Hirdetés

Babits Mihály: Herceg, hátha megjön a tél is elemzés

9 perc olvasás

A kötet élményanyagát az európai irodalomtörténet klasszikus hagyományai határozzák meg. Kulturális élményanyagában sokszínű, de feltűnő a antikvitás iránti vonzódás (Danaidák, Laodameia, Klasszikus álmok, Homérosz).

Hirdetés

Az antik versformák számos költemény metrumában visszaköszönnek:

Klasszikus álmok az én lelkem bús álmai: fáradt

gondolatom szeret ölteni hosszuredőzetü tógát.

Régi redőjü ruhában jöttök most is előmbe

halvány gondolatok, mint régi szüzek, kosarakkal…

(Klasszikus álmok)

Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok,

hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj.

Villám; távoli dörgés; a faluban kocsizörgés,

gyűl a vihar serege: még lila s már fekete.

(Új leoninusok)

A fenti költemény hexameter sorokból áll.

A leoninus rímes időmértékes költeményt jelent. A fenti verset disztichonban írta.

A szabályos sorfajták mellett az ókori görög strófaszerkezetekre való rájátszás is megfigyelhető. Az alkaioszi strófa utolsó sorára emlékeztetnek az Éhszomj c. költemény zárósorai: verseket írni, lányt szeretni.

A görög verslábak modern, kreatív felhasználására néhány példa:

Már béna vagyok, már néma vagyok,

naponta felejtem a dalt:

(Thamyris)

óriási amphorákba, alabastrom amphorákba ötven asszony, bűnös asszony

karcsu vázát megmerítve, majd merítve, majd ürítve kárhozott bús

ötven asszony mindörökre töltöget,

Danaidák – végig trocheikus lüktetéssel

Tágabb értelemben klasszikusnak nevezzük nemcsak az ókori görög-római versformákat, hanem az európai irodalomtörténetben jól ismert, széles körben alkalmazott egyéb nyugat európai versformákat is (szonett, stanza, ambrosianus, tercina stb.)

Hirdetés

szonett:jambikus lejtésű, 10-11 szótagos sorokból álló versforma. Strófaszerkezete és rímképlete a következő: abba baab cdc dcd, valószínűleg Petrarca mintája nyomán. A Shakespeare-szonettek rímképlete más: abab cdcd efef gg

Ezek hideg szonettek. Mind ügyesség a

és szenvtelen, csak virtuózitás. b

Bár munkában manapság nincs nemesség, a

ez csupa munka, csupa faragás. b

Ha költő, ki lázát árulja: tessék!: a

itt állok cédán, levetkőzve! láss: b

ez nem költészet; de aranyművesség! b

s bár nem őszinte, nem komédiás. a

Minden szonett egy miniatür oltár, c

ki vérigéket, pongyolán, szeret, d

az versemet ezentúl ne olvassa. e

Ki hajdan annyi szívek kulcsa voltál, c

Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet, d

erősen, hogy csak rokonom nyithassa. e

Amint látható, Babits inkább a petrarcai, 4-4-3-3 soros formát választja.

A szonett a francia szimbolisták körében is kedvelt versforma volt, alkalmazása nagy mesterségbeli tudást igényelt.

(az idézett szonett témája is ez!)

Szent Ambrus himnuszainak verselése, az ambrosianus köszön ránk az alábbi versrészletből:

A név, mely áll e kis papíron,

kimondva szó, mely száll tova.

Lehellet és üres jel annak,

ki nem hallotta még soha!

(Névjegyemre)

A kötet indító verse, a Ballada Írisz fályoláról a középkori (Villontól ismert) balladaformát idézi fel (bár nem szabályos a refrén).

Babits ebben a korszakában a költői virtuozitást, a mesterségbeli tudást, a vers dekorativitását helyezte előtérbe. Ezzel magyarázható az a lenyűgöző formai változatosság, amely az európai irodalomtörténet lírai formáit szinte kivétel nélkül feltünteti.

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!