Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

A tőkepiactoke

Tőkekereslet és tőkekínálat

A vagyonértékelés formái

A tőkejavak piaci árát meghatározó tényezők

A tőkebefektetések értékelése nettó jelenérték és belső kamatláb alapján

1, Tőkekereslet és tőkekínálat

tőkejavak: már termeléssel létrehozott eszközök, melyet a tevékenység során felhasználnak

tőkejavak kereslete: a vállalkozó reál és pénztőke iránti fizetőképes szükséglete

nagyságát befolyásoló tényezők:

Ha ezt a megtakaritást kölcsönadják másnak, akkor azért kamatot kérnek (pénzhasználati dij), ami a jövedelmüket fogja képezni a tőketulajdonosoknak. A kamatláb nagyságát a tőke kereslete és kinálata, valamint a befektetés kockázata dönti el.

2, A vagyonértékelés formái

Kőnyv szerinti érték

A számviteli nyilvántarások szerinti

nettó érték

Újrabeszerzési érték

A meglévő eszközök piacról való beszerzésének költsége adott időpontban a műszaki átlag figyelembevételével

Üzleti érték

A vállalat (vagyontárgy) tőkésitett értéke. A belátható időtávon várható jövedelmek (profit) jelen értéke.

Likvidálási érték

Az eszközök egyedi eladásából származó bevétel, levonva ennek tranzakciós költéseit.

A könyv szerinti érték a vállalati vagyontárgyak ún. nettó értéke. Ez a beszerzési áron, a tényleges költségekkel elkönyvelt bruttó eszközérték.

3, A tőkejavak piaci árát meghatározó tényezők

A tőkebefektetések értékelésekor csak azonos időpontra átszámitott jövedelmeket és költségeket szabad összehasonlitani! A különböző időpontbeli pénzeket, vagy leszámitjuk az első időpontra (diszkontálás), vagy „felkamatoljuk”, azaz kamattal növeljük az utolsó időszakra.

4, A tőkebefektetések értékelése nettó jelenérték és belső kamatláb alapján

nettó jelenérték (PV0): a tőke jelen értéke és a befektetési összeg különbsége

belső kamatláb (r): az a szám, amely megmutatja, hogy a tőkebefektetés évi hány százalék kamatot hoz belátható időtávra

Ha a belső kamatláb magasabb, mint a piaci kamatláb, kizárólag akkor nyereséges a vállalat.