Hirdetés

A modern Európa

6 perc olvasás

Szovjet blokk és rendszerváltozás:

A II. világháború után a világ, és Európa két befolyási zónára szakadt. Nyugaton megmaradt az államok önrendelkezése. A keleti blokk államai (Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, NDK, Bulgária, Románia) azonban a Szovjetunió befolyása alatt álltak és mindenhol a kommunista rendszert alakították ki (erőszakosan)

Hirdetés

Gazdaságilag a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, 1949) katonailag pedig a Varsói Szerződés (1955) fogta össze ezeket az államokat

Ezekben az országokban a Szovjetunió akarat érvényesült, eszközei a katonaság, a Kominform, (szocialista pártokat összefogó, és irányító szervezet) a helyi párt, és karhatalmi szervei voltak. Ezek ellen több lázadás volt (pl Sztálin halála után: NDK 1953, Magyarország 1956, Csehszlovákia 1968) amit gyakran katonai beavatkozással vertek le.

A keleti blokk felbomlása:

 • KGST sikertelensége
 • Tervutasításos rendszer
 • Ésszerűtlen iparosítás, gazdaságpolitika
 • Olajárrobbanások
 • Kirekesztődés az európai integrációból

∑: országok eladósodása -> gazdasági összeomlás

Hirdetés

Gorbacsov reformpolitikája (glasznoszty) következtében: ellenzéki csoportok megjelenése (+túl drága fenntartani a katonai jelenlétet -> hajlandó feladni a befolyási övezetet)

Rendszerváltás:

 • Lengyelország: tömegtüntetések
 • Magyarország: a politikai elit tárgyalásai
 • Csehszlovákia: “bársonyos forradalom”
 • NDK: a határok megnyitása, hétfői tüntetések Lipcsében
 • Románia: forradalom, Ceausescu kivégzése
 • általános jellemzők: belső ellenzék megjelenése, szovjet támogatás hiánya (Gorbacsov reformpolitikája miatt + amerikai-szovjet tárgyalások Máltán)

1989-ben ezekben az országokban is kialakult a demokratikus államberendezkedés, és a piacgazdaság.

Európai integráció:

Az európai integráció igénye a II. világháború után kialakuló helyzetből adódott:

 • Katonai fenyegetés a Szovjetunió részéről
 • Az európai államok meggyengülése után gazdasági fenyegetés az USA részéről
Hirdetés

Kialakulásának folyamata:

 • 1948 Európai Gazdasági Szervezet: a Marshall-segélyt elfogadó országok közös tevékenységére alakult meg (gazdasági integráció
 • 1949 Európa Tanács (politikai integráció)
 • 1951 Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK)=Montánunió (gazdasági előnyök + ellenőrzés a háborúhoz szükséges nehézipar felett)
 • 1957 Római Szerződés, az EGK (Európai Gazdasági Közösség)=Közös Piac + Euratom megalakulása (tagok: Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium, Luxemburg, Hollandia) Már nem csak egy szektor, hanem a gazdaság több ágazatának szabályozása
 • 1965 Brüsszel: Európai Közösségek (EGK+ESZAK+Euratom)
 • 1973: Az Európai Monetáris rendszer kialakulása
 • 1992 Maastrichti szerződés: törekvés egy gazdasági monetáris unióra (+politikai unió víziója) 1993-ban érvénybe lép, ezzel létrejön az Európai Unió. Alapja a hárompilléres modell: 1.: Az Európai Közösség (a maastrichti előtti szerződések egyben) 2.:közös kül- és biztonságpolitika 3.: a bel- és igazságügyi együttműködés
 • 1995 Schengeni szerződés: tagállamok közötti átjárhatóság biztosítósa
 • Új intézményi reformok (keleti blokk államainak csatlakozási igénye miatt szükséges átalakítani az eredetileg 6 államra tervezett döntéshozatali rendszert) pl: 1997 Amszterdam, 2001: Nizza
 • 2002 Euro bevezetése
 • Intézményi reform kiteljesülése: 2007 Lisszaboni szerződés (2009 dec. 1-jén lépett életbe) a három pillér egybeolvasztása, az Alapjogi Charta kötelezővé tétele, és a döntéshozatali mechanizmus átalakítása.

Csatlakozók:

 • 1973: Egyesült Királyság, Írország, Dánia
 • 1981: Görögország
 • 1986: Spanyolország, Portugália
 • 1995: Ausztria, Finnország, Svédország
 • 2004: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Málta, Ciprus,
 • 2007: Románia, Bulgária
 • 2013: Horvátország

A német kérdés:

II. világháború után: feltétel nélküli fegyverszünet -> négy győztes hatalom általi megszállás.

A szövetségesek egyetértettek a nácik likvidálásában, a befolyási zónák kialakításában, és ellenőrzésében, de a hidegháború alatt folyamatos konfliktusok helyszíne lett:

 • 1948: Sztálin utasítására Nyugat-Berlin blokád alá helyezése (reakció a nyugatnémet márka bevezetésére, nem akarta elveszíteni németországi területét) -> légi híd segítségével biztosítják a lakosság ellátását, keleten pedig a keletnémet márka bevezetése ->

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!