Hirdetés

A perzsa fejedelem

3 perc olvasás

A perzsa fejedelem – Fazekas Mihály

Egy bölcs perzsa fejedelem olykor-olykor magában
     Méllyen szokott gondolkodni kertre nyílt ablakában.
Egykor ilyen állapotban töltvén el egész napot,
     Naplement tájban magához rendeli a főpapot.
Világosítást kívánok, úgymond, némely isteni
     Titkok felől, amelyeket nem tudok megfejteni.
A főpap magát előtte illendőn meghajtotta,
     A szultán pedig elkezdett beszédét így folytatta:

Hirdetés

Szultán

Igaz-é, amit Istenről mond az ő profétája,
     Hogy ő csak a jót szereti és a gonoszt útálja?

Főpap

Az ő szentsége kútfeje ezen nagy igazságnak;
     Őhozzá még árnyéka se férhet a hamisságnak.

Szultán

Igaz-é, hogy a mi hitünk sorsosit tartja jóknak,
     Akik velünk ellenkeznek, azokat gonoszoknak?

Főpap

Úgy van! valakik nem hisznek az ő prófétájába,
     Nem mehetnek bé mennyei szép Paradicsomába.

Szultán

Hát az igaz-é, hogy oly nagy hatalmú akaratja?
     Hogy mindazt, valami néki nem tetszik, elronthatja?

Főpap

Óh, felséges szultán? ezek mind olyan igazságok,
     Mellyekről a menny, föld, tenger örökös bizonyságok.

Szultán

Jól van! hogyha tehát amit akar, azt megteheti;
     A hitetleneket pedig, mint mondád, nem szereti:
Miért nem törli el őket? ezen nehézségemet
     Fejtsd meg; – de vigyázz, meg ne csalj, meg ne bántsd Istenemet.

Főpap

Hogy e fontos kérdésedre nyomosan felelhessek,
     Engedd meg, uram! hogy tőled én is egyet kérdhessek.

Szultán

Halljam!

Főpap

          Az ott ékeskedő virágok seregében
Melyiknek van elsősége felséged tetszésében?

Szultán

Annak, mely amott pompázik deli méltóságában,
     Nagy megelégedésem van színében és szagában.

Főpap

Mit felelne rá felséged, ha kérdené valaki,
     Hogy a többit átaljában miért nem hányatja ki?

Szultán

E nevetséges kérdésre a’ volna feleletem:
     Azért, mert a kedves mellett a többit is szeretem;
És mi adna elsőséget kellemetességének?
     Ha körűlte vetélkedő szépségek nem lennének?

Főpap

Így tehát maga felséged megfelelt énhelyettem,
     Mivel a Mindenhatóról én is azt felelhetem:
Ő azokat kedvelli, kik vallásunkat követik,
     De a többit is irgalmas szemei szenvedhetik;
Sőt azokat csak azért is meghagyja bölcsessége,
     Hogy köztök jobban kitessen vallásunk dicsősége.

Szultán

Úgy van-é az, amint szóllasz? Isten jámbor szolgája!

Főpap

Úgy van, uram! tőle hozta szentséges prófétája.

Szultán

Parancsolom tehát, menten főtörvénynek íródjon:
     Minden vallás országomban tiszteletbe tartódjon.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!