Az óvoda hároméves kortól lesz kötelező, a tankötelezettség tizenhat éves korig fog tartani, az érettségi feltétele 50 órás közösségi szolgálat teljesítése lesz, csak öt tantárgyból lesz kötelező érettségizni, a pedagógusok …