Hirdetés

A populáció

6 perc olvasás
A populáció

A populáció:

 • azonos fajhoz tartozó egyedek,
 • amelyek adott helyen és időben együtt élnek,
 • egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodási közösséget alkotnak,
 • tulajdonságai az egyedre nem, csak az egyedek csoportjára jellemzők.
Hirdetés

A populáció nagysága

A populáció nagyságát kifejezhetjük az egyedszámmal.

 • Egy területen az adott faj egyedeinek a száma, a populáció abszolút nagysága.
  • Pontos meghatározása sokszor nehézségekbe ütközik, (pl. pázsitfűfélék).
 • Az egységnyi területen vagy térfogatban az egyedek száma a populáció sűrűsége.
  • Az egységnyi terület mérete fajonként változó lehet.
  • Befolyásolja az adott élőlény testnagysága, mozgása, életmódja, táplálékigénye

A populáció szerkezete

Az élőhelyen a populáció egyedeinek a térbeli eloszlása, melyet az egyedek közötti kölcsönhatások rendszere határoz meg.

 • A legritkább az egyenletes eloszlás, ilyenek pl. az énekesmadarak populációi.
 • Gyakoribb a véletlenszerű eloszlás, mint pl. a pionír pázsitfűfélék csomói, vagy az akáciák eloszlása a szavannán.
 • A felhalmozódó eloszlás főként a növényekre jellemző, szaporodási sajátságokkal kapcsolatos, így az indákkal, sarjakkal szaporodó növényekre jellemző (eper).
 • A szigetszerű eloszlás jellemző pl. a falkában, csordában élő állatokra.
Hirdetés

A populációk változásai

A populációkra szüntelen változás jellemző, legjellemzőbb a populációk időbeli egyedszám változása.

A populációk egyedszám változása függ (a környezet közvetlen hatását figyelmen kívül hagyva):

 • a szaporodási rátától, azaz a születések és a halálozások arányától,
 • a ki- és a bevándorlások számától,
 • az egyedek koreloszlásától,
 • az ivararánytól.

Természetesen, ezenkívül a populáció egyedszáma függ, közvetlenül:

 • a környezet eltartóképességétől,
 • a környezeti tényezők optimális értékeitől való eltérés mértékétől,
 • más populációktól
  • ragadozók,
  • élősködők,
  • versenytársak számától.

Születési ráta

A születések számát a születési rátával adhatjuk meg, amely az egységnyi idő alatt született utódok száma, pl. emberi populációk esetén az 1000 lakosra jutó születések száma.

Hirdetés

A születések számából, azaz a születési rátából következtethetünk a potenciális szaporodóképességre.

 • A potenciális (ideális) szaporodóképesség a lehető legmagasabb elérhető utódszám. Ideális feltételek között a populációk korlátlanul növekedhetnének. Az egyedszámváltozást az idő függvényében ábrázolva egy exponenciális görbét kapunk.
 • A reális szaporodóképesség a ténylegesen megvalósuló szaporodás mértéke. A potenciális szaporodóképességet korlátozza a környezet eltartóképessége (Kapacitás).

Környezet eltartóképessége (K) azt jelzi, hogy az adott környezetben mekkora egyedszámú populáció képes tartósan fennmaradni.

Egyedszám: A valóságban az egyedszám nem áll be egy állandó szintre, hanem az eltartóképesség környékén ingadozik (fluktuál).

 A szaporodási ráta

A szaporodási rátát a születések és a halálozások különbségéből kapjuk meg. A szaporodási rátából a populációk szaporodóképességére, növekedésére következtethetünk.

Hirdetés

A szaporodási ráta

 • általában új élőhelyek benépesítésekor a legmagasabb,
 • kis egyedszám esetén a legnagyobb. Ez persze felveti a beltenyészet – rokonok egymás közötti szaporodása – veszélyét, ami viszont az egyedek genetikai leromlásához vezet. Ezért populációknak van egy kritikus egyedszáma – ún. kihalási küszöb -, amely alatt már a szaporodóképesség rohamosan csökken.

A születések és a halálozások száma döntően befolyásolja a koreloszlást.

A populáció koreloszlása

A populációt alkotó egyedek különböző korosztályokba (korcsoportokba) sorolhatók, és ezek egymáshoz viszonyított arányai határozzák meg a korösszetételt. A korösszetételt a korfával ábrázoljuk, ahol a

 • függőleges tengelyen az egyes korcsoportokat,
 • a vízszintes tengelyen az y tengelytől jobbra a nők, balra a férfiak arányát tüntetjük fel.

Típusai:

 • Növekvő, vagy fiatalodó populáció:
 • az egészen fiatal egyedek száma meghaladja a középkorú és az idős egyedek számát. A természetben az állatokra,
 • ill. a 3. világ elmaradott népességeire jellemző.
 • Stabil populáció:
 • a különböző korosztályokhoz tartozó egyedek aránya nemzedékről nemzedékre változatlan marad.
 • Kihaló, vagy elöregedő populációban a középkorú és idős egyedek száma jóval meghaladja a fiatalokét.
 • Fejlett ipari társadalmakra jellemző, és Magyarországra.
Hirdetés

L Gradáció

A populáció egyedszámának ugrásszerű emelkedése.

 • A kitörést mindig összeomlás követi az eltartóképesség korlátai miatt.
 • Rovarokra (vándorsáska, levéltetvek, gyapjaslepke), egérfélékre, algákra (vízvirágzás) jellemző.

Szaporodási stratégiák

 1. A „K” stratégia (K – konstans (állandó)) A K stratégista fajok:
 • egyedei hosszú életűek, általában nagytestűek,
 • élőhelyeik környezeti feltételei állandóak,
 • hosszú idő után válnak ivaréretté,
 • utódaik száma csekély,
 • fejlett az ivadékgondozás, az utódok felnevelésébe sok energiát fektetnek,
 • a szaporodásuk során az utódok túlélési rátája,
 • ilyenek a nagytestű gerincesek és a fák.
 1. Az „r” stratégisták (r – reproduktív) Az r stratégista fajok:
 • egyedei rövid életűek, kistermetűek,
 • élőhelyeik környezeti feltételei gyorsan változhatnak,
 • rövid idő után válnak ivaréretté,
 • utódaik száma jelentős,
 • nagyszámú utódjuk nevelésére kevés energiát fektetnek, az ivadékgondozás sokszor nem jellemző,
 • a szaporodásuk során az utódok túlélési rátája alacsony,
 • elsőként jelennek meg egy társulás kialakulásánál (pionírtársulás-alkotók),
 • nem versenyképesek.
 • Ilyenek pl. a rovarok, gyomnövények, rágcsálók.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!