Hirdetés

A regény (Poetika)

7 perc olvasás
open book

A regényidő is valóságos idő: a szereplők „órája” együtt jár az olvasóéval. A regény szereplőinek létezése ugyanúgy percről percre, napról napra, évről évre halad előre az időben, a születéstől az elmúlásig, mint minden emberé.

Hirdetés

A regény egyik lényeges eleme a regényhős: olyan ember, teremtmény, élőlény, aki a regénytörténetet hordozza, az eseménysor folyamatos részese. Egyedi jellemvonások mellett társadalmi meghatározottsággal rendelkezik : önmaga egyszeri embervoltában önmagán túli általánosítást is kifejez.

Minden regény ismereteket is tartalmaz, függetlenül attól, hogy a regényíró törekszik-e ismereteket továbbítani, vagy sem. A regényvilág önmagában szükségképpen ismereteket (információkat) tartalmazó és átadó közeg.

A regénynek mindig van világképe: megtalálható benne az író főbb filozófiai, erkölcsi, vallási, politikai stb. nézeteinek összessége, e nézetek összefüggő vagy széteső rendszere. A jó regényben az író világképe harmonikusan-szervesen beépül a regényvilágba.

Ezek a regényelemek a modern, XX. századi regény egyes típusaiban lényegesen módosultak. A cselekmény általában elszegényedett, s ez együtt járt a regényhős személyiségének zsugorodásával, arctalanná válásával. A legnagyobb változáson a regényidő és a regénytér ment át. A hagyományos időrend felbomlott, átalakult: vagy perccé zsugorodott, vagy végtelenné tágult. A valóságos földrajzi táj helyébe a konkrét elemekből összeállított általános, absztrakt (elvont) regénytér került. – A XX. századi modern regény legjelentősebb megújítói közül meg kell említeni Marcel Proust (1871-1922), James Joyce (1882-1941), Franz Kafka (1883-1924), Albert Camus (1913-1960) nevét.

Hirdetés

Bár a regényről e fenti leírás mindent elmond a regény műfajáról, de egyet figyelembe kell venni,hogy minden regényre rányomja bélyegét a szerző személyisége, a regény írás ideje, természetesen az is ,hogy a regényt melyik kontinensen illetve melyik országban, milyen nyelven írták.

Ha egy regényt az adatállomásunkról, avagy az internet szépirodalmi katalógusából akarsz elolvasni, nézd meg, hogy a regényt ki, mikor, milyen stílusban, hol, és milyen nyelven írta!

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!