Hirdetés

Frank Birodalom a Merovingok alatt

25 perc olvasás
maps lying on the floor

12. A testvérháború megindult

Bonyolultabbá tette a harcot egy örökösödési kérdés. Khilperik ugyanis visszakövetelte magának azt a három várost, amelyet jegyajándékul adott Gailswinthének. Brunhilda ellenben kivitelezte, hogy az egyik város az övé legyen, mint meggyilkolt nővére örököseként. Ez a kérdés még elkeseredettebbé fokozta a testvérek harcát. A harmadik testvér, az ingataglelkű, gyönge Guntram a harcban hol Khilperik, hol meg Szigbert mellé állt. A szerencse Szigbertnek kedvezett. Harcosaival elfoglalta már Khilperik egész országrészét s Khilperik legyőzött serege már-már pajzsra akarta emelni Szigbertet és királyul elismerni, mikor Vitri mellett, szabad ég alatt Fredegunda két felbérelt orgyilkosa mérgezett késsel orozva meggyilkolta Szigbertet . Ötesztendős fiát, II. Khildebertet, a hűséges Gundobald herceg megmentette és Metzbe vitte, ahol Szigbert alattvalói nyomban királyukká kiáltották ki. Brunhildát foglyul ejtette Khilperik és Rouenbe vitette, ahol királyné csakhamar szövetségesre talált Khilperik első feleségétől való fiában, Merovekben. A fiatal Merovek  szerelemre gyulladt a fogoly Brunhilda iránt és a roueni püspök közvetítésével szövetkezett vele apja ellen. A fölkelés hírére Khilperik sietett békét kötni Szigbert népével és a béke fejében szabadon bocsátotta Brunhildát.

Hirdetés


Hirdetés

13. Khilperik sorsa

Khilperik erélyes uralkodó volt, de a sors keze gyászos büntetéssel sújtotta. Párizs közelében egy vadászaton felesége, Fredegunda orozva meggyilkoltatta, mert félt a király haragjától, aki hűtlenségen kapta őt egy udvari emberével. Fredegunda méltó ellenfele volt Brunhildának. Férje meggyilkolása után maga ragadta kezébe a hatalmat oly módon, hogy bérgyilkosokkal megölette Meroveket és a roueni püspököt. A püspököt szentmiseáldozás közben az oltár előtt sebesítették meg halálosan az orgyilkosok. A királyné színleléssel megjelent a haldokló püspök ágya mellett és  megkérdezte a haldoklótól, hogy ki volt a gyilkosa. “Ki volt a gyilkosom?” – kiáltott a püspök. “Az, aki királyainkat megölette, annyiszor ontott ki ártatlan vért és annyi borzalmas gyilkosságot művelt országunkban. Te vagy mind ennek az iszonyatnak az oka. Légy átkozott mindörökre s büntessen meg az Isten az én véremért is.” A királyné riadtan sietett el a haldokló mellől s a püspök csakhamar meg is halt. Megölette Fredegunda másik mostohafiát, Khlodvigot is, hogy édesfiának, Khlotárnak biztosítsa a trónt, aki atyja halálakor még csak négy hónapos csecsemő volt Borzalmas kínzások között eltétette láb alól a két meggyilkolt királyfi édesanyját is. Nemsokára szembe került Fredegunda Brunhildával is. közben ugyanis Burgundia a keletrómai császárság segítségével fellázadt és el akart szakadni a Frank Birodalomtól.

14. A lázadás vérbefojtása

Guntram király azonban Brunhilda népével együtt vérbe fojtotta a lázadást. Hogy a jövőjét biztosítsa, minthogy maga gyermektelen volt, fiává és örökösévé fogadta Brunhilda fiát, az ifjú II. Khildebertet, aki Guntram halála után egyedüli királya lett az egész frank birodalomnak Fredegunda országrészén kívül. II. Khildebert azonban 596-ban korán meghalt. Két fia maradt, a tízéves Theodebert, aki Ausztráziát örökölte Metz városával és a kilencéves Theodorik, aki Burgundiát kapta osztályrészül. Fredegunda azt remélte, hogy a két gyermekkirályt elteheti láb alól s a birodalmat megszerezheti saját fiának, II. Khlotárnak a számára. Az is motiválta, hogy Brunhildán bosszút álljon. Le is győzte Fredegunda az egyesült ausztráziai-burgundi sereget, de tervét mégsem valósíthatta meg, mert csakhamar meghalt. Az eseményeket újra Brunhilda kezdte mozgatni, a két kiskorú uralkodó nagyanyja. Eleinte Theodebert mellett tartózkodott Ausztráziában. De innen később elűzték, mert kiderült, hogy személyes bosszúvágyból meggyilkoltatta Wintrio herceget. Az elűzött Brunhilda Burgundiába menekült, másik unokájához, Theodorikhoz, akit háborúra ingerelt bátyja, Theodebert ellen. A burgundok szövetségben Fredegunda fiával, II. Khlotárral két nagy ütközetben legyőzték az ausztráziai frankokat. Theodebertet, akit elfogtak, Brunhilda kegyetlenül meggyilkoltatta.

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!