Igazolja, hogy egy négyszög akkor és csak akkor húrnégyszög, ha szemközti szögeinek összege 180 fok!

Húrnégyszögek azok a négyszögek, amelyek köré kör írható.

A.
Bármely húrnégyszögben a szemközti szögek összege 180 fok.

B.
Ha egy négyszög szemközti szögeinek összege 180 fok, akkor a négyszög húrnégyszög.