Hirdetés

Állam és politika

6 perc olvasás
Állam és politika

Állam és politika

1. A POLITIKAI RENDSZER

A politika azoknak a hatalmi eszközöknek az összessége, amelyek meghatározzák a kormányzati tevékenységek hatókörét és taralmát. Ennél fogva a politikum szférája tágabb az állami intézményeknél, hiszen azok akik nem részei a kormányzati apparátusnak sokféle módon igyekeznek azt befolyásolni.

Hirdetés

Jogrendszer ott létezik ahol vannak egyének akik az igazságszolgáltatásra specializálódnak.

Az államok fejlődése magával hozza a különálló igazságszolgáltatási rendszer – kodifikált törvények és a törvényszékek létrejöttét, amelynek módjában áll a kényszer alkalmazása olyan esetekben , amikor a döntéseknek nem engedelmeskednek.

Az állam nélküli társadalmak informális kormányzási mechanizmusok révén hozták meg a közösséget érintő döntéseket és kezelték a konfliktusokat. (Egyes államokban – a politikai központosítás egy-egy eleme, de nem váltak kifejlett állammá.

Az államilag szervezett társadalmakban a régebbi hadvezérek, papok, főnökök királyok lettek, nagy udvartartást vezettek és ellenőrzésük alá vonták a fegyveres erőket.

Hirdetés

Minden tradicionális és modern állam rendelkezik bizonyos közös jellemzőkkel. Államokról akkor beszélhetünk, ha létezik egy politikai apparátus (kormányzati intézmények, köztisztviselők), amely egy adott terület felett uralkodik, uralmát jogrendszer biztosítja, illetve amelynek módjában áll kényszert alkalmazni politikájának érvényre juttatásához.

 

2.NEMZETÁLLAM, CIVILTÁRSADALOM

Az állam és kormányzat funkcióját a szociológiai irodalomban eltérően ítélik meg.

Marx: az uralkodó osztály érdekeit szolgálja ki, a fennálló társadalmi rendszer fenntartására törekszik (akár a szegényebb rétegeket támogatja, akár a tüntetők közé lövet. Független a gazdasági uralkodó osztálytól, annak érdekeitől.Arra törekszik, hogy az érdekellentéteket kiegyenlítse, a közrendet biztosítsa, a társadalomban a külső erőktől való függetlenségét elősegítse, és a külső beavatkozástól megvédje.

Max Weber: Pontosan körülhatárolt területen egyedül alkalmazhat kényszert, adókat vethet ki, bűnözőket börtönözhet be, hadat üzenhet. Amennyiben más intézmények is alkalmaznak erőszakot, úgy az az állam gyengeségének a kézzelfogható jele.

A kormányzat azokból az egyénekből áll, akiknek állami hivatali pozíciójuk folytán joguk van erőszakot, kényszert alkalmazni. Ezek a személyek cserélődhetnek, az állam állandóan fennáll.

Hirdetés

A politika a társadalom tagjainak és csoportjainak arra irányuló tevékenysége, hogy az állami döntések meghozatalára feljogosító pozícióba jussanak, ezeket a pozíciókat megtartsák, vagy legalábbis ezeket a döntéseket befolyásolhassák, hatalomhoz juthassanak és azt megtarthassák.

 

3. HATALOM ÉS URALOM

Hatalom: viszony, melyben a hatalmat birtokló személynek módja van arra, hogy a hatalmának alávetett személyeket arra bírja, hogy szándékainak megfelelően viselkedjenek, akár ezzel egyetértenek az uralom alatt állók, akár nem. Kényszerrel, vagy elfogadtatás útján lehet keresztül vinni a szándékát. Utóbbi esetben  legitim hatalomról, azaz uralomról beszélünk.

NEMZETÁLLAM:

Az az elképzelés, vagy politikai cél, hogy egy nemzetnek minden polgára legyen az államalkotó nemzet tagja. Fennhatóságát és területét ki kívánja terjeszteni minden, az adott nemzet tagjának tekintett személyre, az állam minden polgárát, akár erőszak árán is az államalkotó nemzet tagjává akarja tenni.

CIVILTÁRSADALOM:

Fogalma csak a legutóbbi években hódított tért. A társadalomnak mindazon autonóm szervezetei, amelyek nem függnek az államtól, legalábbis közvetlenül. Más szerzők beleértik azt a magatartást, amikor az állampolgárok részt vesznek a közügyekben, nem csak saját hasznukat keresve, hanem a közösség javát is előremozdítva. Beleértik másrészt a demokráciában szükséges mentalitást: az  udvaariasságot és toleranciát a közösség többi tagjával szemben, még azokkal szemben is akikkel nem értenek egyet, a vitára való készséget, a többi döntés elfogadását, az erőszak alkalmazásától való tartózkodást stb. A demokratikus politikai rendszer működéséhez erős civiltársadalom szükséges.

 

4. DEMOKRÁCIA ÉS DIKTATÚRA

Karl Popper:

Kétféle államforma létezik: amelyben a kormányt vérontás nélkül le lehet váltani és amelyikben ez nem lehetséges.

Hirdetés

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!