A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

A melléknév a mondatban legtöbbször a főnév előtt áll, jelzőként.

 • Pl.: I saw a good-lookig man yesterday.

A melléknevet nem egyeztetjük a főnévvel. (One nice cat, two nice cats..)

 

A melléknév a névszói állítmány részeként is szerepelhet a mondatban, ilyenkor az ige után áll. A leggyakoribb igék, melyek melléknévvel állnak:

 • to be (lenni)
 • to become (vmilyenné válni)
 • to appear (vmilyennek tűnni)
 • to feel (érződni vmilyennek)
 • to look (látszani)
 • to smell (vmilyen szagúnak lenni)
 • to taste ( vmilyen ízűnek lenni)
 • to sound (hangzani)
 • to seem (vmilyennek tűnni, látszani)

 

Eg.:

 • The weather is cold.
 • It feels warm.
 • The meal looks good.
 • The chicken smells bad.

 

 

A melléknevek főnévi szerepet is betölthetnek. Ilyenkor határozott névelővel, egyes számú alakban, de többes értelemben használjuk őket.

 • Eg.: The rich love their money. (A gazdagok…)
 • The blind must be helped. (A vakokat….)

 

 

 

A melléknevek fokozása

1.  Középfokban –ER, felsőfokban –EST végződést kapnak az

–    egyszótagú melléknevek (Eg.: cheap – cheaper – cheapest )

–    a két szótagú melléknevek közül az –y, -er, -le, -ow végűek. (happy-happier-happiest)

A szó végi “y” mindig “i”-re változik!

 

2.  A két vagy több szótagú szavakat (kivéve az előbbi esetekben) középfokon more, felsőfokon most elöljárókkal fokozzuk.

 • Eg.: expensive – more expensive – most expensive
 • famous – more famous – most famous

 

3.  Lefelé fokozásnál minden esetben a less és a least szavakat használjuk.

 • Eg.: interesting – less interesting – least interesting
 • funny – less funny – least funny

 

4. Néhány melléknév fokozása rendhagyó:

 • good – better – best
 • bad – worse – worst
 • much – more – most

 

5.  Néhány melléknévnek kettős fokozott alakja van, melyek jelentése nem egyezik:

 • little – smaller – smallest   (legkisebb)
 • less      –  least       (legkevesebb)

 

 • far   – farther – farthest    (legtávolabbi)
 • further – furthest    (legtovábbi)
 • near  – nearer  – nearest   (legközelebbi)
 • next       (következő)

 

 • late  – later  – latest   ( legkésőbbi)
 • latter – last     (legutolsó)

 

 • old   – older – oldest (legöregebb)
 • elder  – eldest  (legidősebb a családban)

 

Összehasonlító szerkezetek

Alapfok:

 • as…..as               He is as tall as his father.
 • the same ….as     This building is the same size as ours.
 • not so………as     She is not so pretty as her sister.
 • not as………as      She is not as pretty as her sister.

 

 

Középfok:

középfokú melléknév + than

 • Her hair is longer than mine.

 

 

Felsőfok:

the + felsőfokú melléknév.

 • This is simply the best.

 

 

Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk két azonos középfok “and” kötőszóval való összekötésével.

 • Eg.: The wood became darker and darker. (Az erdő egyre sötétebb lett.)

 

 

A magyar “mennél …..bb, annál ……..bb” fokozási alakot az angolban “the + középfok…… the + középfokkal” fejezzük ki.

 • Eg.: The more you want the less you get. (Minél többet akarsz, annál kevesebbet kapsz.)

 

 

“like”, “as”

A “like” általában csak főnévvel, névmással vagy gerunddal (ige+ing alak) állhat.

 • Eg.: He looks like a ghost.
 • It was like swimming in honey.

 

 

Az “as” használandó, ha meghatározott igéről van szó.

 • Eg.: Why don’t you cycle to work as we do.

 

 

Ha az “as” után főnév áll, a mondat jelentése megváltozik:

 • Eg.: He worked like a slave. Dolgozott, mint egy rabszolga. (de nem volt az)
 • He worked as a slave. Rabszolgaként dolgozott. (az volt)

 

Open Wings English – online angol mindenkinek