Hirdetés

A szent vásár (The Holy Fair)

7 perc olvasás

A szent vásár (The Holy Fair) – Pilinszky János

Derűs vasárnap hajnalán,   de szép is volt az ég, a zöld vetés, az enyhe táj,   a szellős frisseség: tenger pacsirta énekelt,   cikáztak víg nyulak, a galstoni mocsár felett   ragyogva kelt a nap,                    a nyári nap. Merengtem épp a sok csodán,   a keskeny ösvenyen hogy három furcsa grácia   lepett meg hirtelen; az egyik gyászos fodrokat,   a másik szürke selymet, a harmadik, soha olyat,   szeles szoknyát emelget,                    a csintalan. Kettőjük arca, termete   ikernővérre vall, lehullván lombja-levele,   ilyen a téli gally. De csupa csíny, mosoly, amint   játszin elémbe szökken; bókkal köszönt a harmadik,   fürge bari a zöldben,                    a harmadik. Levett kalappal: „Kedvesem,   bár neved sem tudom, ez arcot, – szóltam kedvesen, –   már láttam valahol.” S ő vígan nyujtva kis kezét:   „Ó hányszor megtagadtad tilalmait a kedvemért,   a tízparancsolatnak;                    hány víg napon… Örökös Jókedv vagyok én,   huncut kalandra kész, ez meg a Babona, szegény,   s húga, a Színlelés. A Szent Vásárra sietek,   jöjj el te is, ajánlom, lehet mulatni eleget   e ráncos képű páron”,                    és rámkacag. Én meg: „Szaladok boldogan,   csak ünneplőt veszek; találkozunk a búcsuban   az akácos felett.” Azzal hazáig loholok,   s hogy otthonról kilépek, az utakon kocsin-gyalog   már gyűlnek is a népek,                    a búcsusok. A módosabbja gőgösen   roppant lovakon baktat; zajos legénycsapat szökell,   szalad az árokpartnak. Színes leányhad kavarog   mezítláb, víg kacajjal, foszlós kaláccsal megrakott   illatos kosarakkal                    a karjukon. S hogy megérkezünk, Gyászkalap,   teli tányéra mellől, a pennyt, addig pislogat,   míg kinézi zsebünkből; zajong a népség odabenn,   ez székcsomót, az zsámolyt, ki végtelen padot cipel,   csoportba gyűlnek mások                    nagyhangosan. Emitt hatalmas félszer áll,   az uraknak, ha esne; három lotyó a kapunál,   meg Kósza Juli les be. Kacér menyecskék ülnek ott   emelkedő kebellel; takács legények, kis csoport,   ácsorog velük szemben,                    e víg napon. Vétkük bogozzák egyesek,   más csak pompázni óhajt, ez szitkozódik, az fecseg,   valaki mélyet sóhajt. Itt egy maszatos, hosszú arc   a felhőket lesi; amott néhány komisz suhanc   tülekszik, kémleli                    a lányokat. Ó boldog ifjú, akihez   kedvese, szíve üdve, oda lopózik, drága perc,   melléje települve. Elébb a széktámlára száll   a legény keze; onnan a lányka vállára talál,   majd kebelére surran,                    s ott megpihen. Soká és messze gyűrüzik   a zaj, mig elcsitul, a szószéken hogy feltünik   a tiszteletes ur; csak lenne itt a nép között,   Moodienak puszta képe kiüldözné az ördögöt,   hogy kotródna helyére                    a vén Patás! Halljátok, miként magyaráz,   dobog, dübörög, érvel, fenyeget, kér, pöröl, vitáz   lábával és kezével. Magasztos képit fölveti,   orrát a légbe fúrja; hány szív marad adós neki,   térül az igaz útra                    egy ily napon. De csitt, hivatlan rémület   kavarja meg a rendet; az istenesek széküket   eltolván kisietnek A gúnyoros Smith szónokol   valami múlt morálról. Jobban csuszik a sör, a bor   az íly szavaktól távol,                    e szent napon. Mire való kimért szava,   érvei fénye, súlya? Kimívelt angol stílusa   régen divatját múlta. Mint hajdanában Szókratesz,   az erkölcsről papol, miközben említést se tesz   a hit titkairól,                    s tán jól teszi… De hála, itt van s szót emel   Peebles; az Ur igéit rezegteti, s oly öblösen,   hogy egy szavát sem értik; még jókoron hat jámbor és   szelíd ellenszere, hogy megriad a Józan Ész,   s a Csorda-köz fele                    fut-fut szegény. Majd a kis Miller széditi   a vénasszonyokat: bizony, maga se hiszi el   a poros tanokat; de oly rég fűti már a vágy   egy jó parókiára, ennél mohóbban csak a láng,   a testiség parázsa                    perzselgeti. Közben a kocsmai szalon   szép lassan teli lett; munkálkodik az alkohol:   süteményt, féllitert, egy harmadik pincért kiált;   beharsogják a termet, a logikára Bibliát   citálók ölre mennek                    még mai nap… Italt minékünk! Többet ér   mint holmi egyetem, a szellem lángra kap tüzén,   kigyúl az értelem: kellő fogadtatást talál,   s való gyönyört szerez, legyen az bor, sör vagy akár   valami füszeres                    nehéz ital. Vidám leány-legénysereg   ömli körül az asztalt; ez ám a földi élvezet:   tüzes puncsot kavarnak Csepülve mások küllemét,   kötődve csipkelődnek; sarokba bujva hőn remélt   találkozók szövődnek,                    e szép napon. De ím, maga az Ur rivall,   hogy hegy-völgy felriad, a komor Russel nem fukar,   ha egyszer hangot ad. Csontig hatolnak szavai,   mint élesre fent kések; magát a poklot hallani   mögötte íly igéknek,                    átkot s panaszt. Föltárul a roppant Gödör,   kicsap kénköves lángja, lehet bazalt, bármi tömör,   megolvasztja e láva. A szunyókáló felijed,   megrémül íly morajra, pedig csak szomszédja rekedt,   mély hortyogását hallja,                    zord fortyogást. S így folytathatnám hosszasan   a történtek sorát, miként tolongott szomjasan   sörért a társaság, hogy gyöngyözött fel mindenütt   kancsók szinén a hab, s a nők öléből mint került   édes karéjka sajt                    meg friss kenyér. Kötődve, kedvesen kinál   a tűzhely mellől vigan egy menyecske, nem így a lány,   az nem merné ily nyíltan. Alkudoznak az öregek,   ki mondja fel az áldást, majd egy közülük belekezd,   és nyújtja, mint a pányvát,                    a szent fohászt. Csak szánni lehet a leányt,   ki társtalan, s hiába rebeg az asztalnál imát,   s öltözött új ruhába. Fontoljátok meg, asszonyok,   darabka sajtot nyújtva: hány szép legényt kináltatok,   s kivántok ma is újra,                    e vig napon. Megkondul lassan a harang,   s ürülni kezd az asztal, ki búcsuzik, ki még marad   szemközt a poharakkal. Az út előtt, mig leveti   lánykája a cipőjét, vár a legény, lebegteti   kedvét a nyári hőség,                    a déli nap. Zord kérgit hány szív veti le,   enyhül meg e napon, hány bűnös, hány leány szive   dobog fel szabadon! Kit földöntúli szerelem,   kit meg a szesz gyujt lángra, s a huncutság is megterem   a mai pajkosságra                    egy szép napon.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!