Hirdetés

Mikszáth élete, pályaképe

11 perc olvasás

1. Mikszáth élete, pályaképe, első korszakának elbeszélései (Az a fekete folt)

Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án született a Nógrád megyei Szklabonyán, dzsentri család sarjaként. A középiskola alsó hat osztályát a rimaszombati református gimnáziumban végezte. Selmecbányai református líceumban érettségizett. Tevékeny tagja volt az iskolai önképzőkörnek. A pesti egyetemen négy évig jogot tanult, de diplomát nem szerzett. Balassagyarmaton Mauks Mátyás főszolgabíró mellett esküdtként helyezkedett el. Mauks házában megismerkedett főnöke idősebbik lányával, Ilonával. 72-ben megkérte a kezét, de a szülők nem engedték; féltették a magyar írók szegényes sorsától. Ügyvédsegéd lett Balassagyarmaton (visszautasította a megyei aljegyzőséget). Mintegy megszöktette Ilonát, és Pesten a szülők beleegyezése nélkül 73-ban összeházasodtak. Mikszáth a Magyar Néplap szerkesztője lett. Saját költségén kiadott kétkötetnyi novellagyűjteménye nem hozta meg a kívánt sikert; Kálmán fiuk születése másnapján már meghalt: elváltak. Két és fél évig a Szegedi Napló szerkesztője, majd 25 évig a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott. A Tót atyafiak (81) és A jó palócok (82) című kötetek meghozták a régen várt elismerést. 82-ben Moháron újra elvette Ilonát (később 3 fiuk született). A Petőfi Társaság, Kisfaludi Társaság, MTA tagja. Szabadelvű Párt képviselőjeként a parlament tagja. Az eladó birtok (93), Szent Péter esernyője (95), A két koldusdiák (85), A beszélő köntös (89), A kis prímás (91). 82-től a Pest Hírlapban Országgyűlési karcolatokat jelentet meg (ironikus hangnem). Egyre inkább kiábrándul kora politikájából, itt ennek ad hangot. A gavallérok (97), Beszterce ostroma (94), Új Zrínyiász (98), Két választás Magyarországon (96-97), A Noszty fiú esete a Tóth Marival (08), Mikor a mécs már csak pislog (03;novelláskötet), Különös házasság (1900), A fekete város (10). Utolsó éveiben egyre távolabb került a politikától. 1910. május 16-án a pesti Vigadóban ünnepelték a negyvenedik írói évfordulóját, de két hét múlva, 1910. május 28-án váratlanul meghalt.

Hirdetés

Műveiben a korabeli dzsentrit két jellegzetes típusban ábrázolta: az úri svihák (csirkefogó) és az úri Don Quijote (illúzióvilágban élő, nemes eszmékért reménytelen harcot vívó egyén) alakjában. A Tót Atyafiak 4 terjedelmes elbeszélést tartalmaz. Mind tragikus; különleges, zárt világban játszódnak, ahová a civilizáció még alig jutott be.

Ilyen az Az a fekete folt című elbeszélés is. A hős értékei megjelennek a mű elején (17.). A herceg alkalmazottja (bérjuhász). „Híres”: mintha ő lenne a földesúr; „méretlen hús”: amivel nem számol el. Ez feudális előjoga, ezt jelzi a füst (mint herceget a zászló). Olejről népdal szól: népmesei világ (selyem, arany). Ezer juha van: meseszám. Kutya többet ér, mint az ember (18.): természeti világ jelenik meg. Olej is beleillik a természeti világba. A természeti világ a legnagyobb érték. Sajátos, természetben élő ember világa. Báránynál és embernél ua. a megszólítás: azonosítás. Tejfölt vacsorál (29.): természeti világban nagyon értékes, soha nem látott kincsekkel (arany, ezüst) egy szinten jelenik meg. Beszűkültség bemutatása. Mítikus alakok formájában jelenik meg a történelem (22.). A természeti ember nem tud hazudni. Tulajdonképpen szerelmi történet. Szerelmi háromszög. Matyi és Anika szerelme: egymásnak vannak teremtve, hiszen ők az egyetlen fiú és az egyetlen lány a környéken. A herceg módos lenne parasztlegénynek is, Matyi csak az egyetlen elérhető fiú. Olejnek a herceg társadalmi osztály, Anikának minden, ami túl van az ő világán. (Minden, ami túl van Anika világán az már számára mesevilág.)

Herceg negatív: nem illik bele a világba, még Anikát is kiragadja. Az értékelő mozzanatok alapján Anika szerelme nagyon pozitív. A herceg selymes szobák hőse (29.): hősként ironikusan jelenik meg. Hevesebben kezd dobogni a szíve: ez számára csak kaland. Mikor meg akarja vásárolni a lányt, akkor az érzelmeire hivatkozik (33.). Azért látják az ólomban Matyit, mert ő az egyetlen a környéken. Ez tulajdonképpen kényszer. Ezzel szemben mondja a herceg az igazi érzelmeket. A lány eladása erkölcsi vétség (34.). A herceg ajánlatában az tetszett Olejnek, hogy mindent megkapna, ami számára érték (33.). A mesevilágot ígéri neki. Itt is a saját világához illő luxus jelenik meg (továbbra is maradna juhász). Ő csak a mese világában tudja meghosszabbítani a saját világát. Ezért a mesevilágért eladja a lányát is; megadja a használati utasítást is, hogy hogyan csinálja. Fejlett pszichológiai jellemzés. Eddig ebben a világban nem volt hazugság. Most már Olej saját magának és az egész világnak is hazudik. Azt mutatja be, hogy a természeti világ mennyire gyenge, mennyire sebezhető a valós világ erkölcstelenségével szemben. Maguk az értékek teszik naivvá ezt a világot. (XIX. században naiv: természetközeli; pozitív.) Naiv világ törékenysége: hőseinél elérhető, hogy saját értékeikkel ellenkezőt tegyenek. Ezért itt élni tragédia. A hős tragikus hős lesz. Nyelvi megformálásában az idilli kép érzékletessége és a tragédia végzetessége van kihangsúlyozva. A zárlat sejtelmes: a balladákra játszik rá. Nem zárja le időben; időbeli tágítás. Fekete folt: szimbolikusság. Mikszáth gyakran ritmizálja meg a prózát: első mondat kétütemű nyolcas (4/4). Ez is a balladai hatást erősíti. A kötetben a szereplők visszatérnek: egyik novellában mellékszereplő, a másikban főszereplő (itt Lapaj Istók). Természeti világot teljességgel akarja bemutatni, visszatérnek a helyszínek is.

Lapozz a további részletekért

1 2 3