Hirdetés

Szerelmes búcsúvétel

3 perc olvasás

Szerelmes búcsúvétel – Csokonai Vitéz Mihály

Melitesz

Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetne,
Ha engemet Rozáliám nem szeretne.
     Örömmel megválnék tõled, komor
város,
     Ha menésem Roziéval lenne páros.
De mely édes örömtõl kell megfosztatnom,
Ha nem lehet édesemmel itt múlatnom,
     Ha északra lakom már én, õ meg
délre,
     Ha csókokat raggatnom kell csak
levélre.
          Óh,
iszonyú búcsúvétel,
          Mely
két igaz szívet vét el!

Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetne,
Ha engemet Rozáliám nem szeretne.
     Öszveütném sarkanytúmat,
megindúlnék,
     Még e város felé háttal sem
fordúlnék.
De egy égõ szívet hagyni magánosan,
Mely kivûlem beteg lenne halálosan,
     Nem engedi a szövetség s a
szerelem,
     Mely lángoló tüze által harcol
velem.
          Óh,
milyen két szörnyû gond fõz!
          Egek!
Rozi! ah, melyik gyõz?

Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetne,
Ha engemet Rozáliám nem szeretne.
     Vígan tenném fel lantomat
szekerembe,
     Ha Rozim is ûltethetném az
ölembe.
De ki elõtt kell danolni már énnekem?
Egy pár édes csókot kitõl nyer énekem?
     Ki biztatja Múzsám édes
mosolygással?
     Ki önt lelket belém egy fél
pillantással?
          Árva
Múzsa! árva író!
          Óh,
lesz-é egy biztató szó?

Nem hagyom el ezt a várost, mert nem lehet,
Mert Rozitól szívem búcsút nem is vehet.
     Nem mehetek; tartóztatnak szent
kötelek,
     Szívem gyengébb, mint meg tudna
víni velek.
Múljatok hát, szép szándékok! maradjatok,
Ha Rozimat el kell hagyni miattatok.
     Lemondok a dicsõségról, bár
szeretem,
     Csakhogy ezen Rozikámat
megvehetem.
          Isten
hozzád, hát mathezis,
          Ha
oly sokba fájhat ez is.

Rozi

Hagyd itt, szívem! ezt a várost, bár nehezen,
Bár szeret is Rozáliád s könnyez ezen,
     Hagyd itt! – szívem kebeledbe fog
gyúladni,
     A tiednek az enyimbe kell maradni.
E hév csókban, melyet szádra ragasztottam,
Lelkem minden indúlattal kibuzgottam. –

Melitesz

Vedd el te is ezt, Rozikám, kegyes lélek!
Csak árnyékom megy el; magam benned élek.
     Kellemes szûz!

Rozi

     Ah, kedves hív!

Ketten

     Ne félj, neked dobog e szív!


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!