Hirdetés

A magyar nyelv eredete, rokonsága, bizonyítékai

6 perc olvasás
A magyar nyelv eredete, rokonsága, bizonyítékai

1. A nyelvrokonság, a nyelvek eredete

Nyelvrokonság: Nyelveknek közös eredeten alapuló kapcsolata.

Nyelvcsalád: Egy közös nyelvből kifejlődött rokon nyelvek csoportja.

A nyelvek közös származás alapján nyelvcsaládokra oszthatók. Egy-egy nyelvcsalád valamikor közös nyelvet beszélt, ezt nevezzük alapnyelvnek. A nyelvrokonság azt jelenti, hogy egy „nyelvcsaládba” tartozó nyelvek közös ős- vagy alapnyelvből származnak. Ebből az alapnyelvből az idők folyamán – a történelmi és társadalmi változások, a térbeli eltávolodás eredményeként – önálló nyelvek fejlődtek ki, ám ősi vonatkozásokat is megőriztek. A világ nyelveinek rokonságrendszerét az összehasonlító nyelvtudomány ma már megállapította, s a nyelveket genetikus (származási) alapon felosztotta nyelvcsaládokra. A legfontosabb nyelvcsaládok: indoeurópai, sémi-hámi, kaukázusi, uráli, altáji, régi kis-ázsiai és mediterrán, paleoszibériai, dravida, sino-tibeti, munda, mon-khmer, maláj-polinéz, amerikai indián, afrikai.

Hirdetés

A magyar nyelv a finnugor eredetű, s mint ilyen az uráli nyelvcsalád finnugor nyelvcsoportjának ugor ágához tartozik. A finnugor őshaza hollétére vonatkozóan különféle elméletek születtek. Az ősi együttélés helyét valahova az Ural-hegység délnyugati lejtőjére teszik, a többi ággal (pl. a szamojédekkel) való még ősibb együttélését Nyugat-Szibériába. Az ősi uráli alap- nyelvből fejlődtek a nyelvcsalád tagjai. A magyar nyelv finnugor eredetét az összehasonlító nyelvtudomány vizsgálatai igazolták. Összehasonlító nyelvészet segédtudományai: történelemtudomány, néprajz, régészet, ezeknek köszönhetően tudjuk, hogy az ugor nyelvcsalád az i.e. I. évezred közepéig élt együtt, majd a magyarság az Urál déli részére költözött, számos más néppel találkozik, innen kezdődik a magyar nyelv külön fejlődése.

 

2. A magyar nyelv eredete

 

Az uráli nyelvek családfája Gáspár Róbert humángenetika
Az uráli nyelvek családfája Gáspár Róbert humángenetika

3. Finnugor rokonaink élete ma:

Vogulok: Ural, Ob mentén kb. 6 ezer fő

Hirdetés

Osztjákok: Obdorszk – Ob alsó lefolyásáig; 19 e fő Votjákok: 650 ezer fő

Cseremiszek: Volga balpartja (népdalaik sok rokon vonást őriznek mieinkkel)

Mordvinok: 1,5 millió fő Oroszo. (földművelés, állattenyésztés)

Finnek: 5 millió fő – „az ezer tó országa”. Tagolt nyelvjárás. Kalevala: nemzeti eposz

Észtek: 1 mill. fő. Gazdag dalkultúra

Hirdetés

Lappok: Norvégia, Finnország, Svédország – nem államalkotó nép. 31 ezer fő. Sámánizmusra emlékeztető ősi hitvilág.

 

4. A magyar nyelv nyelvtörténeti korszakai:

Előmagyar kor (ie. 4. évezred – ie. 500) a magyar nyelv még nem különül el

Ősmagyar kor (ie. 500 – 896) nyelvünk önálló fejlődésének nyelvemléktelen korszaka

Ómagyar kor (896 – 1526) megjelennek írott szórványemlékek, pl. a tihanyi apátság alapítólevele, valamint Bíborban- született Konstantin A birodalom kormányzásáról c. művében néhány magyar szó, néhány szövegemlék, leghíresebb a Halotti Beszéd és Könyörgés

Hirdetés

Középmagyar kor (1526 – 1772) 1527-ben első magyar nyomtatvány: Sylvester János latin nyelvtanában levő értelmezések az első teljes bibliafordítás – Károli Gáspár, Vizsoly, 1590 magyar költészet gyökerei (Tinódi, Balassi) a kor Sajnovics János nyelvtörténeti munkájával zárul

Újmagyar kor (1772 – napjainkig) megjelenik a magyar nyelvtudomány, a nyelv tudatos ápolása Kazinczy vezetésével megindul a nyelvújítás mozgalma (ortológusok és neológusok) az első helyesírási szabályzat és magyar—német szótár (Vörösmarty)

 

5. A finnugor rokonságkutatás története:

Sajnovics János (1770) – magyar és lapp nyelv összehasonlítása Gyarmathy Sámuel (XIX. sz. eleje) – több finnugor nyelv elemzése Reguly Antal – külföldi tanulmányút, anyaggyűjtés (reformkor) Budenz JózsefVámbéry Ármin az 1870 körüli „ugor-török háború” élharcosai

5.1. A nyelvrokonság bizonyítékai; őshazakutatás módszerei

–  szótan: alapszókincs (kb. ezer szó) hasonlósága

Hirdetés

–  összehasonlító nyelvészet

–  növényföldrajz

–  nyelvtörténet

–  régészet

–  néprajz

–  szabályos hangmegfeleltetések: az ősi örökség szavaiban az azonos helyzetben levő hangok egy-egy nyelvben azonos módon viselkednek: vagy megmaradnak, vagy azonos módon változnak meg

–  nyelvtani eszközkészlet: birtokosnak a birtokszóhoz kapcsolt toldalékkal való kifejezése

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!