Hirdetés

Az Európai Unió

5 perc olvasás
blue and yellow star flag

I. Az európai integráció kezdete

1948-ban a Nyugat-Európai országok vezetői összefognak a Szovjetunió és az USA ellen. 1949-ben létrejön az Európa Tanács (Nyugat-Európai demokratikus államok.). ”Konkrét lépések”: Robert Schuman francia külügyminiszter mondja ki 1950-ben.

Hirdetés

1952: Mondán Unió: Európai szén és acélközösség: NSZK, Franciaország (Ruhr-vidék, Lotharingia), Olaszország, Benelux államok. Cél: acél és nehézipar termelésének összehangolása.

1958. január: Római szerződés: Euró-atom (a tagállamok energia-termelését és felhasználását ellenőrzi.), Európai Gazdasági Közösség (vámunió létrehozása: belső vámok megszűnnek, külső vámok maradnak.)

II. Az integráció kiszélesítése

1967-1968: EGK-ból Európai Közösség lesz: gazdasági együttműködés egyre magasabb foka. Nagy-Britannia is csatlakozni akar, de 1968-ig nem engedik, mert Franciaország fél a vetélytárstól (De Gaulle). Létrejön az EFTA: demokratikus, de nem tagjai az EGK-nak (Észak-Európa, Ausztria, Nagy-Britannia), gazdasági szövetség, ami később megszűnik.

1972-ben csatlakozik az EK-hoz Nagy-Britannia, Írország, Dánia.

Hirdetés

1981: Görögország is csatlakozik.

1986: Spanyolország és Portugália csatlakozik.

1991. Hollandiában Csúcstalálkozó: Maastricht- szerződések:

   • Bővítés programja.
   • Egységes valuta bevezetése: euró.
   • Közös külpolitika és biztonságpolitika.
   • Európai Közösségből Európai Unió lesz.
   • Egységes vízumpolitika.
   • Közös intézmények létrehozása: Európai Parlament, Európai Bizottság.
   • Preferenciális vámövezet.
   • 1995. Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozik.
   • 1995. Schengeni egyezmények (Luxemburg): csúcstalálkozó:
   • Megszűnnek a belső határok: lebontás.
   • Külső határoknál szigorúbb ellenőrzés.
   • Felerősödik a közös bűnüldözés az Európai Unión belül.

1996. Amszterdami szerződés, ami egy csúcstalálkozó is: Együttműködés a bűnüldözésben, szociálpolitikában és a környezetvédelemben.

1996. Euró bevezetése 12 országban, s fizetőeszközként is használható.

1996. Agenda 2000 napirendre kerül: Keleti bővítés és az Európai Unió szervezetének átalakítása.

Hirdetés

2000. Nizzai csúcstalálkozó: Európai Unió működésének szabályozása és a csatlakozók beillesztése.

2002. koppenhágai csúcsértekezlet: 2002. január 1.-től csak az euró a fizetőeszköz több államban. Kritériumok a csatlakozóknak (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia): demokrácia tökéletes működése, gazdaságképes verseny elbírálására, Európai unió vívmányok átvétele.

2004. Csatlakozik 10 ország: Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Ciprus és Málta. (2007-re tervezték Bulgária és Románia felvételét.)

III. Európai Unió felépítése

a/ Európai Közösségek Tanácsa

Tagállamok kormányképviseleti szerve, nemzeti érdekeket képviseli, döntéshozatali szerv, jogalkotás elsődleges szerve, működése rugalmas (csak azok vesznek részt, akiket érdekel.).

Három döntési szint, ami egyenrangú:

Hirdetés

Szakminiszterek tanácsa
Külügyminiszterek tanácsa.
Állam- és kormányfők tanácsa: legfőbb döntéshozatali szerv. Európai Tanács: 1974 óta működik, évente kétszer ülésezik, legfőbb döntéshozó szerv: jogalkotás (környezetvédelem.)
Három eljárási forma:
Általános eljárás (egyszerű többség is elég).
Minősített többségi szavazás (szavazatok száma, honnan szavaztak).
Egyhangú döntés (Magyarország 12 szavazatszámmal rendelkezik.)

Állandó Képviselő Bizottsága (COREPER):

Minden országból Európai Uniós képviselő.
Egész évben, Brüsszelben (Strasszburgban) ülésezik.
Nemzeti kormányok érdekképviselete folyamatosan.
Tanács kiegészítő szerve.

b/  Európai Bizottság

Nemzetek feletti szervezet.
Feladat: Európai Unió közösség érdekeinek érvényesítése.
Függetlenül kellene működni (nincs saját országa.)
2005-től minden állam 1-1 tagot delegálhat.
Közösség kormányaként működik.
Szerepe: törvények végrehajtása, külképviselet.
Kezdeményezési joga van. (vita stb.)

c/ Európai Parlament

Nem ez lesz a törvénykezés legfőbb szerve.
Feladat: ellenőrzés.
Jogalkotásban konzultatív szerepe van.
Költségvetés elfogadása a feladata.
Képviselői: közvetlenül választott.
3 frakció: Néppárt, Szociális Párt, Liberális Párt.

d/ Bíróság

Feladat: Közösségi jog alkalmazása és tiszteletben tartása.
Csak közösségi ügyekkel foglalkozik (nincsenek magánperek.)
15 tagja van, 6 évre szóló kinevezés.
Joghézagok kitöltése.

Hirdetés

Az Európai Uniónak 3 pillére van: közös gazdasági és valutapolitika, közös külpolitika és biztonságpolitika, bel- és igazságügyi együttműködés.

4 szabadságelv: tőke, munkaerő, áruk és szolgáltatások szabad áramlása.

Kihívások: bővítés és nehézségei, valutareform.

Címkék: Európai Unio


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!