Hirdetés

Etnikai földrajz

3 perc olvasás
Nemzetiség

Alapfogalmai

Etnikai földrajz: a földrajzon belül a népesség-, politikai-, történeti földrajzzal szorosan együtt működő rész diszciplína

Hirdetés

Etnicitás: az a mód, ahogy az egyének személyes identitásukat kifejezik. Az a társadalmi rétegződés, amely során leszármazás vagy kulturális jellemzőkön alapul a csoportképződés

Rassz: az egységes emberi fajon belül kialakult, jellegzetes, öröklődő, genetikai tulajdonságokkal jellemezhető embercsoport

Etnikum(nép): emberek történelmileg kialakult együttese. Közös kulturális vonásokkal rendelkeznek, tudatában vannak egységüknek.

Nemzet: azonos állampolgársággal rendelkező emberek csoportja, akik magas fokú politikai és kulturális fejlettségi szintet érnek el.

Hirdetés

Nemzetiség: valamely állam területén élő, de nem a többségi nemzethez tartozó, kisebbségben levő emberek csoportja

Nemzeti kisebbség: ugyan az, mint a nemzetiség, de kifejezi a hatalomból való részesedést is

Etnikai kisebbség: nem rendelkezik anyaországgal, öntudata kevésbé fejlett, társadalmi helyzete nem túl jó, pl.: cigányság

Néprajzi csoport: rendelkeznek azonos kulturális jegyekkel, de nincs etnikai, nemzeti összetartozás. Pl.: székelyek, szászok

Etnikai terület: az a terület, ahol az adott etnikum a többséget képviseli

Hirdetés

Etnikai határ: különböző etnikai területek találkozása

Állam és nemzet térbeli kapcsolata

 • Portugál modell: állam és etnikai határ egybevág
 • Magyar modell: az állam területe kisebb, mint az államalkotó nemzet etnikai területe Orosz modell: a nemzet saját államában él, de jelentős a határon kívül élők száma is, valamint az államon belül jelentős az idegen etnikumúak száma
 • Spanyol-Francia modell: az állam területe nagyobb, mint az államalkotó nemzet etnikai területe
 • Ex-Jugoszláv modell: az adott államon belül több egyenrangú államalkotó nemzet él.
 • Kisebbségek eredetük szerint:

  Autochton kisebbségek: (a helyben létrejött kisebbségek)

 • bennszülöttek, ősi eredetű, törzsi csoportok, pl.: indiánok
 • régi eredetű etnikai vagy nemzeti kisebbségek, pl.: baszkok, walesiek

Allachton kisebbségek

 • hódítók leszármazottai pl.: franciák, angolok a gyarmatokon
 • hódítók által telepített idegenek, pl.: Koszovóba telepített albánok, németség Európa szerte
 • a befogadó ország által betelepített munkaerő, pl.: Magyarországra végvárak szerb védői
 • elhurcolás, erőszakos áttelepítés, deportálás, pl.: felvidéki magyarok Csehországba való deportálása
 • önkéntes migrácó, pl.: Németországban a betelepült törökök
Hirdetés