Hirdetés

Relative Clauses (Vonatkozó mellékmondatok)

4 perc olvasás

1. Non-identifying (Bővítő)

Az előtte álló főnévről többlet információt ad, a főmondat önmagában is értelmes.
Az ilyen típusú vonatkozó mellékmondat mindig vesszők között áll.

Hirdetés

who, which (aki, amely) alanyra vonatkoztatva
My sister, who works at the cafe, is Martin’s girlfriend.
My car, which is a Nissan, works correctly.

Whom/who, which (akit, amelyet)
alanyra vonatkoztatva
Peter, whom we saw yesterday, is my friend.

Whose, … of which (akinek a…, amelynek a …)
Peter, whose brother is John, is my friend.
My car, the engine of which is excellent, is a Nissan.

For/about/etc. whom, for/about/etc. which or who…for/about/etc., which…for/about/etc. (akinek/akiről, amelynek/amelyről)
Mr Black, for whom my son works, is a generous man.
Mr Black, who my son works for, is a generous man.
My car, about which I told you, is a Nissan.
My car, which I told you about, is a Nissan.

2. Identifying (Szűkítő )

Vessző nélkül épül a főmondatba, azonosítja, hogy pontosan mire/kire/melyikre gondolunk. A főmondat értelmetlen, érthetetlen lenne nélküle.

Hirdetés

Who – (that), that – (which) (aki, amely)
That (amely, ami) felsőfokú melléknevek után valamint névmások után, ha a névmás a mellékmondat alanya:
everything, all, something, anything, nothing, none, little, few, much, only.
The girl who (that) has got blond hair is my sister.
The car that (which) is mine works correctly.
I’m afraid this is all that is left.

A „THAT” CSAK SZŰKÍTŐ (identifying) ÉRTELMŰ MELLÉKMONDATOKBAN HASZNÁLHATÓ!

Who, which (kivéve fokozott mellékneveknél és névmásoknál), that (akit, amelyet) ha a névmás a mellékmondat tárgya, kihagyhatóak!
This is the most exciting film (that) I have ever seen.
The girl (who) you saw yesterday is my sister.
The car (which, that) you have bought was stolen.

Whose (akinek a…, amelynek a…) emberekre és tágyakra egyaránt vonatkozhat.
I don’t like people whose cars are bigger than mine.
The big white house whose owner is an old man is very nice.

For/about/etc whom, for/about/etc which, or which, who, that…for/about/etc.
(akinek, akiről, amelyről, amelynek)
Kihagyhatóak és az előljárószót a mellékmondat végére kell tenni.
This is the book about which I told you.
This is the book that/which I told you about.
This is the book I told you about.

Where, why (ahol, amiért)

The town where we live…., That’s why I went on to university.

3. What

E vonatkozó névmás pótolja a „főnév + which/that” szerkezetet, ezért a „What” előtt főnév sosem áll! Vesszőt nem lehet elé tenni.
I didn’t know what to do.
What I really want is a cup of tea.

Hirdetés

4. Which (ami, amit)

Amikor a „which” az egész mondatra vonatkozik nem csak a főnévre, vesszővel választjuk el, ez is mutatja, hogy „BŐVÍTŐ” (non-identifying) mondatot vezet be. Ez a fajta mondat, egyfajta véleménynyilvánítás az előző mondatra vonatkoztatva.
He is always blowing smoke into my face, which is rather annoying.


Összefoglalva:

– Sosem használjuk „what”-ot főnévre
– A „which”-et véleménynyílvánításra használjuk, az egész mondatra vonatkoztatva
– A hagyományos vonatkozó névmásokat vesszővel, „bővítő” értelmű mondatok esetén használjuk, többlet információ adására. Nem hagyhatjuk ki a névmásokat, és nem használhatjuk a „that”-et!
– „that” mindig használható főnév esetén, „szűkítő” értelmű mondatokban
– vonatkozó névmást csak akkor hagyhatunk ki, ha „szűkítő” értelmű mondatban szerepel, ill. ha e névmás a vonatkozó mellékmondat vagy az elöljárószó tárgya.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!