Hirdetés

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

7 perc olvasás
Mária Terézia

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon (Mária Terézia, II. József) Népesedési viszonyok a 18. században

Hirdetés

Mátyás uralkodása alatt, az ország lakossága 4 millió, aztán 1600 körül a török pusztítás miatt visszaesik 3 millióra (törökök, járványok + a gyerekeket rabszolgának elviszik a gyerekeket (17)). 1720-körül megint 4 millió lesz a lakosság (Rákóczi után), és 1790-re ez a 4 9 millióra nő. A török kiűzése után, az ország közepe alig lakott. Betelepítették és beengedték az országba azokat, akik be akartak jönni.

Lakosság pótlása

Spontán bevándorlás: román és szerb

Belső vándorlás észak és nyugat felől: tótok, szlovákok (mert ott nem volt török). Ezért Buda és Pest lesz szlovákkal teli. Szervezett betelepítés külföldről: Buda és Solymár környékén németeket, míg Tolna és Baranya megyében svábokat.

Mátyás királynál a lakosság 80%-a magyar ajkú volt, és a török kiűzés után a magyar ajkúság 40%-ra csökkent.

Gazdasági viszonyok a 18. században

A mezőgazdaság a legfontosabb. Nyugat-Magyarországon a 3 nyomásos gazdálkodás dominál: 2 bevetve, 1 ugaron. A legfejletlenebb, töröktől visszafoglalt területeken a 2 nyomásos/vad talajváltó gazdálkodás dominál: ha a föld kimerül, arrébb mennek újat keresni. Az állattenyésztésre a ridegtartás jellemző: áll a legelőn, de nem foglalkoznak az állattal. Az ipar nálunk fejletlenebb, a céhes ipar él, a manufaktúrák is épphogy megjelennek.

Hirdetés

Az államszervezet a 18. században

Bécs -> itt van a magyar kancellária ->

Pozsony -> itt van a magyar kamara: pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak. Itt van a magyar helytartótanács, de ez felköltözik Budára a század második felére.

Az igazságszolgáltatás

– Királyi Curia: ez a legfelsőbb bírói fórum 1. Királyi tábla 2. Hét személyes tábla – Kerületi táblák – Vármegyei Bíróságok

Az országgyűlés

Felsőtábla

Ide tartoznak: a főnemesek és főpapok, akik személyre szóló meghívót kapnak ide.

Alsótábla

Ide tartozik: az alsó papság, köznemesek, városok közös meghívóval jöhetnek, és a vármegyék választják ki a képviselőiket (2), a városok és az alsó papság képviselői tehát.

Hirdetés

Egy törvény elfogadása: elfogadja az alsó- és felsőtábla és felterjesztik az uralkodónak felirat formájában. Aztán az uralkodó válaszol rá a leiratban. Ha nem fogadja el a játék újra indul. Ha elfogadja, az országgyűlésen kihirdetik, de csak akkor válik törvénnyé, ha a megyékben is kihirdetik.

III. Károly uralkodása (1711-1740)

III. Károly volt az, aki VI. Károlyként volt Német-Római császár is egyben. Csak lánya született, ami viszont kisebb probléma, mert 1723 – elfogadja a Pragmatica Sanctio-t: ez lehetővé teszi a nőági örökösödést, + országaik (nagy ország) egységes és feloszthatatlan államot alkotnak.

Pár évre rá kiadja a fontos vallási rendeletét

1731 – Carolina Resolutio (dekretális eskü): a szabad vallások helyzetét stabilizálja, ő a katolikust favorizálja → protestáns/református: magánemberként gyakorolhatják, de nyilvános helyen csak egyes kijelölt helyeken lehet templomot építeni. Olyan esküformát kell letenni, ahol Máriára esküszik, hivatalnok nem lehetett protestáns.

Mária Terézia uralkodása (1740-1780)

Ekkorra már felnőtt nő, férje Lotaringiai Ferenc, jó házasságban élnek, szerelem házasság volt, hűségesek. Kb. 16 gyereket szült, és több mint 10 életben is maradt.

Hirdetés

Rendelkezései

1754 – Kettős Vámhatár Rendelete

– a birodalom külső határain a külső országok felé lesz egy határ, és – a birodalmon belül, lesz egy határ a magyar és az osztrák terület között. Ennek az volt az oka, hogy a külországból való ipari termék ne tudjon bejönni, ugyanakkor Magyarországról ne tudjon agrár termék kimenni -> itthon és Ausztriában adjuk el, mert drága: ha be akarok hozni olcsót, az könnyebben megoldható.

1767 – Úrbéres Pátens (rendelet):

a jobbágyok terheit szabályozza, úgy, hogy nekik az kedvező legyen. Ekkor alakul ki a jó király legendája: a jó uralkodó akarata nem tud eljutnia gonosz főurak miatt a néphez. A királynak érdekében áll ez, mert akkor adóznak rendesen a főuraknak megszabta, hogy mennyit kapnak, mert kizsákmányolták a jobbágyokat:

1) megszabja, hogy mennyit szedhetnek be a nemesek 2) robot szabályozása -> 52 nap igásrobot / évi 140 nap gyalogos robot 3) szabályozta a jobbágytelek milyenségét: a jobbágyé legyen egy ház, kert, belső és külső telek és egy rét. Ugyanakkor a falu közösen használja a legelőt, erdőt, vizeket, tavakat..stb.

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!