Hirdetés

Nagy földrajzi felfedezések

13 perc olvasás
maps lying on the floor
 • szellemi szülőatyja: Ulrich Zwingli
 • vezető: Kálvin János
 • eszméik: Isten korlátlan ura a világmindenségnek
 • eleve elrendelés tana: az embernek már születése előtt meg van írva a sorsa (predesztináció)
 • a kálvinizmus (=református) a polgárság legaktívabb rétegének vallása lett több országban is (Franciaország, Magyarország, Némtalföld, Skócia, Anglia)
Hirdetés

3. Antitrinitáriusok = szentháromságtagadók

 • vezető: Servet Mihály (követői: unitáriusok)
 • a reformáció legszélsőségesebb irányzata

Az ellenreformáció

 • a katolicizmus több helyen továbbra is uralkodó vallás maradt így  a katolikus egyház újjászervezhette erőit, hogy ellenállhasson a protestánsoknak
 • ellenreformáció
 • a folyamat elindítója a Tridenti zsinat (1545-1563) volt
 • sikerét az 1540-ben létrehozott Jézus Társasága, azaz a Jezsuita rend mozdította előre (megalapítója: Loyolai Szt. Ignác)

Évszámok

 • 1471: Diaz
 • 1487: Diaz elérte Afrika D-I csúcsát
 • 1498: Vasco da Gama
 • 1492: Kolumbusz
 • 1519: Magellán
 • 1509-1547: VIII. Henrik
 • 1534: Anglikán egyház
 • 1558-1603: I. Erzsébet
 • 1600: K-Indiai társaság
 • 1589-1610: IV. (Burbon) Henrik
 • 1610-1643 XIII. Lajos
 • 1517 október 31.: Luther tanai
 • 1521: Wormsi gyűlés
 • 1529: Protestáns vallás megtartásának engedélyezése, DE nem lehetett hírdetni
 • 1530: augsburgi birodalmi gyűlés
 • 1531: protestáns fejedelmi szövetség létrehozása
 • 1547: IV.Károly győzelme a protestánsokkal szemben
 • 1555: augsburgi vallásbéke
 • 1524-26: németországi parasztfelkelés
 • 1545-1563: Tridenti zsinat
 • 1540: Jezsuita rend

Lapozz a további részletekért

1 2 3