Hirdetés

Szövegtípusok a munka világában

6 perc olvasás
open book lot

 első kellék: megszólítás

formája függ a címzetthez fűződő viszonyunktól, a levél jellegétől

Hirdetés

második pont: téma

befejezés: a lényeges közlések újbóli megismétlése

végén: elköszönés – búcsúzás + jókívánságok

mindig alá kell írni, az aláírás saját kezű legyen

keltezés

leggyakoribb hivatalos levéltípusok:

kérvény

bejelentés

panaszos levél

fellebbezés

pályázati levél

5. Kérvény

A kérvény valamilyen hivatalos kérés, írásban történő megfogalmazása. Kérésünk akkor lesz jó, ha ügyelünk a kérvény általános szabályaira, s kívánságunkat ügyesen indokoljuk, megfelelő érvekkel támasztjuk alá. A kérvénynek mint hivatalos levélnek formai követelményei is vannak.

Hirdetés

6. Bejelentés

Egy hivatalos szervnek, vagy egyéb intézménynek a tudtára kívánjuk hozni valamilyen, a személyünket érintő változást, módosítást. Lehet önkéntes a bejelentést, de gyakran kötelező. A sűrűn előforduló és kötelező bejelentések megírására ma már nyomtatványokat alkalmaznak. A bejelentés egyik sajátos formája a panaszos levél, és a fellebbezés.

7. Pályázati levél

Pályázatot akkor készítünk, ha valamilyen állás, ösztöndíj elnyerésére törekszünk. Gyakori, hogy a pályázathoz külön űrlapot kell kitöltenünk. Ilyenkor az ott feltett kérdésekre kell ésszerűen, lényegre törően válaszolni. Akár álláshirdetésre, akár más jellegű pályázatra jelent- kezünk, mindig célszerű egy levelet is mellékelnünk.

Lapozz a további részletekért

1 2

Címkék: névjegy