözött puritánok költöztek, akik magukkal hozták az önigazgatás és a szabad véleménynyilvánítás igényét.
– farmergazdaságok voltak: A farmer tulajdonával szabadon rendelkezett.

-A XVIII. században a gyarmatoknak külön-külön szorosabb volt a kapcsolatuk az anyaországgal, mint egymással.

-Megkezdődött azonban az amerikai belső piac kialakulása.

-Mindez, és az északról, Kanadából fenyegető francia veszély szükségessé tette a gyarmatok szövetkezését. Első kezdeményezője Benjamin Franklin volt.

 

Anglia és a gyarmatok viszonya

– Amerika a XVIII. század vége felé még mezőgazdasági jellegű, de északon ígéretes ipar is kibontakozott.
– Anglia észak-amerikai kolóniáit nyersanyagtermelő és árufelvevő piacoknak tekintette.
– A 7 éves háború költségeinek fianszírozására használta fel a gyarmatokat
– Meg akarta akadályozni, hogy az amerikai gazdaság saját lábra álljon.

– Megtiltották, hogy az amerikaiak az Allegheny (eligeni)-hegységtől nyugatra fekvő vidékre települjenek
– Vámokkal sújtották a nyugat-indiai területekre irányuló kereskedelmet
– Törvénytelennek nyilvánították a papírpénz kibocsátást
– Bélyegtörvény: minden okmányra, hirdetésre, újságra illetéket vetett ki

– Az angol parlament által megszavazott adókat és vámokat az amerikaiak törvénytelennek tekintették.
– bojkottálták az angol árukat
– az adók illetékek fizetését pedig megtagadták.

– A kormány meghátrált, és visszavonta a sérelmezett vámokat
– de fönntartotta az angol parlament adókivetési jogát teavám

– Az amerikaiak válaszul a tengerbe szórták három hajó rakományát. („Bostoni teadélután” 1773.)

– A fegyveres összecsapások állandósultak.
– 1774 szeptemberében Philadelphiában összeült az amerikai gyarmatok első kongresszusa.
– 1775. április 19-én Lexingtonnál eldördült az első sortűz, még ezen a napon Concordnál a fegyveres farmerek megfutamították az angol katonaságot. Kitört a függetlenségi háború.
– 1776. július 4-én a kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Megszületett az új, független állam, az Amerikai Egyesült Államok.
– A Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazványát Thomas Jefferson készítette
– Elvetette a rabszolgaságot, és ezt is az angolok bűnei közé sorolta
– Megszületett az új, független állam
– Demokrácia, fő hatalom: nép
– Nép joga a rendszer megválasztása
– 13 tartomány egyesülése

 

Függetlenségi háború győzelme

– Erőviszonyok:

Angolok

– Az erőviszonyok az angoloknak kedveztek
– Jól felszerelt hadseregük, hadiflotta
– korlátlan pénzügyi hitel

 

Amerikaiak

– az angolokat támogató ún. loyalistákkal is meg kellett küzdeni
– nagy erkölcsi fölény
– Ügyesen alkalmazták az indiánoktól eltanult szétszórt alakzat taktikáját.
– A lakosságra mindenütt számíthattak.
– Jó helyismeret
– Önkéntes hadsereg + német zsoldosok
– Vezető: George Washington
– Az amerikai csapatokat azonban kezdetben kudarcok érték: az angolok bevették New Yorkot.
– Az első jelentős győzelem 1777-ben volt, Saratogánál fegyverletételre kényszerítették a Kanadából előrenyomuló Burgoyne  csapatait.
– A saratogai győzelem után Franciaország szövetséget kötött az Amerikai Egyesült Államokkal. A szövetséghez később csatlakozott Spanyolország, majd Hollandia is.
– Az amerikai hadsereg diadalmasan nyomult előre.
– 1781-ben Yorktown mellett francia segítséggel Washington bekerítette, és felszámolta az utolsó harcképes angol hadsereget.
– 1783-ban a Versailles-ban megkötött békében Anglia kénytelen volt elismerni az Egyesült Államok függetlenségét, Kanadát azonban megtarthatta Anglia

 

Összegzés

– Az amerikai gyarmatok sikeres harca egyszerre volt polgári forradalom és függetlenségi háború
– A függetlenség elnyerése után nyitva maradt a kérdés: kialakul-e az egységes amerikai nemzet?
– 1787-ben összeült a szövetségi (alkotmányozó) gyűlés, és megalkotta az Egyesült Államok alkotmányát.
– A világ első és legrégebbi alkotmánya, mely a hatalom megosztás elvére épül és egyben modern köztársasági alkotmány.

 

– Az unió felel:

o Honvédelemért
o Külpolitikáért
o Pénzügyekért
o Külkereskedelemért
o (többi az államok hatásköre)

 

– Unió élén az elnök áll:

o prezidentális rendszer
o az elnök a külpolitika irányítója
o minisztereket, bírákat, nagyköveteket nevezhet ki, válthat le
o 4 évre választják az elektorok
o végrehajtó hatalom a kezében összpontosul

 

– A törvényhozó hatalom

o a képviselőházat és a szenátust(együttesen: kongresszus) illette.
o Törvény csak elnöki jóváhagyással!

 

– Bírói hatalom

o Élén: legfelső bíróság, vezetőjét az elnök nevezi ki
o Tagállamok: saját törvényhozás, kormányzat a nem központi súlyú kérdések kivételével

– Számos biztosíték gondoskodott a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom elválasztásáról.

– A kiegészítések 1791 megteremtették a gyülekezés-, a szólás-, a sajtó szabadságát és az egyháznak az államtól való elválasztását.

 Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!